Arkivet, Thorvaldsens Museum

Tilbage til 1815

14.11.1815 - 1844

Værksteder i Vicolo delle Colonnette 20, Piazza Barberini, Rom. Gaden kaldes i dag Vicolo Barberini.

Primærkilder

  • Lejekontrakt af 14.11.1815 mellem Francesco Barberini og Thorvaldsen (“Case poste nel Vicolo delle Colonnette, cioè la Casa posta nel Giardinetto numo. 19. contigua allo Studio ritenuto in affitto dal medo. Sig. Thorvaldsen sege. numo. 20., la Casa posta nel Cortile prossimo numo. 18., e l’altra che hà L’ingresso nel vicolo sudo. numo. 17., tutte spetti. alla lode”).
  • Brev af 2.1.1816 fra C.W. Eckersberg til J.F. Clemens (“Thorvaldsen lader sig for nærværende Tid bygge og indrette et meget smukt og rummeligt Atelier, bestaaende af tre særskilte Bygninger omkring en liden Have med Springvand i, som kan blive lige så smukt som bequemt”).

Andre referencer

  • Th. Oppermann: Hermann Ernst Freund, København 1916, p. 40 (”[Værkstederne] bestode af tre lave Bygninger, der omsluttede en lille Have, som ud mod Gaden, Vicolo delle Colonnette, begrændsedes af en Mur. Haven med sin Pergola, de store brune Urtepotter, de stærkt duftende Oleanderbuske og de omkrybende Landskildpadder gjorde et venligt Indtryk paa den besøgende og dannede en harmonisk Introduktion til Ateliererne med deres straalende Mangfoldighed af Modeller til fuldførte Arbejder og Arbejder under Udførelse.”)
  • Friedrich Noack, Das Deutschtum in Rom, bd. 2, Berlin und Leipzig 1927, p. 594.
  • Thiele II, p. 283.
  • Thiele II, p. 128-130 (Tre Studier på hjørnet af Piazza Barberini og Colonetta di Barberini. Bagved et af disse tre lå et mindre, som også var Thorvaldsens. Paa den anden Side af Colonetta di Barberini havde Thorvaldsen tidligere et Studio, som han overdrog sin Elev, Billedhuggeren Tenerani”).
  • Thiele II, 1832, p. 129 (“En Laage aabner Indgangen til en lille Have, og en Buegang, som i de varmeste Sommermaaneder beskygges foroven af Viinløv og nedhængende Druer og nedentil af en Rosenhæk, fører til tre af vor Kunstners Studier. [...] Haven er, saa at sige, udyrket; hist og her staar imellem Stokroserne en stor brunrød Urtepotte med en Aloe, medens de vildtvoxende Roser slynge sig op omkring adspredte Marmorplader og Blokke, som ved Muren give to omkrybende Skildpadder Tilflugtsteder. I Havens ene Hjørne danne Studierne og den tilstødende rigtbegroede Muur en kjølig Grotte, hvor et lille Springvand pladsker i den moesbedækkede Kumme”).

Sidst opdateret 06.01.2017