Tilbage til R

Sybille Reventlow

Reventlow var søster til baron Herman Schubart og grevinde Charlotte Schimmelmann.

Hun var lensgrevinde på Brahetrolleborg, til hvis kirke Thorvaldsen udførte en døbefont på grevinde Schimmelmanns bestilling, jf. A555,1, A555,2, A555,3, A555,4. Se mere i Døbefonten til Brahetrolleborg Kirke.

Hun var gift med lensgreve, godsejer og politiker Ludvig Reventlow (1751-1801), der var en af skole- og landboreformernes pionerer i Danmark.

Sidst opdateret 06.08.2014

Sybille Reventlow

Anna Sybille Reventlow, f. Schubart 1753-1828 Dansk Lensgrevinde
Omtalt i4 dok.