The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 8.8.1805

Dvs. en visit, som fulgte etiketten passende for de to embedsmænd. Schubart ønsker tydeligvis at gøre besøget uformelt.
Rantzaus besøg varede dog ikke mere end en dag, jf. ovenfor. Så Schubarts forslag i det følgende om, at Rantzau skulle blive hos familien Schubart “Vinttren over” blev ikke til noget.

Last updated 19.05.2014