Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 3841 af 10244
Afsender Dato Modtager
Johan Gunder Adler [+]

Afsendersted

København

Afsenderinfo

Rødt laksegl med utydeligt aftryk.
Poststempler: DANEMARCK PAR HAMBOURG og 12 NOVE[MBRE]

25.10.1825 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Hermann Ernst Freund [+]

Modtagersted

Rom

Modtagerinfo

Tilskrift: Herr / Billedhugger Freund
Udskrift: A Monsieur / Monsieur Freund / Sculpteur d. S.M. le roi de Danemarck / à / Rome / Atelier de Chev. Thorvaldsen / für Ital Grenze

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Kjobenhavn d 25 Octb. 1825.

Hoistærede

Jeg har havt den Fornoielse at modtage Deres Skrivelse af 18.’ f.M. og takker for de Oplysninger, De i samme har meddeelt mig. Jensen har aldrig omtalt at han skylder Etatsrd. Thorvaldsen mere end 200 Scudi og det var derfor naturligt, at jeg spurgte hvorfor man havde betalt 232, naar jeg kun anviiste 200. Det samme er Tilfældet med Pr Philipsthals Buster: jeg vidste ikke at de vare tagne in duplo og maatte derfor ligeledes spørge hvorfor de skulde betales to Gange. Nu er Alting i Orden.

Jeg er Dem meget forbunden for Rossinis Værker ; de ere ankomne og afleverede i god Behold. Thiele er ligeledes ankommen og allerede udvalgt til Secretair ved Academiet.

Hvad de 400 Scudi til Hjemreisen angaaer, da vil De allerede have modtaget 200, som man havde lovet at indhændige mig, men som desuagtet ere blevne Dem rimetterede directe. De 200 som Prindsen forskudsviis vil[l]et tilskyde, holder jeg derimod, efter Deres Ønske, tilbage indtil De engang vil tiltræde Hjemreisen, hvortil de udtrykkeligen var bestemte. Jeg afholder mig fra enhver Yttring angaaende denne Hjemreise, da det er en Academie-Sag, hvori jeg ikke vil blande mig, og det kunde jo desuden let være, at min Mening var forskjellig fra Academiets.

Deres Lucas er ikke sat sammen endnu og jeg har altsaa ikke kunnet see den uden stykkeviis. Hvorfor har vi ikke faaet Deres Pomona, eller er den maaske i en af de tilbageblevne Casser?

Ogsaa Hopfgartens Sager ere fuldkomne vel conserverede og jeg skal en af Dagene beskjæftige mig med at faa dem betalte.

Siig paa mine Vegne hvad godt og venligt De formaaer til Thorvaldsen og Chiaverij og vær forsikret om at jeg er

Deres oprigtigt hengivne
Adler

Arkivplacering
Håndskriftafdelingen, Det Kongelige Bibliotek, Add. 257, 2º
Emneord
Bestillingen til den danske kongefamilie · Christian 8.s borddekoration · Hjemsendelse af Thorvaldsens kunst 1825
Personer
Luigi Chiaveri · Christian 8. · Friedrich Wilhelm Carl Ludwig · Wilhelm Hopfgarten · Just Mathias Thiele · Bertel Thorvaldsen
Værker
Sidst opdateret 08.04.2014 Print