4.6.1825

Sender

Martinus Christian de Klauman

Sender’s Location

Napoli

Recipient

Bertel Thorvaldsen

Recipient’s Location

Rom

Information on recipient

Udskrift: A Monsieur / Monsieur le Chevalier Alberto Thorvaldsen / a / Rome.

Poststemplet: “4 GIV[GNO]” og “7 GIVGNO”.

Tilskrift:
Herr Etatsraad og Ridder Thorvaldsen

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Abstract

Pirates in the waters of the Danish West Indies have been defeated, but they have caused the delay of the brig St. Croix, which is now at anchor in Naples.

Document

Briggen St: CroixI til Ankers
ved Neapel d 4de Juni 1825.

Høystærede Herr Etatsraad!
Jeg iiler med at underrette Dem, min ædle Ven, om min Ankomst hertil den 3de JuniII efter 6½ Uges Reyse fra VestindienIII, hvilket jeg først forlod den 15e MayIV da den danske GouverneurV beholdt mig saalænge der for at holde Farvandet rydeligt for Søe RøvereVI af hvilket Utøy der sværmede Endeel.
Briggen er kun liden og kan derfore kun medtage Lidet af det den skulle hiembringe, jeg skal imidlertid medtage saameget som mueligt.
Af de store Gibs Afstøbninger vil jeg kun kunne medtage meget faa og de mindste, skulle derimod nogle af Deres egne kostbare Mesterværker fuldendte i MarmorVII være færdige til at embarquereVIII, da skal jeg giøre Alt for at medtage dem til Dannemark. Jeg modtog i dette Øjeblik Brev fra Prinds ChristianIX, hvori han især beder mig at medtage Deres Christus FigurX, Marmor BasreliefsXI og Busterne af den Kongelige FamillieXII.
Jeg ville nu ønske at jeg commanderede en hollandsk FløyteXIII istæden for min letseylende BrigXIV, thi da ville jeg være istand til at medtage alle disse herlige Kunstsager. Sidst i denne Maaned haaber jeg at være i LivornoXV, og efter 10 a 12 Dages Ophold der at tiltræde HiemreysenXVI til Fødelandet.
Da mit Ophold i disse blide Regioner kun bliver kort og jeg ikke kan forlade mit Skib, bliver jeg desværre berøved Leyligheden til at see og omfavne Dem i Rom, jeg maae derfore lade mig nøye med skriftlig at forsikkre Dem om mit inderligste Venskab og min fuldkomneste Høyagtelse

ærbødigst
MC Klauman

General Comment

Se i øvrigt artiklen Hjemsendelse af Thorvaldsens kunst 1825 for en udspecificering af hvilke kunstværker, der var med i transporten, samt hele hjemsendelsens forløb.

Archival Reference

m10 1825, nr. 67

Subjects

Persons

Works

A82 Kristus, 1821, inv.nr. A82
A317 Herkules og Hebe, 1808, inv.nr. A317
A318 Hygieia og Æskulap, 1808, inv.nr. A318
A319 Minerva og Prometheus, 1807-1808, inv.nr. A319
A320 Nemesis og Jupiter, 1810, inv.nr. A320
A859 Frederik 6., 1819-1820, inv.nr. A859
A860 Marie Sophie Frederikke, 1819-1820, inv.nr. A860
A857 Caroline, 1819-1820, inv.nr. A857
A194 Vilhelmine, 1819-1820, inv.nr. A194
A197 Christian (8.) Frederik, 1821, inv.nr. A197
A716 Caroline Amalie, 1820-1821, inv.nr. A716
A199 Frederik (7.), 1820, inv.nr. A199
A201 Friedrich Wilhelm Carl Ludwig, 1822, inv.nr. A201
A202 Juliane Sophie, 1822, inv.nr. A202

Commentaries

 1. Briggen St. Croix, der var på togt til Dansk Vestindien, men som af Frederik 6. var blevet beordret omkring Middelhavet for at hente nogle af Thorvaldsens kunstværker til Danmark.

 2. Ankomst til Napoli 3.6.1825.

 3. Dansk Vestindien, der var koloniseret af Danmark frem til 1917.

 4. Der må være tale om april, hvilket passer bedre med 6½ uges sørejse fra Caribien til Middelhavet.

 5. Den danske generalguvernør over Dansk Vestindien, søofficer Johan Frederik Bardenfleth.
  Bardenfleth skrev til Thorvaldsen to dage før briggen St. Croix’ afrejse, jf. brev af 13.4.1825.

 6. Sørøvere var et velkendt problem for de mange handelsskibe i området. Den letsejlende brig St. Croix, der var armeret med 14 stk. 18-punds kanoner, skulle blandt andet sikre sø- og handelsvejen for de rejsende.

 7. Marmorværkerne kunne placeres på dækket i det fri og behøvede altså ikke at optage plads i lastrummet.

 8. Dvs. “tage om bord” eller “indskibe”, jf. Ordbog over det danske sprog.

 9. Den danske prins Christian (8.) Frederik.

 10. Jf. referenceartiklen Bestillingen til Vor Frue Kirke.

 11. Jf. referenceartiklen Bestillingen til Christiansborg.

 12. Jf. referenceartiklen Bestillingen til den danske kongefamilie.

 13. En rummelig skibstype af hollandsk oprindelse, der var det dominerende fragtskib i nordeuropæiske farvande i 1600- og 1700-tallet.

 14. Briggen St. Crox var et letsejlende krigsskib, specielt bygget til kamp på havet.

 15. Briggen St. Croix ankom til Livorno 23.6.1825.

 16. Briggen St. Croix lettede anker fra Livorno 2.7.1825.

Last updated 29.04.2015