Letters Lost


NB. Oversigten ajourføres løbende.

Forsvundne breve fra Thorvaldsen 1796-1803

Dato Modtager Afsendersted/Modtagersted Formodet indhold Kilde
Før 1.11.1796 G. Thorvaldsen ?/København Thorvaldsen beder sin far tage sig godt af sin mor. 1.11.1796
Før 1.11.1796 G. Thorvaldsen ?/København Ukendt indhold 1.11.1796
21.2.1797 G. Thorvaldsen Napoli/København Thorvaldsen er velankommet til Napoli og ved godt helbred. 8.5.1797
Antagelig marts 1797 Jørgen West Rom/København Thorvaldsen beder West hente sine kavaletter og musikinstrumenter hos sine forældre og opbevare dem. Antagelig marts 1797
8.5.1797
14.8.1797
Før 21.5.1797 L. H. Fisker Rom/Thetis Thorvaldsen har muligvis skrevet om sine oplevelser efter afskeden med fregatten Thetis. Lorens Heinrich Fisker svarer ikke på Thorvaldsens brev(e?), da han mener, de er for “vidtløftige”. 21.5.1797
Før 13.7.1797 C.D. Fritzsch Rom/København Thorvaldsen skriver, at han er velankommet til Rom. 13.7.1797
Før 9.12.1797 Karen Thorvaldsen Rom/København Ukendt indhold 9.12.1797
20.1.1798 G. Thorvaldsen Rom/København Thorvaldsen skriver, at han har det godt, men bebrejder sin far, at han skriver for sjældent. 23.3.1798
Antagelig 1798 Jørgen West Rom/København Thorvaldsen beder West tage sig af busten af Tyge Rothe, A225 11.3.1803
29.3.1799 G. Thorvaldsen Rom/København Thorvaldsen er ved godt helbred og beskriver Roms vanskelige situation. 20.5.1799
Ca. 1799-1801 Jørgen West Rom/København Thorvaldsen sendte to breve i denne periode af ukendt indhold Antagelig april 1802
Før 4.4.1800 G. Thorvaldsen Rom/København Thorvaldsen har det godt. Han beder sin far om ikke at løbe Abildgaard på dørene og spørger til sin hund Primongs velbefindende. 4.4.1800
Ca. august 1800 Jaume & Schwarz Rom/Livorno Thorvaldsen beder om, at hans to kasser til København sendes med fregatten Triton 24.10.1800
Antagelig oktober 1800 Peder Friis Rom/København Thorvaldsen spørger, om Jørgen West er i live. Antagelig april 1802
12.3.1801 J.C. Ulrich Rom/Livorno Thorvaldsen spørger til transporten af sine kasser til hjemsendelse. 16.3.1801
Før 27.3.1801 J.J. Ekman Rom/Firenze Thorvaldsen oversender de ting, som Ekman har efterladt i Rom. 27.3.1801
27.3.1801 J.J. Ekman Rom/Wien Thorvaldsen har forgæves ledt efter endnu flere af Ekmans angiveligt i Rom efterladte ting. 10.5.1801
27.3.1801 J.C. Ulrich Rom/Livorno Thorvaldsen beder Ulrich ordne sagen med de kasser til hjemsendelse, der er endt i konkursboet efter handelshuset Jaume & Schwarz. 13.4.1801
24.4.1801 J.C. Ulrich Rom/Livorno Om de kasser til hjemsendelse, der er endt i konkursboet efter handelshuset Jaume & Schwarz. 27.4.1801
1.5.1801 J.C. Ulrich Rom/Livorno Fuldmagt til at frikøbe de kasser til hjemsendelse, der er endt i konkursboet efter handelshuset Jaume & Schwarz. 11.5.1801
Før 20.5.1801 Poul Scheel Rom/København Thorvaldsen er ved godt helbred og antager Scheels bestilling af Saxtorphs buste. 20.5.1801
2.7.1801 Joh. Hein. Wulffen Rom/Livorno Thorvaldsen udbeder sig efter aftale med Poul Scheel udbetaling af et forskud på 100 scudi for Saxtorphs buste. 13.7.1801
30.8.1801 G. Thorvaldsen Rom/København Thorvaldsen har det godt. 4.10.1801
8.1.1802 J.C. Ulrich Rom/Livorno Om to kasser, der skal sendes til København. 11.1.1802
15.1.1802 J.C. Ulrich Rom/Livorno Spørger om to afsendte kasser er nået frem til Livorno. Beder om tør opbevaring af dem. Fremsender nedennævnte brev af 16.1.1802 til kaptajn Berger ang. kasser til hjemsendelse. 25.1.1802
16.1.1802 J.H.E. Berger Rom/Livorno Beder kaptajn Berger hjælpe med hjemfragtningen af kasser til Danmark. 20.1.1802
25.1.1802
30.1.1802 J.C. Ulrich Rom/Livorno Ang. hjemsendelse af kasser. 15.2.1802
5.2.1802 J.C. Ulrich Rom/Livorno Ang. hjemsendelse af kasser. 15.2.1802
Medio marts 1803 C.F.F. Stanley Rom/Napoli Beretter om Thomas Hopes bestilling af Jason, A52 og fortæller, at han nu bliver i Rom i et længere stykke tid. 29.3.1803
6.5.1803 J.C. Ulrich Rom/Livorno Ang. de hos Ulrich opbevarede kasser, som skal hjemsendes til Danmark. 9.5.1803
17.5.1803 C.F.F. Stanley Rom/Napoli Kort brev af ukendt indhold. 24.5.1803
Før 27.9.1803 C.F.F. Stanley Rom/Napoli Fortæller Stanley, at han har været syg hele sommeren. Har skaffet et værelse i Rom til Stanley. Giver tips til seværdigheder i Napoli. 27.9.1803
Før 18.10.1803 C.F.F. Stanley Rom/Napoli Thorvaldsen foreslår Stanley, at konsul Heigelin i Napoli kan hjælpe ham med at indhente tilladelser til at kopiere genstande fra Pompeii og antikmuseet i Portici. 18.10.1803


