Tilbage til B

Christian Karl Josias von Bunsen

Biografien er under udarbejdelse.

Bunsen var preussisk gesandt. Han opholdt sig i Rom fra 1816 til 1838, og var fra 1817 bosat i Palazzo Caffarelli.

Han giftede sig i juli 1817 med den walisiske malerinde og baronesse Frances Waddington (1791-1876), som efter hans død udgav hans erindringer, op. cit. Frances’ mor Georgiana Waddington skrev til Thorvaldsen i 1817 for at forhøre sig om, hvorvidt han ville lave Bunsens buste, men dette blev tilsyneladende aldrig realiseret. Bunsen omtaler denne henvendelse i et brev af 12.7.1817 til sin søster Christiana.

Bunsen var 5.2.1821 en af initiativtagerne til stiftelsen af Bibliothek der Deutschen i Rom. Biblioteket blev i perioden 1821-23 opbevaret i Bunsens hjem i Palazzo Caffarelli.

Bunsen holdt omkring 1826-1827 små selskaber, hvor blandt andet August Kestner, Julius Schnorr von Carolsfeld, Wilhelm Hensel, Eduard Gerhard, Theodor Panofka og N.C.L. Abrahams deltog. Abrahams nævner, at Bunsen var pietist, og at det muligvis havde hjulpet hans karriere, jf. Abrahams, op. cit.

Bunsen er begravet på Alter Friedhof i Bonn.

C.C.J. Bunsens gravmæle, Alter Friedhof, Bonn
Bunsens gravmæle

Referencer

  • N.C.L. Abrahams: Meddelelser af mit Liv, København 1876, p. 282.
  • Frances Bunsen (red.): A Memoir of Baron Bunsen, London 1868, vol. 1 og 2. Tilgængelig online via Hathi Trust.
  • Christian Carl Josias Freiherr von Bunsen. Aus seinen Briefen und nach eigener Erinnerung geschildert von seiner Witwe. Deutsche Ausgabe, durch neue Mittheilungen vermehrt von Friedrich Nippold, I-III, vol. I, p. 114f. Leipzig 1868, 1869, 1871.
  • Else Kai Sass: Thorvaldsens Portrætbuster, København 1963-65, vol. I, p. 384-5, 474.

Sidst opdateret 22.08.2023

Christian Karl Josias von Bunsen

aka Christian Carl Josias Freiherr von Bunsen 1791-1860 Tysk Diplomat og ægyptolog
Til Thorvaldsen9 dok.

Til og fra andre3 dok.
Omtalt i16 dok.