The Thorvaldsens Museum Archives

Back to F

Lorens Henrich Fisker

Kaptajn på fregatten Thetis, der fragtede Thorvaldsen til Malta 1796.

Thiele I, p. 48-49, fortæller, at Thorvaldsen før sin afrejse fik et godt forhold til ægteparret Fisker og besøgte bl.a. deres hjem ved flere lejligheder. Familien boede forskellige steder på Toldbodvej (nuv. Esplanaden) i København, på et tidspunkt nær ved Gotskalk Thorvaldsen.

Thorvaldsen portrætterede Fisker to gange i 1796 ombord på Thetis på sørejsen mod Italien, som det fremgår af et udtog af Fiskers breve hjem til hans hustru.
Den ene portræt findes på Frederiksborg, det andet som er meget lig det første, findes i privateje – begge afbildet her som digitaliseringer af gamle s/h-fotos i Thorvaldsens Museums fysiske arkiv.

Thorvaldsen: L.H. Fisker, tegning, Frederiksborg, inv.nr. 10357.
Thorvaldsen: L.H. Fisker, tegning, Frederiksborg
Thorvaldsen: L.H. Fisker, tegning, privateje
Thorvaldsen: L.H. Fisker, tegning, privateje

Fisker blev i 1789 gidt med Charlotte Amalie Koefoed. Thorvaldsen portrætterede også fru Fisker, antagelig som en pendant til ægtemandens portræt.

Fisker er begravet på Holmens Kirkegård i København.

Gravmæle Lorens Fisker, Holmens Kirkegård, København
Fiskers gravmæle, Holmens Kirkegård

References

  • C.L. With: Lorens Henrich Fiskers Liv og Levnet. Et historisk Bidrag til dels efter utrykte Kilder, København 1891.

Last updated 20.08.2020

L.H. Fisker

Lorens Henrich Fisker

Lorens Henrich Fisker (Fischer) 1753-1819 Danish Naval officer
To and from others1 Doc.
Mentioned in9 Doc.