Arkivet, Thorvaldsens Museum

eller nulstil
Vælg år eller periode: fra til
Vis: (se værker)
Dato Begivenhed Rejse/opholdssted Værkproduktion
1803 Briseis og Achilleus, A490.
Primo 1803 Herman Schubart ankommer til Rom og lærer Thorvaldsen at kende, sandsynligvis ved Georg Zoëgas mellemkomst.
28.1.1803 Lermodellen til Jason med det gyldne skind står med undtagelse af enkelte detaljer færdig. Modellen beses af Friederike Brun, som derefter finansierer støbning af originalgipsen, A52.
Antagelig 19.3.1803 - 1815 Værksted i Vicolo della Catena 30, Piazza Barberini, Rom.
19.3.1803 Fest i anledning af afstøbningen af Jason med det gyldne skind, A52. Thorvaldsen laurbærkrones af Ida Brun.
Tidligst 19.3. - senest 21.3.1803 Thomas Hope ser Jason med det gyldne skind i værkstedet, A52, og bestiller statuen i marmor, A822.
Tidligst 19.3. - senest 21.3.1803 Thorvaldsens hjemrejse udsættes foreløbig som følge af Thomas Hopes bestilling af Jason med det gyldne skind, A52, i marmor, A822.
23.3.1803 Thorvaldsen modtager første rate fra Thomas Hope for Jason med det gyldne skind, A822.
23.3.1803 - august 1803 Finelli & Keller indleder arbejdet på Jason med det gyldne skind, A822.
23.3.1803 - august 1803 Indgår kontrakt med billedhuggerne Finelli & Keller om levering af en marmorblok og udførelse af det grundlæggende huggearbejde på Jason med det gyldne skind, A822.
3.4.1803 Møder Friederike og Ida Brun i Borghese-parken. Beder Ida udføre attituder med ordene: “o kuns nogle Stillinger!”
13.5.1803 Deltager i afskedsfesten for Friederike Brun sammen med mange af Roms notabiliteter.
Sommer 1803 Thorvaldsen er syg.
Sommer 1803 Tilbringer sommeren i Albano, antagelig i selskab med Anna Maria Uhden.
10.6.1803 Friederike og Ida Brun forlader Rom.
Antagelig september 1803 Vender tilbage til Rom fra sit sommerophold i Albano.
November 1803 Herman Schubart opfordrer sin søster Charlotte Schimmelmann til at tale Thorvaldsens sag i København.
Antagelig november 1803 - januar 1804 Møder Adam Gottlob Detlef Moltke.
November 1803 - januar 1804 Adam Gottlob Detlef Moltke, A212.
November 1803 - januar 1804 Ivan Vorontsov?, A302.
November 1803 - januar 1804 Jevdokija Ivanovna Golitsyna, jf. A304.
Vinter 1803 - 1804 Møder i Rom den russiske grevinde Irina Vorontsova.
1804 Ganymedes rækker skålen, A41.
Primo 1804 - april 1804 A.P. Bernstorff, A209.
1804 - 1805 Venus, marmor, ca. 130 cm, National M.K. Čiurlionis Art Museum, Kaunas, Litauen. Jf. den større version A12.
1804 - marts 1806 A.P. Bernstorff, A207, formindsket udgave af A209.
7.1.1804 Thorvaldsens mor Karen Thorvaldsen dør i København.
9.2.1804 Thorvaldsen og Christian Hornbech tager imod H.M. Frisch og hans kone Dorothea på Piazza del Popolo ved deres ankomst til Rom.
Forår 1804 Theodor von der Ropp bestiller en række marmorbuster efter antikke forlæg. Senere også Venus, jf. A12, Briseis og Achilleus, jf. A490, begge marmor, National M.K. Čiurlionis Art Museum, Kaunas, Litauen.
Forår 1804 Statuerne Bacchus og Ariadne bestilles af Adam Gottlob Detlef Moltke. Bestillingen annulleres senere af økonomiske grunde.
6.3.1804 Tildeles en understøttelse på 300 rigsdaler af Fonden ad usus publicos og opnår dermed formel, statslig accept af sin forbliven i Rom.
Ultimo marts 1804 Fører et rejseselskab i Rom rundt til kunstnere bl.a. Angelika Kauffmann, Joh. Christian Reinhardt og sandsynligvis J.L. Lund.
5.4.1804 H.M. Frisch og hans kone Dorothea besøger Thorvaldsens værksted og ser Jason, A822, og Briseis og Achilleus, A490.
Antagelig senest 10.4.1804 Ansætter marmorhuggerne Camillo Landini og Peter Kaufmann. J.L. Lund har tilsyn med arbejdet, mens Thorvaldsen er bortrejst.
Tidligst 10.4. - senest 19.4.1804 Rejser en dag i dette tidsrum fra Rom til Napoli med Adam Gottlob Detlef Moltke.
Tidligst 10.4. - senest 19.5.1804 Besøg af mindst et døgns varighed ved ruinerne i Pæstum med Christoph Heinrich Kniep.
Tidligst 10.4. - senest 19.5.1804 Overværer udgravning i Pompeii med bl.a. Christoph Heinrich Kniep, som gengiver besøget i en tegning.
Maj 1804 - 24.3.1844 Bopæl i det romerske pensionat Casa Buti, Via Sistina 46, 1. sal, Rom.
20.5.1804 Afrejse Napoli med kurs mod Rom.
20.5.1804 Får udstedt rejsepas til Livorno i Rom.
Tidligst 24.5.1804 Afrejse mod Firenze i selskab med Adam Gottlob Detlef Moltke efter kort ophold i Rom på rejsen fra Napoli.
Juni 1804 - primo juli 1804 Ophold i Firenze, i begyndelsen i selskab af Adam Gottlob Detlef Moltke, siden alene.
Senest 2.7.1804 Et arbejdsværelse indrettes af familien SchubartMontenero til Thorvaldsen.
Tidligst 9.7. - senest 16.7.1804 Rejser til familien SchubartMontenero med ankomst senest den 16.7.1804.
Tidligst 9.7. - senest 6.8.1804 Herman Schubart, A718.
Tidligst august 1804 - senest 1810 Apollon Belvedere, kopi efter antikt forlæg, marmorbuste, ukendt opholdssted.
Tidligst august 1804 - senest 1810 Bacchus, kopi efter antikt forlæg, marmorbuste, ukendt opholdssted.
Tidligst august 1804 - senest 1810 Cicero, kopi efter antikt forlæg, marmorbuste, ukendt opholdssted.
Tidligst august 1804 - senest 1810 Homer, kopi efter antikt forlæg, marmorbuste, ukendt opholdssted.
Tidligst august 1804 - senest 1810 Melpomene, kopi efter antikt forlæg, marmorbuste, ukendt opholdssted.
Tidligst august 1804 - senest 1810 Sapfo, antagelig kopi efter antikt forlæg, marmorbuste, ukendt opholdssted.
Tidligst august 1804 - senest 1810 Venus Medici, kopi efter antikt forlæg, marmorbuste, ukendt opholdssted.
Påbegyndt 6.8.1804 Jacqueline Schubart, A719.
11.8.1804 Får udstedt rejsepas fra Livorno til Genova og retur.
Medio august 1804 Rejser med Herman Schubart til marmorbruddene i Carrara og til Genova.
Ultimo august 1804 Udvælger marmor i Carrara.
Efterår 1804 Udbrud af gul feber i Livorno og omegn.
Antagelig 10.9.1804 Tilbagekomst til Montenero.
23.9.1804 Udnævnes til professor ved Kunstakademiet i Firenze, Accademia Fiorentina.
Fuldført senest 24.9.1804 Musernes dans på Helikon, gipsmodel til relieffet, jf. A705, til Jacqueline Schubart i anledning af hendes fødselsdag.
24.9.1804 Afrejse fra Montenero.
25.9.1804 Rejser fra Livorno tilbage til Rom sammen med Friedrich Matthäi.
Primo oktober 1804 Tilbagekomst til Rom.
Fuldført december 1804 Bacchus, A2.
Antagelig 1805 - 1806 Christoph August Tiedge, A851.
Antagelig 1805 - 1806 Christoph August Tiedge, marmor, ukendt opholdssted.
Antagelig 1805 - 1806 Elisa von der Recke, A852.
Antagelig 1805 - 1806 Elisa von der Recke, A869.
1805 Apollon, A3.
1805 Conrad Rantzau, A211.
1805 Bestilling på et Dante-monument til St. Croce, Firenze. Udføres ikke af Thorvaldsen, men overdrages 1830 til billedhuggeren Stefano Ricci (1765-1837), jf. fortegninger C553r, C554, C555r og C555v.
1805 Påbegynder en skulptur Mars og Venus, bestilt af Giovanni Raimondo Torlonia. Værket omarbejdes til Den fredsbringende Mars, jf. D174, som igen var udgangspunkt for Mars og Amor, A7.
1805 - 1806 Conrad Rantzau, marmorbuste, Schloss Breitenburg, Holstein, jf. A211.
1805 - 1806 Christoph August Tiedge, A240.
1805 - 1806 Elisa von der Recke, A879.
Antagelig 9.1.1805 Thorvaldsens ven, C.F.F. Stanley ankommer til Rom og flytter antagelig ind i Casa Buti.
Antagelig forår 1805 Portrætbuste af Caroline von Humboldt modelleres. Originalmodellens opholdssted kendes ikke, men marmoreksemplaret var indtil 1945 på Schloss Tegel, Berlin, og er nu på Eremitagemuseet, Sankt Petersborg.
Primo marts 1805 C.F.F. Stanley foreslår, at Gotskalk Thorvaldsen optages i stiftelsen Vartov i København.
26.4.1805 Andreas Weidenhaupt dør og et professorat i billedhuggerkunst ved Kunstakademiet bliver ledigt.
6.5.1805 Thorvaldsen optages som medlem af Kunstakademiet og indstilles samme dag til den ledige post som billedhuggerprofessor.
Sommer 1805 Forespørgsel fra USAs præsident Thomas Jefferson om udførelse af et monument over Friheden. Forhandlingerne udmunder ikke i en bestilling. Stående kvinde med frygisk hue, C6r, er muligvis en skitse hertil.
Sommer 1805 - marts 1806 Herman Schubart, A219.
Sommer 1805 - juni 1806 Sokrates, kopi efter antik buste i Villa Albani, marmor, opholdssted ukendt.
