The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 468 of 10246
Sender Date Recipient
Herman Schubart [+]

Sender’s Location

Montenero

Information on sender

Rødt laksegl med våbenskjold flankeret af to dyr.

8.8.1805 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Recipient’s Location

Livorno

Information on recipient

Udskrift: A Monsieur / Monsieur Thorwaldsen / Professeur en Sculpture / al’accademie Royale de Copenhague / a Livourne

Abstract

Schubart er overmåde glad for, at Thorvaldsen alligevel kommer til Montenero bl.a. takket være Conrad Rantzau.

See Original

Montenero d: 8 August 1805

Faae Breve har glædet mig saa uudsigeligt som det jeg i dette Øyeblik erholdt fra Dem min gode Thorwaldsen. Om det var mueligt ville jeg endnu holde meere af Dem, end jeg giør fordi De saa hastig tog den Beslutning at følge Deres Hiertes Indskydelse. Tak være den elskværdige Grev Rantzau fordi han tog Dem med sig. tak være ham fordi han kommer til Vores yndige Montenero. Han behøver ikke at bringe mig Bernstorffs Brev. Rygtet har talt mig om denne ædle Mand, og han har ukiendt allerede beviist mig en Tieneste. For Guds Skyld bed ham ikke at giøre en ceremonie Visit her paa vort Montenero, men siig ham at min Kone bliver vreed paa ham om han ikke giør et landligt Maaltid med os, og om han ikke i det mindste bliver Vinttren over hos os. Han maae see Soelen Dale, og opstige paa vore Bierge og i Vor Stad –
Jeg omfavner Dem, og er ubeskrivelig Glad ved at see Dem. Et godt glas Chianti Viin venter Dem. Lev vel til i Morgen

B[aron] Schubart

General Comment

Dette brev sandsynliggør, at Thorvaldsen ankom til Montenero 9.8.1805, dagen efter dette brev blev skrevet, fordi brevet er stilet til billedhuggeren i Livorno – se udskriften – ca. 8 km nord for Montenero. Han må have modtaget brevet samme dag, som det blev skrevet, og rejste sandsynligvis dagen efter den korte vej til familien Schubarts landsted.

Archival Reference
m1 1805, nr. 10
Thiele
Omtalt hos Thiele II, p. 32.
Subjects
Montenero · Thorvaldsen's Italian Journeys
Persons
Joachim Bernstorff · Conrad Rantzau · Jacqueline Schubart
Last updated 19.08.2014 Print