The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 3843 of 10246
Sender Date Recipient
Johan Gunder Adler [+]

Sender’s Location

København

Information on sender

Rødt laksegl med utydeligt aftryk.
Poststempler: DANEMARCK PAR HAMBOURG og 12 NOVE[MBRE]

25.10.1825 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Hermann Ernst Freund [+]

Recipient’s Location

Rom

Information on recipient

Tilskrift: Herr / Billedhugger Freund
Udskrift: A Monsieur / Monsieur Freund / Sculpteur d. S.M. le roi de Danemarck / à / Rome / Atelier de Chev. Thorvaldsen / für Ital Grenze

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

Kjobenhavn d 25 Octb. 1825.

Hoistærede

Jeg har havt den Fornoielse at modtage Deres Skrivelse af 18.’ f.M. og takker for de Oplysninger, De i samme har meddeelt mig. Jensen har aldrig omtalt at han skylder Etatsrd. Thorvaldsen mere end 200 Scudi og det var derfor naturligt, at jeg spurgte hvorfor man havde betalt 232, naar jeg kun anviiste 200. Det samme er Tilfældet med Pr Philipsthals Buster: jeg vidste ikke at de vare tagne in duplo og maatte derfor ligeledes spørge hvorfor de skulde betales to Gange. Nu er Alting i Orden.

Jeg er Dem meget forbunden for Rossinis Værker ; de ere ankomne og afleverede i god Behold. Thiele er ligeledes ankommen og allerede udvalgt til Secretair ved Academiet.

Hvad de 400 Scudi til Hjemreisen angaaer, da vil De allerede have modtaget 200, som man havde lovet at indhændige mig, men som desuagtet ere blevne Dem rimetterede directe. De 200 som Prindsen forskudsviis vil[l]et tilskyde, holder jeg derimod, efter Deres Ønske, tilbage indtil De engang vil tiltræde Hjemreisen, hvortil de udtrykkeligen var bestemte. Jeg afholder mig fra enhver Yttring angaaende denne Hjemreise, da det er en Academie-Sag, hvori jeg ikke vil blande mig, og det kunde jo desuden let være, at min Mening var forskjellig fra Academiets.

Deres Lucas er ikke sat sammen endnu og jeg har altsaa ikke kunnet see den uden stykkeviis. Hvorfor har vi ikke faaet Deres Pomona, eller er den maaske i en af de tilbageblevne Casser?

Ogsaa Hopfgartens Sager ere fuldkomne vel conserverede og jeg skal en af Dagene beskjæftige mig med at faa dem betalte.

Siig paa mine Vegne hvad godt og venligt De formaaer til Thorvaldsen og Chiaverij og vær forsikret om at jeg er

Deres oprigtigt hengivne
Adler

Archival Reference
Håndskriftafdelingen, Det Kongelige Bibliotek, Add. 257, 2º
Subjects
Commission for the Danish Royal Family · Christian 8.'s Table Decoration · Transportation of Thorvaldsen's Artworks to Copenhagen 1825
Persons
Luigi Chiaveri · Christian 8. · Friedrich Wilhelm Carl Ludwig · Wilhelm Hopfgarten · Just Mathias Thiele · Bertel Thorvaldsen
Works
Last updated 08.04.2014 Print