1.6.1805 Gotskalk Thorvaldsen optages som lem i stiftelsen Vartov i København.
7.6.1805 Christian 7. udnævner Thorvaldsen til professor i billedhuggerkunst ved Kunstakademiet.
August - september 1805 Kristi dåb, A736, udført til Døbefont, A555,1.
August - september 1805 Forarbejde til, eller en første udgave af Minerva og Prometheus, jf. A319.
August 1805 - marts 1806 Jacqueline Schubart, A220.
Primo august 1805 Rejser fra Rom til Montenero via Firenze og Livorno sammen med Conrad Rantzau.
9.8.1805 Ankommer til Montenero.
16.8.1805 Optages som æresmedlem af Akademiet i Bologna.
Efterår 1805 Caroline von Humboldt, marmorbuste udført efter model fra samme forår, Schloss Tegel, Berlin indtil 1945, nu på Eremitagemuseet, Sankt Petersborg.
September 1805 - 26.4.1806 Camillo Landini færdighugger Bacchus, antagelig tabt, jf. A2.
11.9.1805 Forlader sandsynligvis Montenero denne dag med Christian Stub, og får udstedt rejsepas til Rom i Livorno.
Medio september 1805 Ophold i Pisa og besøger her Filippo Mazzei for at diskutere en eventuel bestilling af en frihedsgudinde til USA.
Medio september 1805 Opholder sig to dage i Firenze i selskab med Christian Stub.
19.9.1805 Passerer byen Acquapendente, ca. 130 km nord for Rom.
21.9.1805 Ankomst Rom.
Tidligst 21.9.1805 Jupiter Otricoli, kopi efter antikt forlæg, marmorbuste, ukendt opholdssted.
28.9.1805 Caspar Bartholin dør. Thorvaldsen tager hans dødsmaske, der senere er forlæg for A227.
Medio november 1805 Den danske maler C.F. Høyer ankommer til Rom. Han flytter antagelig med det samme ind i Casa Buti.
18.11.1805 Thorvaldsens nære ven C.F.F. Stanley dør.
20.11.1805 C.F.F. Stanley begraves om aftenen på den protestantiske kirkegård i Rom. Graven kendes ikke i dag.
Senest december 1805 Udfører tegningen Amor med en sommerfugl til Herman Schubarts fødselsdag, sandsynligvis Dep.7.
Antagelig 1806 Jacob Laurids Thrane, A881.
1806 Herman Schubart, A812.
1806 Jacqueline Schubart, A813.
1806 - februar 1807 Hebe, A37.
14.1.1806 Deltager i fejringen af Herman Schubarts fødselsdag ved punchselskab i Rom, dog uden fødselarens tilstedeværelse.
14.2.1806 Bliver anmodet at udføre et udkast til et monument for USAs sejr over Tripoli i 1805. Bestillingen bliver ikke til noget.
12.3.1806 Thorvaldsens ven Christian Stub dør.
Antagelig juni 1806 Jacob Baden, A802.
Sommer 1806 - sommer 1807 Musernes dans på Helikon, A705, ufuldendt. Langtidsdeponeret på Alte Nationalgalerie, Berlin.
Senest juni 1806 Apollon, kopi efter Apollon Giustiniani, marmor, Museo de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, Madrid.
Juni - september 1806 Jacob Baden, A863.
Efterår 1806 Psyche, A26.
Fuldført senest 5.9.1806 Caritas, C820, givet til Jacqueline Schubart i anledning af hendes fødselsdag 10.9.1806.
24.10.1806 Thorvaldsens far Gotskalk Thorvaldsen dør i stiftelsen Vartov i København.
Antagelig 9.11.1806 Andreas Dobert Kalleberg og Jacob Laurids Thrane forlader Rom med kurs mod Danmark.
Vinter 1806 - 1807 Psyche, statue, marmor, ca. 130 cm, ukendt opholdssted.
31.12.1806 C.F. Hansen bestiller fire relieffer til Christiansborgs facade, der senere bliver til Herkules og Hebe, jf. A317, Hygieia og Æskulap, jf. A318, Minerva og Prometheus, jf. A319 og Nemesis og Jupiter, jf. A320. Desuden bestiller han de aldrig udførte værker til facaden af Råd- og Domhuset i København.
1807 - 1808 Minerva og Prometheus, A319.
Senest 14.1.1807 Bacchus giver Amor at drikke, C715, udføres til Herman Schubarts fødselsdag.
14.1.1807 Deltager i fejringen af Herman Schubarts fødselsdag i Rom, arrangeret af Friedrich Matthäi, dog uden fødselarens tilstedeværelse.
Februar 1807 - 22.10.1808 Døbefont, marmor, Brahetrolleborg Kirke, Fyn, jf. A555,1, A555,2, A555,3, A555,4.
Forår 1807 Amor holder en sommerfugl for at såre den med en pil. Kendes kun fra Mori, op. cit.
Senere omarbejdet til Den triumferende Amor, A22.
April 1807 Underviser Ida Brun bl.a. i tegning.
29.4.1807 Marcus Gerhard Rosencrone bestiller en buste af sin afdøde svigerfar Henrik Hielmstierne. Busten modelleres dog først antagelig 1812, jf. A210.
4.5.1807 Udnævnes til æresmedlem af Accademia Italiana. Det vides ikke, om medlemskabet blev effektueret.
Tidligst juni 1807 Maria med Jesus og Johannes, A556, omarbejdelse af relief på Døbefont, A555,2.
Tidligst juni 1807 - senest 1808 Døbefont, A555,1, A555,2, A555,3, A555,4.
Tidligst juni 1807 - senest 1808 Kristus velsigner børnene, A737, muligvis udført som forarbejde til Døbefont, A555,4.
Senest 6.6.1807 Jacob Laurids Thrane, Dep.36.
Senest juli 1807 Amor og Psyche, A28.
21.9.1807 Thorvaldsen vender tilbage til Rom efter et formentlig kortvarigt ophold på landet.
31.12.1807 Den tysk-nordiske kunstnerkoloni i Rom holder nytårsfest. Til stede er bl.a. Thorvaldsen, Rauch, Wahl, Bøhndel, Wagner, Welcker, Jollage, Hopfgarten, Eberhard, Dall’Armi, brødrene Riepenhausen, Kauffmann og J.L. Lund.
Antagelig senest 1808 A genio lumen (Kunsten og lysets genius), A517, antagelig forarbejde til A518.
1808 A genio lumen (Kunsten og lysets genius), A518.
1808 Adonis, A53.
1808 Wilhelm von Humboldt, A237.
1808 Udarbejder i samarbejde med billedhuggeren Christian Daniel Rauch tegninger til et gravmæle over briten William Sidney Bowles. Gravmælet findes stadig på den protestantiske kirkegård [Cimitero Acattolico], Rom, parte antica, sten 16.
Tidligst 1808 A genio lumen (Kunsten og lysets genius), A828.
Tidligst 1808 Adonis, A789.
Fuldført januar 1808 Gipsmodellen til Den fredsbringende Mars, fuldføres, jf. Ferdinando Moris tegning D174. Denne Mars-figur indgik senere i gruppen Mars og Amor, A7.
Senest 14.1.1808 Tegningen Maria med Jesus og Johannes udføres til Herman Schubarts fødselsdag, i privateje, Sanderumgaard, Fyn.
14.1.1808 Herman Schubarts fødselsdag fejres i Thorvaldsens lejlighed i Rom, dog uden fødselarens tilstedeværelse. Festen arrangeret af J.L. Lund.
6.3.1808 Optages som medlem og professor ved Accademia di S. Luca i Rom
Efterår 1808 Ludwig (1.) bestiller Adonis, jf. A53, i marmor, i dag på Neue Pinakothek, München. Statuen færdiggøres først oktober 1831.
Efterår 1808 Statuette af Vesta udføres til Herman Schubarts fødselsdag 14.1.1809, ukendt opholdssted.
Medio september 1808 Jacqueline og Herman Schubart besøger Rom og Thorvaldsen i et par måneder.
Antagelig november 1808 Herkules og Hebe, A317.
Antagelig november 1808 Hygieia og Æskulap, A318.
Medio november 1808 Jacqueline og Herman Schubart forlader Rom efter to måneders ophold.
Antagelig 1809 Merkur bringer Bacchus til Ino, A346, omarbejdelse af A347.
Antagelig 1809 - 1810 Herkules og Hebe, A321, formindsket udgave af A317.
Antagelig 1809 - 1810 Hygieia og Æskulap, A322, formindsket udgave af A318.
1809 Amor klager til Venus over et bistik, A780.
1809 Amor på løvens ryg, A388.
1809 Merkur bringer Bacchus til Ino, A347.
1809 Venus’ fødsel, A348.
1809 Ida Brun, A218.
1809 Sophie Dorothea Høyer, A228.
1809 Wilhelm Malte Putbus bestiller til sit slot på Rügen flere relieffer: Amor på løvens ryg, jf. A388, Venus’ fødsel, jf. A348, Amor klager til Venus over et bistik, jf. A780 og Merkur bringer Bacchus til Ino, jf. A346 og A347.
1809 Besøger Pantheon, Rom, og ser Gaspare Landis og Vincenzo Camuccinis malerier til kirken San Giovanni in Canale, Piacenza.
Tidligst 1809 Amor klager til Venus over et bistik, A417.
Tidligst 1809 Amor klager til Venus over et bistik, A418, omarbejdelse af A780.
14.1.1809 Arrangerer fejringen af Herman Schubarts fødselsdag i Rom, dog uden fødselarens tilstedeværelse.
10.2.1809 Georg Zoëga, C761r, portrætteres på sit dødsleje.
10.2.1809 Georg Zoëga dør, Thorvaldsen bliver en af boets eksekutor testamenti.
April 1809 Adam Oehlenschläger kommer til Rom og introduceres til Thorvaldsen af Georg Koës.
Sommer 1809 Besøger Friederike Brun i Albano og Oehlenschläger i Grottaferata.
4.6.1809 Nicolai Abildgaard dør i Sorgenfri. Dette erfarer Thorvaldsen først i brev fra Herman Schubart, 27.7.1809.
8.6.1809 Kronprins Ludwig af Bayern konsulterer Thorvaldsen vedrørende køb af antikker.
Juli 1809 Joseph Anton Koch foreslår en bogudgivelse af Thorvaldsens værker i kobberstik. Projektet opgives ved udgangen af 1809.
6.7.1809 Pave Pius 7. bortføres fra Rom.
Senest 10.9.1809 Madonna med barnet, tegning, privateje, foræres til Jacqueline Schubart i anledning af hendes fødselsdag.
