Arkivet, Thorvaldsens Museum

Tilbage til K

Andreas Dobert Kalleberg

Kalleberg rejste 1804-1807 i Tyskland, Italien og Grækenland sammen med arkitekten Jacob Laurids Thrane. Han lærte Thorvaldsen og hans kreds at kende i Rom omkring 1805.

Kallebergs stambog, N261, findes i dag på Thorvaldsens Museum. Den består af 110 løsblade, en del med tegninger og akvareller af blandt andre C.W. Eckersberg, J.L. Lund, C.F. Høyer og E. Meyer.

Thorvaldsens skrev 9.11.1806 en hilsen i Kallebergs stambog. Dateringen dokumenterer sandsynligvis datoen for Kalleberg og Thranes afrejse fra Rom, og sætter samtidig et terminus ante quem for udførelsen af Thranes buste, A881.
Værker på Thorvaldsens Museum

Se Kalleberg repræsenteret i Kataloget.

Referencer

Sidst opdateret 04.06.2014

Andreas Dobert Kalleberg

1772-1827 Dansk Arkitekt
Fra Thorvaldsen1 dok.

Omtalt i3 dok.