Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 3774 af 10246
Afsender Dato Modtager
NN Juni 1825 [+]

Dateringsbegrundelse

Kun årstallet fremgår af dokumentet, månedsangivelsen skyldes et blyantsnotat på avisbladet.

Omnes
Resumé

Kommentarerne til dette dokument er under udarbejdelse.

Se original

Ridder Thorwaldsen

har i sit Atelier opstillet den colossale Model til Pius VIIs Statue, der skal pryde hans Gravmæle i St. Peter; den vækker ved sin Skjønhed og Lighed almindelig Beundring. Samme store Kunstner har ogsaa fuldendt en Basrelief i Marmor, som viser Cardinal Consalvi, der tilbagebringer Paven 1815 de ved Tractaten i Tolentino tabte Provindser; af Consalvis Anordninger i hans Testament, om Opbyggelsen af nogle Kirke-Facader, er endnu Intet iværksat. Til Thorwaldsens nyeste Værker hører Modellen af en Løve, der skal prange paa den forevigede Fyrste af Schwarzenbergs Gravmæle, naar nemlig et saadant Mindesmærke kommer i Stand.

Generel kommentar

Denne tekst udkom i Intelligensblade 1825, no. 23 og 24.

Arkivplacering
Thorvaldsens Museums Småtryk-Samling 1825, Intelligensblade
Personer
Ercole Consalvi · Pius 7. · Bertel Thorvaldsen
Værker
Sidst opdateret 31.01.2020 Print