16.9.1809 Udnævnes til medlem af en kommission for en officiel udstilling i Rom, arrangeret af den franske regering.
Oktober 1809 Arkæologen P.O. Brøndsted kommer til Rom og bliver ven med Thorvaldsen.
Senest 19.11.1809 Ida Brun, A810.
Fuldført december 1809 Hektor hos Paris og Helena, A499.
24.12.1809 Fejrer juleaften hos brødrene Riepenhausen, sammen med P.O. Brøndsted, Georg Koës og andre. Julefesten ender med dans.
Antagelig 1810 Mars og Amor, A7.
Antagelig 1810 Nemesis og Jupiter, A324, formindsket udgave af A320.
Antagelig 1810 Venus, Mars og Amor i Vulkans værksted, A419.
Antagelig 1810 Alexandra von Dietrichstein, A238.
1810 Amor vækker Psyche , A431.
1810 Caritas, A598.
1810 Nemesis og Jupiter, A320.
1810 Bertel Thorvaldsen, A223.
1810 Slutter venskab med Christian Daniel Rauch.
1810 Thorvaldsen inviteres af kongen af Preussen Friedrich Wilhelm 3. til at konkurrere med billedhuggeren Antonio Canova om udførelsen af et gravmæle over dronning Luise. Thorvaldsen lader i stedet sin elev Christian Daniel Rauch få bestillingen. Se evt. hertil Thorvaldsens skitse C182r, der muligvis er relateret til Luises gravmæle.
Tidligst 1810 Amor med en svane og drenge, der plukker frugt. Sommeren, A410.
Tidligst 1810 Amor og Bacchus, A408.
Tidligst 1810 Amor og Bacchus. Høsten, A412.
Tidligst 1810 Amor vækker Psyche, A430.
Tidligst 1810 Amor vækker Psyche, A866.
Tidligst 1810 Caritas, A597.
2.1.1810 Christian Daniel Rauchs fødselsdag fejres hos Caroline von Humboldt. Til stede er bl.a. J.L. Lund og antagelig også Thorvaldsen.
Senest 14.1.1810 Hygieia og Amor, tegning, ukendt opholdssted, foræres til Herman Schubart i anledning af hans fødselsdag.
14.1.1810 Arrangerer fejringen af Herman Schubarts fødselsdag i Rom, dog uden fødselarens tilstedeværelse.
28.1.1810 Udnævnes til ridder af Dannebrog. Thorvaldsen får tilsendt ridderkorset af Herman Schubart.
Forår 1810 Mor med barn, der får frugter af en anden kvinde, relief, ukendt opholdssted.
Forår 1810 Goethe udbeder sig gennem Caroline von Humboldt konturrids af Thorvaldsens skulpturer.
Marts 1810 Vincenzo Camuccini, A282.
Tidligst april 1810 Vincenzo Camuccini, A281.
Ultimo april 1810 P.O. Brøndsted og Georg Koës forlader Rom for at rejse til Grækenland.
Sommer 1810 Thorvaldsen er, formodentlig, syg.
28.7.1810 Deltager sandsynligvis i afskedsfest for J.L. Lund.
August 1810 - januar 1816 Lejer to værksteder i Via dei Cappuccini i nærheden af krydset ved Via della Purificazione.
8.8.1810 Får udstedt rejsepas i Rom til Livorno.
11.8.1810 J.L. Lund rejser fra Rom til København i selskab med Friederike Brun og Ida Brun.
22.8.1810 Indstempler pas i Firenze på sin rejse mod Livorno.
Ultimo august 1810 Ankommer til Montenero. Den første del af rejsen gøres i selskab med Ida og Friederike Brun.
Antagelig september 1810 Amor med en svane og drenge, der plukker frugt. Sommeren, A411.
Antagelig september 1810 Amor og Bacchus. Høsten, A413.
10.9.1810 Thorvaldsen overrækker Jacqueline Schubart modellen til Amor vækker Psyche, A431, i anledningen af hendes fødselsdag.
15.9.1810 Indstempler rejsepas i Livorno for at påbegynde hjemrejsen mod Rom.
19.9.1810 Ankommer til Firenze.
22.9.1810 Mødes sandsynligvis med Antonio Canova i Santa Croce i Firenze for at se hans gravmonument til Vittorio Alfieri.
25.9.1810 Indstempler rejsepas i Firenze. Hjemrejsen til Rom går antagelig over Siena i selskab med Christian Daniel Rauch.
Oktober 1810 Møder den svenske billedhugger Johan Niklas Byström i Rom.
Oktober 1810 Opfordres af Friedrich Wilhelm 3. til at deltage i konkurrence med Canova om gravmæle over den preussiske dronning Louise (1776-1810). Thorvaldsen afslår dog at deltage.
19.11.1810 J.L. Lund ankommer til København fra Rom.
1811 Brødrene Riepenhausen og Ferdinando Mori udgiver bogværk med konturstik af Thorvaldsens værker.
Antagelig januar 1811 Statuerne Venus med æblet og Bacchus (antagelig versioner af A12 og A2) bestilles af Wilhelm Malte Putbus.
Januar 1811 Thorvaldsen lider af øjenbetændelse og reumatisme.
Antagelig januar 1811 - august 1811 Amor holder en sommerfugl for at såre den med en pil, statue, marmor, ukendt opholdssted. Bestilt af Theodor von Hahn.
Kendes kun fra Mori, op. cit.
Senest 14.1.1811 Chiron lærer Achilleus at skyde med bue, C780, sendes til Herman Schubarts fødselsdag.
31.1.1811 Brødrene Rudolf og Wilhelm Schadow ankommer til Rom.
Senest 5.3.1811 Bertel Thorvaldsen, en version af A223, bestilles i marmor af Hans West til Kunstakademiet i København.
12.3.1811 Udnævnes til medlem af det Königliche Preussische Academie der Künste i Berlin.
April - december 1811 Herman Schubart fremviser i Danmark brødrene Riepenhausen og Ferdinando Moris bog med konturstik af Thorvaldsens værker.
22.5.1811 Relieffer og buste til Gravmæle over Auguste Böhmer, A700, A701, A702 og A703, bestilles. Udformningen debatteres med F.W.J. Schelling året igennem.
Antagelig sommer 1811 Et marmorbrud med hvidt marmor opdages i Norge.
Sommer 1811 Peder Malling kommer til Rom.
Juli 1811 Thorvaldsens ven Kratzenstein Stub forlader Rom.
28.8.1811 Udnævnes til æresmedlem af Kunstakademiet i Milano.
Senest 10.9.1811 Maria med Christus og Johannes, Dep.4, udføres til Jacqueline Schubarts fødselsdag.
Medio september 1811 Vennen C.F. Høyer forlader Rom.
Tidligst 9.10.1811 - primo november 1811 Opholder sig i Ariccia hos Marianna Rinaldi, på rekonvalescens og sandsynligvis med sin søn Carlo Alberto Thorvaldsen, der også er syg. Sønnen døde i 1811, muligvis under dette ophold i Ariccia.
Vinter 1811 - 1812 Quirinalpaladset renoveres, fordi Napoleon 1. forventes at ankomme til Rom i løbet af sommeren 1812.
Antagelig 1812 To ryttere i Alexander den Stores følge, A714.
Fuldført 1812 Sophie Dorothea Høyer, A763.
Tidligst 1812 Alexander den Store på triumfvognen, A712.
Tidligst 1812 Alexander den Store på triumfvognen, A713.
Tidligst 1812 Alexander den Stores indtog i Babylon, A505, omarbejdelse af A503.
12.2.1812 Udnævnes til medlem af Kunstakademiet i Wien.
Tidligst marts 1812 Alexander den Store på triumfvognen, A509.
Marts - juni 1812 Alexander den Stores indtog i Babylon, gipsfrise, Quirinalpaladset, Rom, jf. A503.
Marts - juni 1812 Afstøbninger på Mallings initiativ af Alexander den Stores indtog i Babylon, A503.
17.5.1812 - 18.5.1812 Deltager i Pinsedagene i en udflugt til Tivoli og omegn sammen med Christian Daniel Rauch, Wilhelm Schadow og Ferdinand Ruscheweyh.
Antagelig sommer 1812 Henrik Hielmstierne, A210.
Tidligst august 1812 - senest 1819 Henrik Hielmstierne, marmorbuste, Det Kongelige Bibliotek, jf. A210.
Antagelig december 1812 Modellering af reliefferne til Gravmæle over Auguste Böhmer, A614,1, A614,2, A614,3 og busten til samme, jf. A703, påbegyndes.
December 1812 Tegnet udkast til To karyatider til Polen (muligvis blyantsridset på C115r).
1813 Karyatide, A55.
1813 Karyatide, A56.
1813 - 1816 Venus med æblet, A916, formindsket udgave af A12.
1813 - maj 1816 Venus med æblet, A12.
14.1.1813 Deltager i fejringen af Herman Schubarts fødselsdag i Rom, dog uden fødselarens tilstedeværelse.
9.3.1813 Datteren Elisa bliver født sandsynligvis 9. marts, dagen efter Thorvaldsens romerske fødselsdag.
13.3.1813 Datteren Elisa Sophia Charlotte døbes i San Marcello al Corso, Rom.
Maj - juni 1813 P.O. Brøndsted vender tilbage til Rom.
Maj - juli 1813 Thorvaldsen er ramt af tyfus.
1.7.1813 Portrætteres i Rom af Carl Christian Vogel von Vogelstein, (sortkridt, 28×21,2 cm, Kupferstich-Kabinett, Dresden).
3.7.1813 C.W. Eckersberg ankommer til Rom.
5.7.1813 C.W. Eckersberg flytter ind i Casa Buti, hvor også Thorvaldsen bor.
Tidligst 9.7.1813 Rejser fra Rom med kurs mod Montenero i selskab med Herman Schubart. Hundene Perucca og Teverino i pleje hos Rudolf Schadow.
Medio juli 1813 Ophold i Firenze.
26.7.1813 Ankommer til Montenero.
Tidligst 17.8.1813 Rejser til Bagni di Lucca.
September 1813 Musernes dans på Helikon, marmorrelief, jf. A341. Bestilt af Elisa Baciocchi 1813, sandsynligvis det eksemplar, der blev udført 1829, ukendt opholdssted.
September 1813 Giovanni Antonio Santarelli udfører Thorvaldsens portræt i voks og senere i kamé for Sommariva.
September 1813 Modellerer portrætbuste af Pietro Benvenuti i Firenze, nu ukendt opholdssted. Marmorversion hugget i løbet af 1814.
Ultimo september 1813 Afrejse Bagni di Lucca.
