The Thorvaldsens Museum Archives

Back to T

Antonio Tosti

Denne biografi er under udarbejdelse.

Tosti optræder i Arkivets dokumenter både som skatmester i forbindelsen med ind- og udførsel af værdigenstande af Pavestaten og som direktør for det pavelige fattighjem med den integrerede kunstskole Ospizio Apostolico di S. Michele. Han var foregangsmand i den succesfulde omorganisering af Ospizio Apostolico di S. Michele. Han blev udnævnt til kardinal i 1839.

Last updated 17.05.2016

Antonio Tosti

1776 - 1866 Italian Cardinal, Treasurer, Librarian
To Thorvaldsen2 Doc.

Mentioned in2 Doc.