The Thorvaldsens Museum Archives

Back to R

Sybille Reventlow

Reventlow var søster til baron Herman Schubart og grevinde Charlotte Schimmelmann.

Hun var lensgrevinde på Brahetrolleborg, til hvis kirke Thorvaldsen udførte en døbefont på grevinde Schimmelmanns bestilling, jf. A555,1, A555,2, A555,3, A555,4. Se mere i Døbefonten til Brahetrolleborg Kirke.

Hun var gift med lensgreve, godsejer og politiker Ludvig Reventlow (1751-1801), der var en af skole- og landboreformernes pionerer i Danmark.

Last updated 06.08.2014

Sybille Reventlow

Anna Sybille Reventlow, f. Schubart 1753-1828 Danish Countess
Mentioned in4 Doc.