Ultimo september 1813 Rejser til Firenze på foranledning af Elisa Baciocchi for at modtage bestillinger.
Ultimo september 1813 Relieffet Virgil læser Æneiden for Augustus, bestilles af Elisa Baciocchi, antagelig aldrig realiseret.
Senest 16.10.1813 Vender tilbage til Montenero.
12.11.1813 Hjemkomst til Rom.
25.11.1813 Spiser hos den tyske officer Wilhelm Huth sammen med den danske arkitekt Peder Malling, den tyske arkitekt G.F. Hetsch og den danske maler C.W. Eckersberg.
31.12.1813 Spiser og fejrer nytår hos den tyske officer Wilhelm Huth sammen med den danske arkitekt Peder Malling, den tyske arkitekt G.F. Hetsch, den danske maler C.W. Eckersberg og nordmanden Baron Brown.
Antagelig 1814 Venus, Mars og Amor i Vulkans værksted, A420, omarbejdelse af A419.
Antagelig 1814 - 1820 Anna Potocka?, A251.
1814 Den triumferende Amor, A22.
1814 Gravmæle over Johann Philipp Bethmann-Hollweg, jf. A615,1, A615,2 og A615,3.
1814 Nessus og Deianira, A481.
1814 Edward Pellew, A260. To marmorudgaver på Canonteign, Devon.
Tidligst 1814 Nessus og Deianira, A480.
Tidligst 1814 Sørgende kvinde til gravmæle over Johann Philipp Bethmann-Hollweg, A734.
14.1.1814 Deltager i fejringen af Herman Schubarts fødselsdag i Rom sammen med C.W. Eckersberg, Peder Malling og Wilhelm von Huth, men uden fødselarens tilstedeværelse.
28.1.1814 Udnævnes ridder af Begge Sicilier, N24.
5.2.1814 Jacqueline Schubart dør på Montenero.
Forår 1814 Pietro Tenerani antages af Thorvaldsen.
26.3.1814 Herman Schubart opfordrer Thorvaldsen til at udføre et Gravmæle over Jacqueline Schubart, A618.
6.4.1814 Medlem af en kommission vedr. Farnese-objekterne sammen med bl.a. Antonio Canova, Massimiliano Laboureur og Antonio d’ Este.
Senest 11.4.1814 Jacqueline Schubarts død, C1075r, tegning, udkast til gravmæle.
24.5.1814 Ydmyghed, statue, Engelsbroen, Rom. Midlertidigt opstillet i anledning af pave Pius 7.s tilbagekomst til Rom.
Senest 2.7.1814 Gravmæle over Jacqueline Schubart, A704, er under udførelse i marmor.
Senest 24.7.1814 Gravmæle over Auguste Böhmer, A700, A701, A702 og A703, står færdigt i marmor.
8.8. - 8.9.1814 C.W. Eckersberg maler sit berømte Portræt af Bertel Thorvaldsen, i dag på Kunstakademiet.
12.10.1814 Optages som æresmedlem ved Kunstakademiet i München.
25.11.1814 Fanny Caspers og Thorvaldsen mødes første gang i billedhuggerens værksted under Caspers første besøg i Rom.
Vinter 1814 - 1815 John Russell bestiller to relieffer (jf. A490 og A492) samt en portrætstatue af Georgiana Elizabeth Russell (jf. A173). Alle tre værker i marmor, Woburn Abbey, Bedfordshire, England.
Vinter 1814 - 1815 Busten Georgiana Elizabeth Russell, A315, udføres; formentlig som forstudie til portrætstatuen af samme, jf. A173.
31.12.1814 Fejrer nytår hos Wilhelm Huth sammen med Peder Malling, G.F. Hetsch, C.W. Eckersberg og Baron Brown.
Antagelig 1815 Dagen, A370.
Antagelig 1815 Siddende dame med en dreng, A170.
Antagelig 1815 Siddende dame, A168.
Antagelig 1815 Siddende dame, A169.
Antagelig 1815 - 1816 Maria Aleksejevna Narysjkina, A248.
Antagelig 1815 - 1816 William Bentinck, A261. I marmor på Welbeck Abbey, North Nottinghamshire.
Antagelig 1815 - 1819 Livets og dødens genier, A158.
Påbegyndt 1815 Hebe, A875.
1815 Catharina di Branciforte, A276.
1815 Georg Wilhelm Wilding, A275.
1815 Jelizaveta Aleksejevna Osterman-Tolstaja, A167.
Tidligst 1815 Dagen, A902.
Tidligst 1815 Ganymedes med Jupiters ørn, A733.
Tidligst 1815 Natten, A901.
Primo 1815 Priamos bønfalder Achilleus om Hektors lig, A492.
1815 - oktober 1819 Jelizaveta Aleksejevna Osterman-Tolstaja, marmorstatue, Eremitagen, Skt. Petersborg (jf. A167).
Senest 8.1.1815 Portrætbuste af Pietro Benvenuti, marmor, 71 cm, i dag på Benvenutis gravmæle i San Lorenzo, Firenze. Sandsynligvis udført af Giovanni Antonio Santarelli.
18.1.1815 I Teatro Argentina sammen med bl.a. Samuel Rogers.
6.5.1815 John Russell sender første rate af betalingen for Briseis og Achilleus, jf. A490, og Priamos bønfalder Achilleus om Hektors lig, jf. A492.
Antagelig sommer 1815 Døbefont, jf. A555,1, A555,2, A555,3, A555,4, marmor, Brahetrolleborg kirke, Fyn. Afsendes fra Livorno og ankommer til København om efteråret.
Sommer 1815 Natten, A369.
29.7.1815 Følger Wilhelm Huth med familie samt Peder Malling og G.F. Hetsch, der alle forlader Rom, til den første poststation udenfor Rom (La Storta) sammen med C.W. Eckersberg.
Efterår 1815 På en salon på Charlottenborg i anledning af Frederik 6.s salving og kroning vises en række af Thorvaldsens værker, bl.a. Døbefont, jf. A555,1, A555,2, A555,3, A555,4, i marmor og adskillige portrætbuster.
September 1815 J.L. Lund rejser fra København med kurs mod Rom.
13.9.1815 Deltager i bisættelsen af Virginio Bracci i San Marco Evangelista al Campidoglio.
3.10.1815 Jelizaveta Aleksejevna Osterman-Tolstaja bestiller relieffet Victoria bekranser en falden kriger. Relieffet kendes ikke i dag. Tegningerne C135r, C136, C197r og C204v rummer antagelig skitser hertil.
6.10.1815 Forærer maleren C.W. Eckersberg en guldring med en kostbar antik safir, hvori motivet Amor og Bacchus, jf. A797, er indgraveret.
10.10.1815 Opfordres af Edmund Bourke til at deltage i en åben konkurrence om udførelsen af monumenter for faldne generaler, men afslår.
10.10.1815 Tager på en kort tur til Tivoli i selskab med C.W. Eckersberg.
13.10.1815 Hjemkomst til Rom.
17.10.1815 Tager på en tur til Albano og Ariccia i selskab med C.W. Eckersberg.
22.10.1815 Hjemkomst til Rom.
4.11.1815 Elizabeth Cavendish besøger Thorvaldsens værksted for at bese Ægineterne. Hun møder dér Charles Robert Cockerell og Johan David Åkerblad.
14.11.1815 Thorvaldsen udvider og ombygger sit værkstedskompleks i Vicolo della Catena/Vicolo delle Colonnette.
14.11.1815 - 1844 Værksteder i Vicolo delle Colonnette 20, Piazza Barberini, Rom. Gaden kaldes i dag Vicolo Barberini.
Antagelig 1816 Natten, jf. A369, og Dagen, jf. A370, bestilles i marmor af Richard Bingham. Marmorreliefferne på Hearst Castle, San Simeon, Californien.
Antagelig 1816 Modellerer muligvis portrætbuste af Nikolaj Nikititj Demidov. Marmorversioner på Eremitagen i St. Petersborg, samt på Nísjnij Tagill Museet i Ural.
Antagelig 1816 - 1817 Anne Bingham?, A308.
Antagelig 1816 - 1817 Elizabeth Vernon?, A311.
Antagelig 1816 - 1817 Georgiana Bingham?, A313.
Antagelig 1816 - 1819 Ubekendt, A292.
Antagelig 1816 - 1819 Ubekendt, A306.
Antagelig 1816 - 1819 Ubekendt, A314.
Antagelig 1816 - 1819 Modellerer en portrætbuste af en Valletort, der senest 1819 udføres i marmor. Busten kendes ikke i hverken originalmodel eller marmorversion.
1816 Ganymedes skænker i skålen, A42.
1816 Gravmæle over Jozefa Borkowska, A621.
1816 Hebe, A39.
1816 Hebe, A870, omarbejdelse af A37.
1816 Musernes dans på Helikon, A341.
1816 Catharina di Branciforte, A891.
1816 Georg Wilhelm Wilding, A890.
1816 Mary Ann Montagu, A267.
1816 Michael Coronini-Cronberg, A301.
1816 - antagelig 1820 Hebe, A874.
2.1.1816 Spiser frokost med C.W. Eckersberg.
30.1.1816 J.L. Lund vender tilbage til Rom, besøger Thorvaldsen og flytter ind i Casa Buti.
Forår 1816 Alexander Baillie, A262.
Forår 1816 Hans Carl Knudtzon, A231.
Forår 1816 Jørgen von Cappelen Knudtzon, A230.
Medio marts 1816 Deltager antagelig i en fest med et særlig norsk tema, muligvis foranlediget af de to nordmænd, Jørgen Knudtzons og Hans Carl Knudtzons afrejse fra Rom 19.3.1816.
Senest 15.3.1816 Jørgen Knudtzon og Alexander Baillie bestiller marmorrelieffet Amor og Bacchus, jf. A408. Modtager det i Trondheim 1817 (i dag på Vitenskapsmuseet ved NTNU Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet, Trondheim).
Senest 15.3.1816 Jørgen Knudtzon og Alexander Baillie bestiller marmorrelieffet Hektor hos Paris og Helena, jf. A499. Modtager det i Trondheim 1817 (i dag på Vitenskapsmuseet ved NTNU Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet, Trondheim).
Senest 15.3.1816 Jørgen Knudtzon og Alexander Baillie bestiller marmorrelieffet Venus, Mars og Amor i Vulkans værksted, jf. A419, i dag på Stoke Park, Buckinghamshire.