Forsvundne breve fra Thorvaldsen 1804-1810

Dato Modtager Afsendersted/Modtagersted Formodet indhold Kilde
31.1.1804 C.F.F. Stanley Rom/Napoli Thorvaldsen er i dårligt humør og bekymret over sin økonomiske situation og sine muligheder for at blive i Rom. 7.2.1804
Antagelig 6.8.1804 Camillo Landini Montenero/Rom Thorvaldsen udbeder sig en statusrapport for Landinis arbejde på busten af grev Adam Gottlob Detlef Moltke, A212, samt forhører sig om, hvorvidt Landini kan arbejde for ham endnu en måned. 6.8.1804
Medio november 1804 C.F.F. Stanley Napoli Thorvaldsen meddeler, at der ikke er pest i Rom som frygtet. 20.11.1804
7.12.1804 H. Schubart Montenero/Pisa Thorvaldsen takker ja til bestillingen på døbefonten til Brahetrolleborg kirke, jf. A555,1, A555,2, A555,3, A555,4, og medsender et udkast. 30.11.1804 7.12.1804 28.12.1804
11.1.1805 H. Schubart Rom/Pisa Om valget af motiver til Christiansborg Slots portal. 4.3.1805
Efter 31.1. og før 28.7.1805 Giuseppe Grandi? Rom/Carrara Angående indkøb af et stykke marmor for Nicolai Abildgaard. 28.7.1805
22.3.1805 H. Schubart Rom/Pisa Thorvaldsen meddeler, at han vil gå i gang med døbefonten til Brahetrolleborg kirke, jf. A555,1, A555,2, A555,3, A555,4. 10.5.1805
20.7.1805 H. Schubart Rom/Montenero Svar på Schubarts brev 1.7.1805. Bekræfter sin udnævnelse til professor ved Kunstakademiet men udtrykker bekymring for, at den kan betyde en hjemkaldelse fra Rom. 26.7.1805
Før 8.8.1805 C.F.F. Stanley Firenze/Rom Thorvaldsen fortæller, at han er ankommet til Firenze. 16.8.1805
Antagelig 8.8.1805 H. Schubart Livorno/Montenero Thorvaldsen fortæller, at han har ændret sine planer for sensommeren og nu må være ankommet til fra Rom til Livorno i selskab med Conrad Rantzau. 8.8.1805
Før 26.8.1805 C.F.F. Stanley Montenero/Rom Thorvaldsen udbeder sig nyt fra Rom. 30.8.1805
26.8.1805 C.F.F. Stanley Montenero/Rom Thorvaldsen udbeder sig nyt fra Rom og beder Stanley skrive oftere. 30.8.1805
26.8.1805 Camillo Landini Montenero/Rom Thorvaldsen udbeder en situationsrapport fra sit værksted i Rom og giver yderligere instrukser angående indkøb af en gipsversion af en Jupiterbuste. 30.8.1805
Primo september 1805 C.F.F. Stanley Montenero/Rom Thorvaldsen udbeder sig nyt om sit værksted, sin hund og takker Stanley i forbindelse med indlemmelsen af G. Thorvaldsen på Vartov. 7.9.1805
før 20.9.1805 Irina Vorontsova Rom/Skt. Petersborg Thorvaldsen skriver, at han beskæftiger sig med produktionen af de værker, som Vorontsova har bestilt. 20.9.1805
Før 19.10.1805 G. Thorvaldsen Rom/København Thorvaldsen undskylder sine ringe skrivefærdigheder og undskylder faderens anbringelse på Vartov. 20.10.1805
25.10.1805 Filippo Mazzei Rom/Pisa Tilbud på prisen på et monument med frihedgudinden til USA. 11.11.1805
13.9.1806 Giuseppe Grandi Rom/Carrara Angående indkøb af et stykke marmor til et basrelief. 21.9.1806
Antagelig januar 1807 Jacqueline Schubart Rom/Pisa Brev antagelig som italiensk sprogøvelse til Jacqueline Schubart 16.1.1807
15.2.1809 Herman Schubart Rom/Pisa Vedr. Georg Zoëgas dødsbo 20.2.1809
Før 24.6.1809 Irina Vorontsova Rom/Skt. Petersborg Oversendelse af værker. Evt. med oplysninger om produktionen af de værker, som Vorontsova har bestilt. 24.6.1809
22.7.1809 C.F. Høyer Rom/Montenero Thorvaldsen meddeler Abildgaards død 4.6.1809. 4.8.1809
Før 10.9.1809 H. Schubart Rom/Montenero Fremsender tegning i anledning af Jacqueline Schubarts fødselsdag samt hilsen til Herman Schubart. 2.10.1809
Før 1.4.1810 Kronprins Ludwig (1.) af Bayern Rom/Hildburghausen Om hvilke antikke værker Thorvaldsen om få måneder vil begynde at opkøbe for kronprinsen. 1.4.1810
3.9.1810 C.F. Høyer Rom/Montenero Thorvaldsens ønsker en statusrapport for værkstedet i Rom. 12.9.1810
3.11.1810 J.C. Ulrich Rom/Livorno Ukendt indhold 9.11.1810
Ultimo 1810 Theodor von der Ropp Rom/Feldhof, Kurland Thorvaldsen meddeler, at Ropps bestilling er blevet færdig 23.1.1811


