The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 8.8.1805

Dvs. den dansk-tyske embedsmand og greve Conrad Rantzau, som havde besøgt Rom. Thorvaldsen rejste med ham nordpå fra Rom primo august 1805.
Rantzau blev dog kun på Montenero en enkelt dag ifølge hans brev af medio august 1805.

Last updated 19.05.2014