19.3.1816 Jørgen og Hans Carl Knudtzon (samt efter al sandsynlighed også Alexander Baillie) rejser fra Rom.
5.4.1816 Forærer C.W. Eckersberg en samling kobberstik.
6.4.1816 Wlodzimierz Potocki, jf. A155, bestilles i marmor af Anna Potocka.
Primo maj 1816 Ganymedes skænker i skålen, A43.
12.5.1816 Afskedsfest for C.W. Eckersberg arrangeret af J.L. Lund. Talrige tyske kunstnere til stede og sandsynligvis også Thorvaldsen.
Fuldført 12.5.1816 C.W. Eckersberg, A224.
13.5.1816 C.W. Eckersberg forlader Rom. Han følges kl. 6 om morgenen et stykke på vejen af bl.a. Thorvaldsen, Johan Niklas Byström og J.L. Lund.
Sommer 1816 William Haldimand bestiller en buste af sig selv. Busten er, hvis overhovedet udført, i dag ukendt.
Sommer 1816 - sommer 1817 Restaurerer gavlskulpturer fra Aphaia-templet på Ægina for Ludwig (1.) af Bayern i et værksted på Corsoen nær Piazza del Popolo.
Tidligst sommer 1816 Richard Bingham bestiller det første marmoreksemplar af Venus med æblet, jf. A12. I dag på Hearst Castle, San Simeon, Californien.
20.7.1816 Udnævnes til medlem af en kommission til at vurdere de antikke kunstværker indkøbt til de pavelige samlinger sammen med bl.a. Antonio Canova.
3.9.1816 Udnævnes til medlem af Kunstakademiet i Perugia.
Antagelig senest 1817 Danserinde, A778.
Antagelig senest 1817 Hyrdedreng, A755, forarbejde til A177.
Antagelig 1817 Henry Thomas Hope?, A266.
Antagelig 1817 - 1818 Giovanni Battista Sommariva, A272.
Antagelig 1817 - 1818 Giovanni Battista Sommariva, A273.
Antagelig 1817 - 1818 Marie Louise Playdeux?, A310.
Påbegyndt 1817 - fuldført 1819 Thomson Henry Bonar, A893.
Påbegyndt tidligst 1817 George Granville Leveson Gower, jf A259, buste, marmor, ukendt opholdssted.
1817 Bacchantinde, Nysø33.
1817 Ganymedes med Jupiters ørn, A44.
1817 Gratierne, A30, forarbejde til statuegruppen Gratierne og Amor, A29, som påbegyndes.
1817 Edward Divett, A263.
1817 George Granville Leveson Gower, A259.
1817 Harriet Frances Pellew, A309.
1817 Louisa Hope, A264.
1817 Thomas Hope, A298.
Tidligst 1817 Adrian John Hope, A826.
Tidligst 1817 Giovanni Battista Sommariva, A741.
Tidligst 1817 Thomas Hope, A823.
Januar - juni 1817 Ganymedes med Jupiters ørn, A45.
14.1.1817 Relieffrisen Jesu liv bestilles i gips af kronprins Ludwig af Bayern. Relieffrisen, som senere blev bestilt i marmor, kendes ikke i dag. Tegningerne C190, C191r, C191v, C193 og C194 er muligvis skitser hertil.
20.1.1817 John Russell rykker Thorvaldsen for færdiggørelsen af Briseis og Achilleus, jf. A490, og Priamos bønfalder Achilleus om Hektors lig, jf. A492.
Tidligst 20.1.1817 - senest 1.5.1818 Georgiana Elizabeth Russell, jf. A173, står færdig i marmor. Woburn Abbey, Bedfordshire, England.
23.1.1817 Guillaume Bertrand-Favre bestiller en marmorversion af Ganymedes, jf. A43.
Forår 1817 Gravmæle over Anna Maria Porro Serbelloni, A619.
Forår 1817 Nicolaus Esterházy, A293.
Forår 1817 Herman Schubart besøger Thorvaldsen i Rom.
Forår 1817 Nicolaus Esterházy bestiller Danserinde, jf. A178, og Den triumferende Amor, jf. A22, i marmor.
Forår 1817 En gruppe af Thorvaldsens venner og kolleger beder Henri Francois Brandt om at udføre en medalje til danskerens ære. Medaljen, F1, gengiver Thorvaldsens portræt og relieffet A genio lumen, jf. A518.
7.3.1817 Indledende kontakt vedr. rytterstatuen af Józef Poniatowski, jf. A123, A124, A125, A126 og A249.
Antagelig 17.3. - 7.6.1817 Henri François Brandt, A241.
22.3.1817 Udnævnes medlem af Det Romerske Arkæologiske Akademi.
29.4. - 20.5.1817 George Gordon Byron, A257.
2.5.1817 Ponte Molle-selskabet arrangerer et triumftog for Johann Martin von Wagner i et værtshus uden for Porta Salaria, Rom. Thorvaldsen er antagelig til stede.
3.5.1817 Monumentet for Thomas Maitland bestilles (buste i gips, A258, og relief, A600).
Tidligst 20.5.1817 George Gordon Byron, A717.
25.5.1817 Thorvaldsen udskyder sin rejse til Danmark med begrundelse i John Russells bestilling.
Sommer 1817 De tre Mariaer ved graven eller Kvinderne ved graven, relief, antagelig gips, ødelagt af Thorvaldsen selv. Se bl.a. D154 og fortegningen C191r.
Sommer 1817 Clemens Metternich bestiller Dagen, jf. A370, og Natten, jf. A369.
Medio juni 1817 Afrejse til Siena og Firenze. Følges til La Storta af venner, Anna Maria Uhden og datteren Elisa.
15.6.1817 Viser Caroline von Humboldt Ægineterne, som restaureres i et værksted nær Piazza del Popolo og næsten er færdige.
Fuldført 5.7.1817 Danserinde, A178, er formet i gips.
Efterår 1817 Konsulterer Rasmus Emil Bruun og Albrecht Schønberg om sin brystsyge.
6.9.1817 Zar Alexander 1., der også er konge af Kongrespolen, giver tilladelse til, at en planlagt rytterstatue af den polske general Józef Poniatowski opstilles i Den Saksiske Have (Ogród Saski), den stadig eksisterende have bag Det Saksiske Slot (Pałac Saski) i det centrale Warszawa.
Fuldført oktober 1817 Hyrdedreng, A177.
Tidligst oktober 1817 Hyrdedreng, jf. A177, støbes i bronze af Jollage & Hopfgarten. Statuen blev købt af Friedrich Wilhelm 3., nuværende opholdssted ukendt.
2.11.1817 Døbefont, jf. A555,1, A555,2, A555,3, A555,4, indvies i Brahetrolleborg Kirke, Fyn med sange af B.S. Ingemann og tale af Børge Henrik Knap.
December 1817 Giovanni Battista Sommariva besøger Thorvaldsen i hans værksted.
31.12.1817 Alexander den Stores indtog i Babylon, A505, bestilles i marmor af Giovanni Battista Sommariva.
31.12.1817 Introduceres for Frances Mackenzie.
Ultimo 1817 Håbets gudinde, A47.
Antagelig 1818 Alexander den Store på triumfvognen, A504, omarbejdelse af A503.
Antagelig 1818 Anne Newburgh, A889.
Antagelig 1818 Christina Alexandra Egypta Bonaparte?, A635.
Antagelig 1818 Modellerer buste af Francis Basset, der siden udføres i marmor; uidentificeret.
Antagelig 1818 - 1819 Caspar Bartholin, A227.
1818 Kristus i Emmaus, A562.
1818 Cristino Rasponi, A297.
1818 Jane Craufurd, A307.
1818 Karl von Seinsheim?, A290.
1818 Maria Fjodorovna Barjatinskaja, A250, forarbejde til A171.
1818 Wilhelmine Benigna Biron, A720.
1818 Wilhelmine Benigna Biron, A811.
1818 En marmorversion af Merkur som Argusdræber, jf. A5, bestilles i Rom af A.F. Madlira. Privateje, i dag deponeret på Museum of Fine Arts, St. Petersburg, Florida, U.S.A.
Tidligst 1818 Kristus overdrager nøglerne til Peter, A564.
Tidligst 1818 Christina Alexandra Egypta Bonaparte?, A726.
1818 - fuldført 1819 Jane Craufurd, A898.
1818 - 1827 Brudstykker af Alexanderfrisen, A831 - A850, tidligere opsat på Christiansborg Slot.
1818 - januar 1819 Kristus overdrager nøglerne til Peter, A565.
Tidligst januar 1818 Thorvaldsen, Sommariva og en græsk kriger, A738.
Februar 1818 Håbets gudinde, A47, bestilles i marmor af Caroline von Humboldt.
Antagelig forår 1818 Gravmæle over Anthony James Radcliffe, jf. A622 og A740, bestilles.
Antagelig forår 1818 George Agar Ellis bestiller bl.a. Briseis og Achilleus, jf. A490, Natten, jf. A369, og Dagen, jf. A370, i marmor, Chatsworth House, Derbyshire.
Forår 1818 Merkur som Argusdræber, A868, forarbejde til A5.
Forår 1818 George Agar Ellis, A299.
Forår 1818 Ludwig (1.), A233.
Forår 1818 Ludwig (1.) præsenteres i Rom for den ufærdige Adonis, jf. A53. Marmorstatuen i Neue Pinakothek, München.
Forår 1818 Bestilling på Gratierne lytter til Amors sang, jf. A602, til monument for Andrea Appiani.
Forår 1818 Bliver forkølet med feber på rejse til Tivoli.
Forår 1818 Modellerer formentlig Veronica Zauli Guarini, buste i gips, opholdssted ukendt.
Forår 1818 Overværer blomsterfesten i Genzano med bl.a. J.L. Lund og Herman Schubart.
Marts 1818 - ultimo september 1818 Herman Schubart bor hos Thorvaldsen i Rom.
Senest 10.3.1818 Påbegynder modelleringen af portrætbusten Gustav von Ingenheim, men busten bliver antagelig ikke færdiggjort.
11.3.1818 Peder Hjort, Poul Godske von Bertouch-Lehn og Per Daniel Amadeus Atterbom ankommer til Rom.
21.3.1818 Bestilling på marmorstatue af Ferdinand 1. Statuen bliver aldrig udført.
April 1818 Luigi Bienaimé ansættes i Thorvaldsens værksted.
4.4.1818 Christian (8.) Frederik bestiller gipsafstøbninger af alle Thorvaldsens kunstværker til Kunstakademiets studiesamling.
