The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 8.8.1805

Dvs. den danske embedsmand Joachim Bernstorff, der var udenrigsministeriets daværende direktør, og som øjensynlig havde givet Rantzau en anbefalingsskrivelse med til Schubart. Han finder dog ikke den slags formaliteter nødvendige, jf. også det følgende.
Thiele II, p. 32 omtaler Rantzaus “Adresse-Brev”.

Last updated 19.05.2014