The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 3772 of 10244
Sender Date Recipient
NN Juni 1825 [+]

Dating based on

Kun årstallet fremgår af dokumentet, månedsangivelsen skyldes et blyantsnotat på avisbladet.

Omnes
Abstract

The commentary for this document is not available at the moment.

See Original

Ridder Thorwaldsen

har i sit Atelier opstillet den colossale Model til Pius VIIs Statue, der skal pryde hans Gravmæle i St. Peter; den vækker ved sin Skjønhed og Lighed almindelig Beundring. Samme store Kunstner har ogsaa fuldendt en Basrelief i Marmor, som viser Cardinal Consalvi, der tilbagebringer Paven 1815 de ved Tractaten i Tolentino tabte Provindser; af Consalvis Anordninger i hans Testament, om Opbyggelsen af nogle Kirke-Facader, er endnu Intet iværksat. Til Thorwaldsens nyeste Værker hører Modellen af en Løve, der skal prange paa den forevigede Fyrste af Schwarzenbergs Gravmæle, naar nemlig et saadant Mindesmærke kommer i Stand.

General Comment

Denne tekst udkom i Intelligensblade 1825, no. 23 og 24.

Archival Reference
Thorvaldsens Museums Småtryk-Samling 1825, Intelligensblade
Persons
Ercole Consalvi · Pius 7. · Bertel Thorvaldsen
Works
Last updated 31.01.2020 Print