6.4.1818 Thomas Hope rykker for Jason med det gyldne skind, A822.
Senest 22.4.1818 På initiativ af Karl Pfyffer von Altishofen indledes forhandlinger vedr. bestillingen af Døende løve (Schweizerløven), jf. A119.
28.4.1818 Thorvaldsens fejres i Rom af et selskab af danskere med blomsterkroning og sang.
29.4.1818 Deltager i en stor afskedsfest for Ludwig, kronprinsen af Bayern, sammen med 86 kunstnere, forfattere, videnskabsmænd m.m. Festen fandt sted i Villa Schultheiss uden for Porta del Popolo. Festlokalet udsmykket af bl.a. nazarenerne og J.L. Lund.
3.5.1818 Hermann Ernst Freund og Jørgen Koch ankommer til Rom.
5.5.1818 Ser om aftenen på fakkeloplyste skulpturer i Vatikanet sammen med Jørgen Koch og Herman Schubart.
17.5.1818 Til aftenselskab i Palazzo Caffarelli i anledning af Christian Karl Josias von Bunsens søn, Heinrich Georg Bunsens (1818-?) barnedåb.
27.5.1818 Jørgen Koch flytter ind i Casa Buti.
Sommer 1818 - august 1818 Ligger syg og rekonvalescent i Albano. Plejes af Frances Mackenzie.
Juni 1818 Modellerer en ny buste af Caroline von Humboldt, da den første fra 1805 ikke var tilfredsstillende. Opholdsted ukendt.
5.6.1818 Thorvaldsen er til middag hos Christian Karl Josias von Bunsen i Palazzo Caffarelli på Kapitol i anledning af Bunsens yngste barns dåb, jf. Maurer, op. cit.
Senest 11.6.1818 Atanazy Raczyński bestiller et marmoreksemplar af Ganymedes rækker skålen, jf. A41, færdighugget foråret 1821, i dag i National Museum Poznań, Polen.
Antagelig 12.6.1818 - 14.7.1819 Svævende kvinde og dødens genius, A625, antagelig variant af Gravmæle over Stanislaus Chaudoirs hustru, A624.
12.6.1818 Stanislaus de Chaudoir bestiller et gravmæle over sin afdøde hustru Aloisia de Chaudoir hos Thorvaldsen, jf. Gravmæle over Stanislaus Chaudoirs hustru, A624.
Tidligst 12.6.1818 - senest 14.7.1819 Gravmæle over Stanislaus Chaudoirs hustru, A624.
Senest 13.6.1818 Merkur som Argusdræber, jf. A5, står færdig i ler.
Antagelig 15.6.1818 - 30.6.1818 Caroline von Humboldt sidder to gange model for Thorvaldsen, der til hendes skuffelse kun når at bruge 2×2 timer på at modellere en ny portrætbuste af hende.
15.6.1818 Frederik 6. bestiller Alexander den Stores indtog i Babylon, jf. A503, i marmor til Christiansborg Slot.
Senest juli 1818 Ivan Ivanovitj Barjatinskij besøger Thorvaldsens værksted og bestiller marmorstatuen af Maria Fjodorovna Barjatinskaja, A171.
8.7.1818 En indledende kontrakt til rytterstatuen Józef Poniatowski, jf. A123, A124, A125, A126 og A249, underskrives i Rom af Thorvaldsen og Leon Potocki.
Fuldført senest 30.7.1818 Marmorversionen af Gravmæle over Anna Maria Porro Serbelloni, jf. A619, er færdig. Værket findes i dag i Galleria d’Arte Moderna, Milano.
August 1818 Rejser til Napoli og besøger Procida, Ischia, Capri og Sorrento bl.a. sammen med Frances Mackenzie, Henriette Herz og Per Daniel Amadeus Atterbom.
4.8.1818 Indgår skriftlig kontrakt med Ivan Ivanovitj Barjatinskij om udførelse af Maria Fjodorovna Barjatinskaja, A171.
8.8.1818 Thorvaldsen afleverer en p.t. uidentificeret tegning af Døende løve (Schweizerløven), jf. A119, til Vincenz Rüttimann som en første skitse til monumentet.
Senest 27.8.1818 Den af Caroline von Humboldts bestilte version af Håbets gudinde, jf. A47, er påbegyndt i marmor. I dag på Schloss Tegel, Berlin.
Efterår 1818 Maria Fjodorovna Barjatinskaja, A172.
Efterår 1818 Thomas Maitland, A258 og Minerva, sandheden og løgnen, A600.
September - oktober 1818 Studerer hos general Laval Nugent og hans kone Giovanna Nugent i Napoli en araberhest, som Józef Poniatowski har redet på, og udfører fortegninger til en model af hesten, A125, der senere integreres i rytterstatuen, jf. A123.
Tidligst september 1818 - senest 1821 Giovanna Nugent, A239, bestilles og modelleres.
13.9.1818 Udnævnes til medlem af Kunstakademiet i Carrara.
Primo oktober 1818 Rejser fra Napoli til Rom.
9.10.1818 B.S. Ingemann og Frederik Schmidt ankommer til Rom.
10.10.1818 B.S. Ingemann, Frederik Schmidt og H.F.J. Estrup besøger Thorvaldsen i hans værksted i Rom.
11.10.1818 B.S. Ingemann, Frederik Schmidt og H.F.J. Estrup besøger Thorvaldsen i hans hjem i Casa Buti, og beser derefter hans værksted, ligesom dagen før.
Senest 17.10.1818 Merkur som Argusdræber, A5, er afstøbt i gips.
Senest 17.10.1818 Caroline von Humboldt bestiller en gipsafstøbning af Merkur som Argusdræber, A5.
Fuldført senest 25.10.1818 Minerva, sandheden og løgnen, A600.
Ultimo oktober 1818 Kongen af Begge Sicilier Ferdinand 1. besøger Thorvaldsen i hans værksted.
7.11.1818 Får besøg af B.S. Ingemann og Frederik Schmidt i sit værksted.
9.11.1818 Franziska Caspers ankommer omkring denne dato til Rom sammen med fyrstinde Maria Leopoldina Grassalkovich de Gyarak.
Vinter 1818 - 1819 François Gabriel de Bray bestiller sin buste, jf. A300 og gipsafstøbning A721, sammen med Natten, jf. A369 og Dagen, jf. A370,
3.12.1818 Får besøg af Frederik Schmidt. Senere om aftenen på Caffè Greco, dernæst til sangarrangement, og dernæst på Caffè Nuovo.
12.12.1818 Får besøg af Frederik Schmidt. Thorvaldsen besværer sig over den biografi, han skal levere til Ordenskapitlet.
15.12.1818 Den amerikanske politiker og guvernør Edward Everett bestiller seks gipsafstøbninger af busten af Lord Byron, jf. A717.
24.12.1818 Juleaften hos Thorvaldsen med deltagelse af dansk-norske i Rom, bl.a. B.S. Ingemann, Frederik Schmidt, Jørgen Knudtzon, Alexander Baillie, Jens Jacob Keyser, H.F.J. Estrup, J.L. Lund, Hermann Ernst Freund, Catharina Maria Bügel, Peder Hjort m. fl. Thorvaldsen står for julegrøden.
En sang af Ingemann synges.
25.12.1818 Jule-”gudstjeneste” hos Thorvaldsen med deltagelse af alle danske i Rom. Frederik Schmidt holder prædikenen.
26.12.1818 Spiser aftensmad hos Jørgen Knudtzon i selskab med bl.a. B.S. Ingemann og H.F.J. Estrup.
29.12.1818 Thorvaldsen retter på Hermann Ernst Freunds buste af B.S. Ingemann (modelleret 1818, marmor 1820 på Ny Carlsberg Glyptotek).
31.12.1818 Holder nytårsaften hos Catharina Maria Bügel i selskab med de øvrige danske i Rom.
Ultimo 1818 Wilhelmine Benigna Biron, A312.
Antagelig 1819 Amor med buen, A36, omarbejdelse af Georgiana Elizabeth Russell, A173.
Antagelig 1819 Amor med buen, A819.
Antagelig 1819 - 1825 Maria Fjodorovna Barjatinskaja, A171.
1819 Amor med lyren, A786.
1819 Fru von Krause A244.
1819 Józef Poniatowski, A249.
1819 - fuldført 1823 Hebe, A875.
1819 - 1822 Hyrdedreng, jf. A177, marmoreksemplar, Eremitagen, Skt. Petersborg.
1819 - 1825 Kristus overdrager nøglerne til Peter, jf. A565, marmorrelief, Villa Poggio Imperiale, Firenze.
Januar 1819 Hest, første model i halv størrelse til Józef Poniatowskis monument, A123, antagelig gips, ukendt opholdssted.
2.1.1819 Spiser aftensmad hos Jørgen Knudtzon i selskab med bl.a. Jens Jacob Keyser og Frederik Schmidt.
3.1.1819 Aftenselskab i Catharina Maria Bügels romerske bolig. Til stede er bl.a. B.S. Ingemann, J.L. Lund og Frederik Schmidt.
6.1.1819 Thorvaldsen viser Franziska Caspers og Maria Leopoldina Grassalkovich de Gyarak rundt på Vatikanmuseet i fakkelbelysning.
7.1.1819 Aftenselskab i Catharina Maria Bügels romerske bolig. Til stede var bl.a. H.F.J. Estrup og Frederik Schmidt.
8.1.1819 Til middag hos Katherine Sophie de Bray i selskab med Franziska Caspers, Henriette Herz og en uidentificeret Antonelli.
Fuldført senest 9.1.1819 Modelleret skitse til rytterstatuen af Józef Poniatowski, forarbejde til A123. Modellen kendes ikke i dag, men beskrivelser angiver, at begge forben på hesten var hævede fra jorden.
14.1.1819 Aftenselskab i værtshuset Sciarra med deltagelse af bl.a. Hermann Ernst Freund, C.A. Jensen og Herman Schubart, hvis fødselsdag fejres.
20.1.1819 Thorvaldsen er syg. Får besøg af Jørgen Knudtzon, Alexander Baillie og Frederik Schmidt.
21.1.1819 Thorvaldsen har det bedre. Får besøg af Frederik Schmidt, der afleverer to nyskrevne digte til ham.
28.1.1819 Frederik 6.s fødselsdag fejres af de danske i Rom på værtshuset Armelino omkring C.A. Jensens tegnede portræt af kongen. Viser afsynges af Frederik Schmidt og B.S. Ingemann.
Festen fortsatte senere om aftenen i Catharina Maria Bügels romerske bolig.
