Tilbage til A

Cai Verner Ahlefeldt

Denne biografi er under udarbejdelse.

En kammerherre Ahlefeldt nævnes flere gange i Peder Brønnum Scavenius’ rejsedagbog fra Rom i 1819. Her deltog han bl.a. sammen med Thorvaldsen i en tur til Albanerbjergene 7.5. – 10.5.1819. Hjelholt, op. cit., identificerer ham med sikkerhed som Cai Verner Ahlefelt, mens Clausen og Rist i deres udgivelse af Rud Bays dagbøger fra Rom i samme periode, op. cit., udviser et lille forbehold.

Ahlefeldt blev kammerherre i 1809, og var sandsynligvis søn af Johan Henrik von Ahlefeldt, amtmand over Gottorop, og Frederikke Louise Blome. Han studerede i Kiel, Göttingen og Jena, og blev i 1817 dr. jur. i Kiel. Han blev i 1795 ansat ved overretten og den slesvigske landsret, og var i perioden ca. 1805-1817 amtmand over Haderslev Amt.

Referencer

  • Julius Clausen og P.Fr. Rist: Memoirer og Breve. Af Rud. Bays efterladte Papirer, Bd. II, København 1920, p. 101.
  • Danmarks Adels Aarbog, 1982-84, p. 597
  • Holger Hjelholt: “Uddrag af Peder Brønnum Scavenius’ Rejsedagbøger 1818-19”, Danske Magazin 8. række, 2. bind, p. 122, note 2.

Sidst opdateret 03.02.2017

Cai Verner Ahlefeldt

Cai Verner / Kai Werner von Ahlefeldt 1770-1829 Dansk, tysk Amtmand, kammerherre
Omtalt i2 dok.