The Thorvaldsens Museum Archives

Back to S

Gottfried Schmidten

Denne biografi er under udarbejdelse.
Thorvaldsen mødte Schmidten i Rom under dennes dannelsesrejse. Han er således påført som overbringeren af Hans Wests brev til Thorvaldsen 17.12.1810.

Last updated 07.01.2013

Gottfried Schmidten

Gottfried von Schmidten 1784-1852 Danish Hof- og kammerjunker
To Thorvaldsen2 Doc.

Mentioned in3 Doc.