28.1.1819 P.O. Brøndsted ankommer til Rom.
28.1.1819 Udnævnes til medlem af Skydeselskabet, København.
31.1.1819 Besøg af B.S. Ingemann, Frederik Schmidt, H.F.J. Estrup og P.O. Brøndsted. Herman Schubarts økonomiske situation drøftes.
1.2.1819 Frederik Schmidt besøger Thorvaldsen og hans værksted i selskab med nogle englændere.
4.2.1819 Til muntert aftenselskab i Catharina Maria Bügels romerske bolig. Til stede er B.S. Ingemann, Frederik Schmidt, P.O. Brøndsted, N.C. Lunzi, C.A. Jensen m.fl.
5.2.1819 Besøger Frederik Schmidt.
11.2.1819 Aftenudflugt til Colosseum i måneskin og kirken S. Gregorio, antagelig S. Gregorio Magno al Celio med bl.a. P.O. Brøndsted, N.C. Lunzi, Hermann Ernst Freund, C.A. Jensen, Frederik Schmidt og Catharina Maria Bügel. Selskabet fortsætter hjemme hos sidstnævnte.
14.2.1819 Aftenselskab i Catharina Maria Bügels romerske bolig med bl.a Frederik Schmidt og Jørgen Knudtzon.
17.2.1819 Aftenselskab i Catharina Maria Bügels romerske bolig med bl.a Frederik Schmidt og Julius Schnorr von Carolsfeld.
18.2.1819 Får besøg af Jørgen Knudtzon, Alexander Baillie og Frederik Schmidt.
19.2.1819 J.L. Lund inviterer alle danskere i Rom til at bese hans samling af tegnede kopier efter ældre italiensk malerkunst, indsamlet på en rejse i Umbrien og Toskana. Thorvaldsen er sandsynligvis til stede.
20.2.1819 Aftenselskab hos Jørgen Knudtzon med bl.a. B.S. Ingemann, Frederik Schmidt og H.F.J. Estrup. Selskabet fortsatte til Catharina Maria Bügel.
21.2.1819 “Gudstjeneste” hos Thorvaldsen med deltagelse af danskere i Rom. Frederik Schmidt holder prædikenen.
21.2.1819 Selskab om aftenen hos P.O. Brøndsted med deltagelse af de danske i Rom. Ved midnat afgang til karneval på Teatro d’Aliberti. Thorvaldsen sørger for en Pulcinella-dukke til Frederik Schmidt.
23.2.1819 Arrangerer og deltager i fødselsdagsfest for Caroline von Humboldt. Forærer hende ved denne lejlighed en gipsafstøbning af Amor med lyren, jf. A786. I dag på Schloss Tegel, Berlin.
24.2.1819 Dagen før sin afrejse til Napoli tager Frederik Schmidt afsked med Thorvaldsen, som forærer ham et eksemplar af medaljen F2 og nogle kobberstik af Alexanderfrisen, Natten og Dagen.
Forår 1819 Jurij Aleksándrovitj Golóvkin, A288.
Marts 1819 Thorvaldsen har feber og kan ikke arbejde.
1.3.1819 Alexander den Stores indtog i Babylon, jf. A503, bestilles i gips af Eugène de Beauharnais.
9.3.1819 Deltager i en navnedagsfest for Franziska Caspers i Louise Seidlers romerske lejlighed og sætter en blomsterkrans på Caspers’ hoved.
12.3.1819 Middag hos Giovanni Raimondo Torlonia i selskab med P.O. Brøndsted, A.C. Gierlew og Peder Hjort.
Senest 21.3.1819 En marmorversion af Merkur som Argusdræber, jf. A5, påbegyndes. Antagelig er der tale om inv.nr. A873, der færdiggøres 1822.
29.3.1819 Fest i Frascati. Værten, Christian Carl Friedrich August skåler for Thorvaldsens forlovelse med Frances Mackenzie meget mod Thorvaldsens vilje.
Fuldført april 1819 Fuldfører originalmodellen til Gratierne og Amor, A29.
April 1819 Christian Carl Friedrich August, A204.
April 1819 Friedrich August Emil, A206.
April 1819 Komitéen, Adam Czartoryski, Stanisław Mokronowski og Alexander Linowski, sætter deres underskrifter på den indledende kontrakt til rytterstatuen Józef Poniatowski, jf. A123, A124, A125, A126 og A249 (underskrevet i Rom af Thorvaldsen og Leon Potocki 8.7.1818).
2.4.1819 Deltager i fødselsdagsmiddag for Jacob Brønnum Scavenius på Hermelinen på Piazza di Sciarra i selskab med Peder Brønnum Scavenius, Jacob Fibiger, P.O. Brøndsted, N.C. Lunzi, Hermann Ernst Freund, Peder Hjort, B.S. Ingemann, C.A. Jensen og Rud Bay.
3.4.1819 Clemens Metternich besøger Thorvaldsens værksted.
3.4.1819 En udstilling med tyske og nordiske kunstneres værker åbner i Palazzo Caffarelli i Rom. Thorvaldsens Gratierne og Amor, jf. A29, var med i kataloget, men ikke udstillet.
12.4.1819 Kejser Frans 1. af Østrig besøger Thorvaldsens værksteder.
13.4.1819 Peder Brønnum Scavenius besøger Thorvaldsens værksteder.
21.4.1819 eller 24.4.1819 Franziska Caspers forlader Rom sammen med Fyrstinde Grassalkovich og rejser mod Napoli.
27.4.1819 Peder Brønnum Scavenius besøger Thorvaldsens værksteder.
27.4.1819 Deltager i en vild fest i La Storta, ca. 15 km nord for Rom, i anledning af hertugen og prinsen af Augustenborgs afrejse fra Rom. Festen var arrangeret af Herman Schubart.
Senest maj 1819 En af Christian Daniel Rauch bestilt gipsafstøbning af Merkur som Argusdræber, jf. A5, står færdig i Rom. Nuværende placering ukendt.
Påbegyndt maj 1819 Modellen til Døende løve (Schweizerløven), jf. A119, påbegyndes.
2.5.1819 Caroline von Humboldt og hendes børn forlader Rom i regnvejr. Samtidig rejser Henriette Herz og flere andre. De følges på vej af familien Buti og alle kunstnerne i Casa Buti, herunder Thorvaldsen, i fem mindre vogne.
2.5.1819 Frances Mackenzie forlader Rom, efter at Thorvaldsen endelig har brudt med hende.
5.5.1819 Taler om formiddagen med P.O. Brøndsted om sit forhold til Frances Mackenzie.
7.5. - 10.5.1819 Deltager i en fire-dages udflugt til Albanerbjergene i selskab med Conrad Rantzau, Cai Verner Ahlefeldt, Frederik Carl Emil von Scholten, Jørgen Conrad de Falsen, J.L. Lund, C.A. Jensen, Hermann Ernst Freund, Peder Brønnum Scavenius og Jacob Fibiger. De ser Albano, Castel Gandolfo, Palazzolo, Rocca di Papa, Monte Cavo, Ariccia, Nemi-søen, Marino, Grottaferrata, Frascati, Tusculum og Monte Porcio Catone.
12.5.1819 Peder Brønnum Scavenius besøger Thorvaldsens værksteder.
21.5.1819 Franziska Caspers gør sammen med Fyrstinde Grassalkovich et kort ophold i Rom på tilbagevejen fra Napoli, før de forlader Italien og rejser til Wien.
Senest 25.5.1819 Hovedet af kolossalbusten Thomas Maitland, jf. A258, støbes i bronze hos Jollage & Hopfgarten til monumentet over Maitland. Busten gik tabt under Anden Verdenskrig.
27.5.1819 Hører om aftenen Adam Oehlenschlägers digt Helge fra 1814 forelæst af Brøndsted.
28.5.1819 B.S. Ingemanns fødselsdag fejres i Palazzo Sciarra af Thorvaldsen, Peder Brønnum Scavenius m.fl.
Juni 1819 Bebudelsen, relief, antagelig gips, ukendt opholdssted, jf. D153.
Primo juni 1819 Thorvaldsen modellerer busten af Clemens Metternich, jf. A235, i dagene omkring 12.6.1819.
10.6.1819 Udnævnes til østrigsk ridder af Jernkroneordenens tredje Klasse af Frans 1.
Senest medio juni 1819 Deltager i blomsterfesten “Infiorata” i Genzano sammen med P.O. Brøndsted, Conrad Rantzau og N.C. Lunzi.
Primo juli 1819 Opholder sig nogle dage på landet.
Fuldført 3.7.1819 Originalmodellen af Døende løve (Schweizerløven), jf. A119, er færdig og afstøbt.
14.7.1819 Afrejser fra Rom på vej mod Danmark sammen med J.L. Lund og Conrad Rantzau.
14.7.1819 Krydser Ponte Centeno på grænsen til Toscana.
14.7.1819 Passerer Acquapendente ca. 150 km nord for Rom.
14.7.1819 - 16.12.1820 Freund og Tenerani bestyrer Thorvaldsens værksteder i hans fravær.
15.7.1819 Besøger Enrico Mocenni i Siena sammen med bl.a. Conrad Rantzau og Jørgen Conrad de Falsen.
16.7.1819 Ankommer til Firenze.
17.7.1819 - 5.1.1822 Danserinde, jf. A178, er under udarbejdelse i marmor i Thorvaldsens værksted.
22.7.1819 Afgår fra Firenze.
22.7.1819 Ankommer til Bologna. Overnatter på hotel Pellegrino.
23.7.1819 Ankommer til Parma. Overnatter på Albergo del Pavone. Ser bl.a. Correggios fresko Johannes’ åbenbaring på Patmos, 1520-23, i kuplen på kirken San Giovanni Evangelista.
Antagelig senest 24.7.1819 Caroline von Humboldts gipsafstøbninger af Merkur som Argusdræber, jf. A5, og Amor med lyren, jf. A786, afsendes fra Rom. I dag Schloss Tegel, Berlin.
24.7.1819 Passerer Piacenza.
25.7.1819 Ankommer til Milano. Bor på hotel Reichmann på Corso di Porta Romana.
2.8.1819 En lille model til monumentet Døende løve (Schweizerløven), jf. afstøbningen af den store model, A119, afsendes fra Rom mod Luzern.
Senest 3.8.1819 Thorvaldsen stifter bekendtskab med Anselmo Ronchetti i Milano.
3.8.1819 Afrejse fra Milano.
3.8.1819 Ankommer til Saronno og ser freskomalerier af Bernardino Luini (ca. 1480-ca. 1532).
3.8.1819 Ankommer til Sesto Calende. Overnatter sandsynligvis dér.
4.8.1819 Passerer Domodossola.
4.8. - 5.8.1819 Ankommer til Simplon-passet. Overnatter antagelig i landsbyen Simplon.