Forsvundne breve fra Thorvaldsen 1811-1820

Dato Modtager Afsendersted/Modtagersted Formodet indhold Kilde
Efter 22.5.1811, før 18.8.1811 F.W.J. Schelling Rom/München Thorvaldsen antager bestillingen på et gravmæle over Auguste Böhmer 18.8.1811
24.5.1817 P.O. Brøndsted Rom/København Thorvaldsen antager bestillingen på et monument til Jørgen Conrad de Falsen og meddeler, at Brøndsteds brev af 16.5.1816 er gået tabt. 2.1.1818
Efter 3.5.1817 og før 14.7.1817 Dionisio Bulzo Rom/Ancona[?] Thorvaldsen indvilger i at udføre monumentet over Thomas Maitland. Se evt. referenceartiklen om bestillingen. 14.7.1817
22.7.1817 Spiridion Naranzi Rom/Venedig Vedr. bestillingen af Thomas Maitlands monument. Se evt. referenceartiklen om bestillingen. 16.1.1818
3.10.1817 Thomson Bonar Rom/Napoli? Vedrørende bestillingen af en buste af og et gravmæle over Thomson Bonars søn Thomson Henry Bonar 13.10.1817
28.1.1818 Spiridion Naranzi Rom/Venedig Vedr. bestillingen af Thomas Maitlands monument. Se evt. referenceartiklen om bestillingen. 3.2.1818
22.2.1818 Spiridion Naranzi Rom/Venedig Vedr. bestillingen af Thomas Maitlands monument. Se evt. referenceartiklen om bestillingen. 7.4.1818
19.3.1818 Stanisław Mokronowski Rom/Warsawa Muligvis bl.a. omhandlende kontrakten ang. rytterstatuen for Józef Poniatowski, jf. A123. 29.4.1818
28.3.1818 Stanisław Mokronowski Rom/Warsawa Muligvis bl.a. omhandlende kontrakten ang. rytterstatuen for Józef Poniatowski, jf. A123. 29.4.1818
13.6.1818 Stanisław Mokronowski Rom/Warsawa Et brev der afspejler Thorvaldsens dedikation over for opgaven at fremstille rytterstatuen for Józef Poniatowski, jf. A123. 10.7.1818
1.8.1818 Giovanni Battista Sommariva Paris Thorvaldsen må rejse til Montenero pga. dårligt helbred 3.9.1818
4.12.1819 J.V. Minten København/Göteborg Muligvis omhandlende ting, som Thorvaldsen opbevarede for den afdøde slægtning til Minten, lægen J.J. Ekman. Se evt. Ekmans buste og forsvundne kasser. 11.7.1821
1818-1819 Frances Mackenzie [Rom]/[?] Ukendt indhold (af Regnskabet ses blot, at der er betalt for brevets afsendelse.) Antagelig tidligst sommeren 1818 og senest foråret 1819
Efter 30.9.1819-før 25.12.1819 Frans 1. Rom (konciperet af Brøndsted )/Wien Brøndsted svarer på Thorvaldsens vegne og meddeler, at modtagelsen af jernkroneordenen af tredje grad har fundet sted. 25.12.1819
Før 26.6.1820 Stanisław Mokronowski Rom/Warszawa Et eller flere breve, hvori Thorvaldsen lover at komme til Warszawa og præciserer tidspunktet for sin ankomst 26.6.1820


