The Thorvaldsens Museum Archives

Back to R

Ditlev Reventlow

Reventlow var søn af Ludvig (1751-1801) og Sybille Reventlow. Han skulle have besøgt Italien i 1805, men rejsen blev opgivet på af krigen i Europa, se brev af 29.10.1805 fra Ditlev Reventlow til hans morbror Herman Schubart og brev af 5.4.1806 fra Jacqueline Schubart til Ditlev Reventlow blandt Schubarts papirer i Rigsarkivet.

Han blev gift med sin moster, Charlotte Schimmelmanns, plejedatter, komtesse Josephine Schimmelmann (1790-1852).

Han var greve til Brahetrolleborg, til hvis kirke Thorvaldsen – på grevinde Schimmelmanns bestilling – udførte Døbefont, jf. A555,1, A555,2, A555,3, A555,4, se referenceartiklen herom.

Last updated 06.08.2014

Ditlev Reventlow

Ditlev Christian Ernst Reventlow 1782-1854 Danish Count of Brahetrolleborg
To Thorvaldsen1 Doc.

To and from others1 Doc.
Mentioned in4 Doc.