7.8.1819 Den store model til monumentet Døende løve (Schweizerløven), jf. afstøbning A119, afsendes fra Rom mod Luzern.
7.8.1819 Passerer Rhône-broen ved Saint-Maurice i Schweiz og overnatter sandsynligvis på det nærliggende hotel de l’Union i Bex.
8.8.1819 Ankommer til Vevey. Overnatter sandsynligvis på Hôtel des Trois-Couronnes.
10.8.1819 Ankommer til Bern. Overnatter sandsynligvis på hotel Krone. Ser domkirken.
11.8.1819 Passerer Zofingen om natten.
12.8.1819 Ankommer til Luzern og overnatter på værtshuset Der Falke.
12.8.1819 Beser sammen med Karl Pfyffer von Altishofen stedet, hvor monumentet Døende løve (Schweizerløven), jf. A119, skal opføres.
13.8.1819 Ankommer til Zürich og overnatter på hotellet Schwerdt.
14.8.1819 Ankommer til Schaffhausen og overnatter på værtshuset Krone. Beser de nærliggende Rhin-vandfald.
15.8.1819 Ankommer til Tuttlingen i Tyskland, lige nord for grænsen til Schweiz.
15.8.1819 Ankomst til Hechingen og overnatter på det ikke identificerede værtshus Post. Wascherrin.
16.8.1819 Ankomst Stuttgart via Waldenbuch, hvorfra Johann Nepomuk Zwerger får et lift med Thorvaldsens vogn.
Bor på hotel König von England, lige ved Schillerplatz.
Tidligst 16.8.1819 Besøger Johann Heinrich von Danneckers værksted i Stuttgart.
Antagelig 17.8. - 21.8.1819 Deltager i et selskab hos enkehertuginde Louise af Württemberg i Stuttgart, hvor han roser Sulpiz Boisserées, Melchior Boisserées og Johann Baptist Bertrams malerisamling.
Antagelig 17.8. - 21.8.1819 Studerer indgående brødrene Melchior og Sulpiz Boisserées og Johann Baptist Bertrams samling af tyske og nederlandske middelalder- og renæssancemalerier.
19.8.1819 Pankraz Eggenschwyler påbegynder udhulingen af klippesiden i Luzern, hvor monumentet Døende løve (Schweizerløven), jf. A119, skal opføres.
21.8.1819 Aftenselskab hos Johann Baptist Bertram. Til stede var Dannecker, Cotta, Rapp og en Dr. Lindner.
21.8.1819 Rejser fra Stuttgart sent om aftenen med kurs mod Heidelberg.
22.8.1819 Ankommer til Heidelberg og overnatter dér. Bor på gæstgiveriet Zum König von Portugal.
22.8.1819 Møder i Heidelberg Christian Carl Friedrich August. Stor fest i gæstgiveriet Zum König von Portugal.
Antagelig 24.8.1819 Ankommer til Frankfurt via Darmstadt. Bor på hotellet Zum Weißen Schwan på Goetheplatz.
Tidligst 25.8.1819 Besøger familien Bethmann-Hollweg i Frankfurt.
28.8.1819 Deltager i festligholdelsen af Goethes 70 års-fødselsdag i Frankfurt. Sulpiz Boisserée indvier ham i sine planer om et mindesmærke for Goethe.
30.8.1819 Afrejse Frankfurt.
30.8.1819 Ankommer til Mainz. Bor på hotellet Zum weissen Ross.
Antagelig 31.8.1819 Fortsætter rejsen til Koblenz og overnatter dér.
Antagelig 1.9. - 4.9.1819 Ophold i kurbyen Bad Ems. Møder her for første gang prins Christian (8.) Frederik.
Antagelig 4.9.1819 Rejser over Andernach til Bonn. Overnatter på Sternhotel.
Antagelig 5.9.1819 Ankommer til Köln. Bor på Hotel Kaiserlicher Hof, Breitestraße 36.
Antagelig 5.9. - 7.9.1819 Sulpiz Boisserée viser Thorvaldsen rundt i Kölns domkirke. Møder her uventet Caroline von Humboldt og Friedrich Gottlieb Welcker.
Antagelig 8.9.1819 Rejser fra Köln.
10.9.1819 Passerer Osnabrück.
Antagelig 13.9.1819 Ankommer til Hamburg. Bor på Hotel St. Petersburg.
Antagelig 14.9. - 17.9.1819 Træffer første gang Conrad Hinrich Donner i Altona.
Antagelig 18.9.1819 Afrejse Hamburg.
Antagelig 18.9.1819 Ankommer til Conrad Rantzaus herresæde Breitenburg. Rantzau er dog fraværende. Overnatter sandsynligvis her.
19.9.1819 Passerer Rendsborg.
20.9.1819 Ankommer til Slesvig tidlig morgen. Ser Hans Brüggemanns alter i domkirken. Fejres ved frokostselskab hos advokaten Christian Friedrich Jasper (1786-1847). Schack von Staffeldt holder en skål. Overnatter i byen.
21.9.1819 Rejser fra Slesvig i følgeskab med slesvigske kunstnere til Flensborg. Møder bl.a. enken efter Johann Heinrich Wulffen. Overnatter her.
22.9.1819 Rejser fra Flensborg til herregården Sandbjerg, besøger Ludvig Detlev Reventlow (1780-1854). Fortsætter til Sønderborg, hvor der overnattes.
23.9. - 27.9.1819 Ophold ved hoffet på Augustenborg hos prinsesse og hertuginde Louise Augusta.
27.9.1819 Sejler til Bøjden på Fyn, ser Eckersbergs altermaleri i Horne Kirke.
27.9. - 29.9.1819 Besøger familien Reventlow på Brahetrolleborg og Arreskov.
Antagelig 28.9.1819 Ser sin Døbefont, jf. A555,1, A555,2, A555,3, A555,4, i Brahetrolleborg Kirke og J.L. Lunds altertavle, Kristus i Emmaus, 1816, i Øster Hæsinge Kirke.
29.9.1819 Besøger Johan Bülow på herregården Sanderumgaard ved Odense. Fortsætter derfra om aftenen til Nyborg, hvor der overnattes.
30.9.1819 Krydser Storebælt fra Nyborg til Korsør.
30.9. - 2.10.1819 Besøger F.A. Holstein på Holsteinborg på Sydsjælland.
Oktober 1819 - 1821 Clemens Metternich, A234.
Senest 2.10.1819 Minerva, sandheden og løgnen, jf. A600, og den nedre del af busten Thomas Maitland, jf. A258, støbes i bronze hos Jollage & Hopfgarten til monumentet over Thomas Maitland. Busten gik tabt under Anden Verdenskrig, relieffet befinder sig på Byzantine Museum of Zakynthos.
3.10.1819 Ankommer til København for første gang siden sin afrejse 30.8.1796.
3.10.1819 - 11.8.1820 Bopæl og værksted i professorbolig på Charlottenborg, Kongens Nytorv 1, København.
4.10. - 7.10.1819 Besøges dagligt af Peder Horrebow Haste på Charlottenborg.
5.10.1819 Indtræder i Kunstakademiet, København som professor ved modelskolen.
6.10.1819 En deputation af studenter lykønsker Thorvaldsen i anledningen af hans hjemkomst til Danmark.
9.10.1819 Tilbringer sandsynligvis aftenen i Friederike Bruns hjem i Bredgade, København.
10.10.1819 Hyldes i det Moltkeske maleri-galleri i Bredgade, København med en tale af Niels Henrik Weinwich. Adskillige kunstnere og embedsmænd deltager.
11.10.1819 Selskab på Den Kongelige Skydebane.
13.10.1819 Borups Selskab holder fest for Thorvaldsen i anledning af hans tilbagekomst til Danmark. Tre sange dedikeret til Thorvaldsen synges.
14.10.1819 Deltager i prinsesse Vilhelmines optagelse i Skydeselskabet. Genser bl.a. Jens Kragh Høst.
16.10.1819 Deltager i overdådig fest på Den Kongelige Skydebane med et par hundrede deltagere. Der afholdes taler, afsynges sange og affyres kanoner til Thorvaldsens ære.
Påbegyndt 19.10.1819 - fuldført 9.6.1821 Gravmæle over Stanislaus Chaudoirs hustru, jf. A624, udføres i marmor.
20.10.1819 Står fadder for Waldemar Henrik Rothes søn, Frode Rothe (1818-1846), Vartov Kirke, København.
27.10.1819 Deltager i fest i frimurerlogen Friedrich zur gekrönten Hoffnung. En sang dedikeret til Thorvaldsen synges.
30.10.1819 Til fest i selskabet Clio i anledning af dronning Marie Sophie Frederikkes fødselsdag. Jens Baggesen deklamerer et hyldestdigt.
Ultimo oktober 1819 De to originalmodeller til monumentet Døende løve (Schweizerløven), jf. A119, ankommer ad to omgange til Luzern. Modellerne befinder sig i dag på Historisches Museum Luzern.
8.11.1819 Thorvaldsen mødes første gang med Kirkebygningskommissionen vedrørende udsmykningsopgaver til Vor Frue Kirke i København.
12.11.1819 Udnævnes til virkelig etatsråd. Er samme aften til kongeligt taffel hos Frederik 6.
14.11.1819 Christian (8.) Frederik beder Thorvaldsen om at modellere buster af den kongelige familie.
24.11.1819 Deltager, efter indbydelse fra A.W. Hauch, i Slotsbygningskommissionens møde, hvor Thorvaldsen modtager nye bestillinger, blandt andet en Kristus-figur, jf. A82, til Christiansborg Slotskirke.
Vinter 1819 - 1820 Caroline, A193.
Vinter 1819 - 1820 Frederik 6., A191.
Vinter 1819 - 1820 Marie Sophie Frederikke, A192.
Vinter 1819 - 1820 Vilhelmine, A194.
Vinter 1819 - 1820 Frederik (7.), A199.
23.12.1819 Christian (8.) Frederik og Caroline Amalie ankommer til Rom med deres følge.
25.12.1819 Christian (8.) Frederik besøger for første gang og med stor begejstring Thorvaldsens værksted i Rom. Vender flere gange tilbage under sit ophold i byen.
27.12.1819 Slotsbygningskommissionen bestiller Kristus, jf. A82, i marmor til Christiansborg Slotskirke. Statuen endte senere i stedet i Vor Frue Kirke, København.