The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 8.8.1805

Udskriften godtgør, at Thorvaldsen må være ankommet til Livorno, hvorfra han sendte det brev, Schubart omtaler indledningsvis.
Dette sandsynliggør dermed også, at Thorvaldsen ankom til Montenero dagen efter 9.8.1805, efter at have modtaget nærværende brev.

Last updated 17.05.2014