Forsvundne breve fra Thorvaldsen 1821-1844

Dato Modtager Afsendersted/Modtagersted Formodet indhold Kilde
2.6.1821 Giovanni Battista Sommariva Rom Angående frisen Alexander den Stores indtog i Babylon, jf. A505 20.6.1821
15.9.1823 Stanisław Grabowski Rom Angående levering af rytterstatuen for Józef Poniatowski, jf. A123 21.2.1826
Juli 1825 Giovanni Battista Sommariva Rom Angående frisen Alexander den Stores indtog i Babylon, jf. A505 5.8.1825
18.12.1827 Aleksander Ivanovitj Osterman-Tolstoj Rom/Pisa Om Alexander 1.s buste 30.12.1827
15.8.1829 Leo von Klenze Rom/München Om opstillingen af Eugène de Beauharnais’ gravmæle 28.8.1829
Juli 1829 John Cam Hobhouse Rom/London Om monumentet over Lord Byron 9.10.1829
2.12.1829 John Cam Hobhouse Rom/London Om monumentet over Lord Byron 9.2.1830
Antagelig marts 1830 Ferdinand Flor Rom/London Anbefalingsskrivelse til Flor 28.3.1830
20.6.1830 Verein für Schiller’s Denkmal Rom Thorvaldsen giver sit tilsagn om, at han gerne vil stå bag monumentet for Friedrich Schiller til Stuttgart 31.8.1830
Antagelig september 1832 Alessandro Valle Vicenza?/Vicenza Thorvaldsen må have spurgt Valle, om han kunne give grønt lys for, at Fritz Paulsen og Elisa Thorvaldsen kunne vies i Vicenza 2.10.1832
Antagelig december 1832 Charlotte Frederikke Rom/Vicenza Vil give Elisa 300 scudi ifm. ægteskab, men ej 1000, da han har givet Fritz Paulsen en obligation 1.1.1833
11.7.1833 Pietro Antonio Bienaimé Carrara Fragt af Kristus, jf. A82, fra Carrara til Livorno 16.7.1833
Før 20.11.1835 Antonio Tosti Rom/Rom Anmoder om at en handicappet dreng optages på Ospizio Apostolico di S. Michele 20.11.1835
1.7.1842 Christine Stampe Rom/Livorno Ukendt indhold 1.7.1842


Forsvundne breve til Thorvaldsen

Dato Afsender Afsendersted/Modtagersted Formodet indhold Kilde
1798 eller 1799 Jørgen West København/Rom Ang. marmorbusten af Tyge Rothe, A225 11.3.1803
Antagelig 1801 Jørgen West København/Rom Om salget af Tyge Rothe, A225, til fordel for Thorvaldsens mor. 4.10.1801
11.3.1803
Antagelig 10.8.1804 Camillo Landini Rom/Montenero Landini redegør for hvorfor han ikke har arbejdet på busten af grev Adam Gottlob Detlef Moltke, A212 11.8.1804
Ca. 1.6.1805 G. Thorvaldsen København/Rom Thorvaldsens far er stærkt utilfreds med at være blevet anbragt på Vartov, se referenceartikel herom. 1.6.1805
20.10.1805
Sandsynligvis efteråret 1806 Nicolai Abildgaard København/Rom Abildgaard meddeler, at Gotskalk Thorvaldsen er død. 4.7.1807
Efter 20.10 og før 17.12.1810 Hans West Antagelig et sted på rejsen fra Rom til Paris / Rom West skriver i alt 3 breve om sine rejseoplevelser mellem Rom og Paris, hvoraf 2 er forsvundne. 17.12.1810
Efter 20.10 og før 17.12.1810 Hans West Antagelig et sted på rejsen fra Rom til Paris / Rom West skriver i alt 3 breve om sine rejseoplevelser mellem Rom og Paris, hvoraf 2 er forsvundne. 17.12.1810
20.12.1810 Hans West Paris / Rom West skriver et brev i selskab med hofjunker Gottfried Schmidten. 3.2.1811
November-december 1812 Ukendt Ferrara / Rom Ukendt indhold 31.12.1812
Primo juli 1813 P.O. Brøndsted Firenze/Rom Brøndsted afgiver en længere beretning fra Firenze, hvor han opholder sig. 6.7.1813
Efter 27.7. og før 24.8.1813 A.M. Uhden Rom/Montenero Uhden beder om nyt og beretter, at hun selv og datteren Elisa har det godt. 24.8.1813 og 23.9.1813
Efter 27.11.1815 og før 29.12.1815 Georg Wilhelm Wilding Napoli Wilding fortæller Thorvaldsen, at han bringer en betalingsrate til udbetaling 29.12.1815
16.5.1816 P.O. Brøndsted København/Rom Brøndsted formidler en bestilling fra Jørgen Conrad de Falsen. 18.2.1817
Før 21.8.1818 P.O. Brøndsted Kommer til Rom i november 1818 22.8.1818
Før august 1818 Christina Alexandre Egypta Bonaparte Stockholm/Rom? Ukendt indhold August 1818
Før august 1818 Christina Alexandre Egypta Bonaparte Stockholm/Rom? Ukendt indhold August 1818
20.4.1827 Jacques-Ignace Hittorff Paris/Rom Antagelig anbefaling af arkitekten Jean-François-Joseph Lecointe. 20.4.1827
6.2.1821 George Gordon Byron Ravenna-Rom Ang. Byrons buste Friedrich Noacks (1858-1930) arkiv i Bibliotheca Hertziana, Rome: Schedarium der Künstler in Rom
Umiddelbart før 24.10.1823 Ludwig Schorn Stuttgart (?) Et længere brev (end det af 24.10.1823) 24.10.1823
20.4.1827 Jacques-Ignace Hittorff Paris/Rom Antagelig anbefaling af arkitekten Jean-François-Joseph Lecointe. 20.4.1827
20. eller 21.9.1829 P.O. Brøndsted London/Rom Brøndsted skriver nyt til Thorvaldsen. 29.9.1831
Ca. 21.2.1832 Slotsbygningskommissionen / C.F. Hansen København Ang. bestillingen til Christiansborg Slot 17.6.1832
Kort efter 7.8.1833 Fritz Paulsen Livorno “De vil meget snart modtage et brev fra den gode oberst, hvori han vil fortælle Dem grunden, som har hindret ham i at skaffe sig den fornøjelse at skrive til Dem” 7.8.1833
16.6.1835 Conrad Rantzau København/Rom Rantzau spørger til prisen på en statue af Bissen, som prins Frederik (7.) bestilte under sit ophold i Rom i 1828. Januar 1836
3.7.1838 Horace Vernet Paris/Rom Vernet svarer på Thorvaldsens bøn om at gøre noget for en Sievert 9.6.1838
før 20.11.1838 Carl Holger Visby (1801-1871) København Visby beder Thorvaldsen om at gå i forbøn hos Frederik 6. for rovmorderen Petri Worm Wilckens
5.10.1838 Goethe-kommissionen Frankfurt Rykker for nyt om Goethe-monumentet 19.2.1839
12.11.1840 Goethe-kommissionen Frankfurt Rykker for nyt om Goethe-monumentet samt Thorvaldsens planlagte rejse til Rom sommeren 1840 10.12.1840
Forår 1842 Hans Puggaard København/Rom Ukendt indhold Sandsynligvis sommeren 1842
Medio juli 1842 Christine Stampe Tyskland(?)/Rom Ukendt indhold 26.9.1842
11.10.1843 Carl Dahl København Følgebrev til tilsendt maleri, som han beder Thorvaldsen købe pga. pengemangel 22.4.1844
Før 3.2.1844 Jørgen Koch København Indbydelse 3.2.1844


Forsvundne breve, andre

Dato Afsender/modtager Afsendersted/Modtagersted Formodet indhold Kilde
28.12.1810 Hans West / C.F. Høyer Paris / Rom West besvarer en forespørgsel om hjælp fra Høyer vedr. Kunstakademiet, der ønsker at han påbegynder sin hjemrejse fra Rom i juli 1811. 3.2.1811
Før 7.8.1833 Anna Maria Uhden / Elisa Paulsen Rom / Livorno 7.8.1833
6. eller 7.8.1833 Elisa Paulsen / Anna Maria Uhden Livorno / Rom 7.8.1833
1841 Lozzano Argoli / Johan Bravo ? / Rom Klagebrev eller -note ang. marmorkvaliteten i gravmonumentet til Helena Ponińska 15.5.1841

References

Last updated 06.04.2022