The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 117 of 10247
Sender Date Recipient
Karen Thorvaldsen [+]

Sender’s Location

København

9.12.1797 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Recipient’s Location

Rom

Information on recipient

Udskrift: A Monsieur / Monsieur Abelgaard Professeur / et Conseiller de L’accademie / des beaux arts / a / Copenhague
Udskriften er ikke skrevet med Karen Thorvaldsens hånd. Brevet må være stilet til Abildgaard, for at han kunne sende det videre fra Kunstakademiet muligvis sammen med andre breve.

Abstract

Karen Thorvaldsen misses her son greatly. She is unhappy with her life and her husband. He gives her only a little of the money earned by selling plaster casts of Thorvaldsen’s portraits of A.P. Bernstorff.
She is worried that Thorvaldsen will prolong his stay in Italy beyond the appointed three years and begs him to turn down any prolongation of his grant for her sake. Otherwise, she will die of grief. She thinks about him all the time and asks him to write to her soon.

See Original [Translation]

Min aller kiæreste og gode søn

ieg længes meget efter dig gud give dete meet brev maae træfe dig ve god hilsen og et foernøye siend da skal det endelig glæde mig.
Hvad mig angaaer da lever ieg ikke som ieg ønsker[,] din fader har ieg ofte bedet om at skrive dig til men forgieves. Hvad akademiet angaaer da kan ieg lade dig vide at du er ves Paae at beholde dine Penge men du maae hvert aaer skrive dem til og lade dem vide hvor du er for det er efter loven[.] ieg taker dig mangfoldig for di styker af berrenstof 60tyve er der solt af dem og din fader har faet 2 Rix Daler for styke og 12 byster men ieg har kuns bekomme lidet der af[.] 16 Rix har han faae af Revenklav og 10 Rix af kroen Prens men hvor han har giort af dem ved ieg ikke for nar han har noget saa er han sielden hiem hos mig som du vel selv ved[.] Dog er han vær[r]e og ikke bedre[.] Det giør mig ont at han har sat i Planen at du skulle have dem over til dig det er for at bilde folk noget ind[.]
mien kiære søn der som di skul forlange af dig at bliv der længer en dine 3 aaer Da maa Du negte det for min skyld for skal det vare længere sa maa ieg Død af sorig[.] vil Gud at ieg maae leve at see Dig igien sa er al min sorig ent[.] Du er aldrig af mine tanker hverken Nat eller Dag da du er mig en kiær og god Søn[.] gud velsigne og bevare Dig fra alt ont og gud give Dig et glædelig nytaar Det ønsker ieg din Moder[.] Du maa ey glæme at skrive mig til med det første for nu venter ieg Paae brev fra Dig[.] ieg er og forbliver Din oprigtige Moder til min Død

Kiøbenhavn d 9 Desember

1797

General Comment

Dette brev er det eneste kendte fra Thorvaldsens mor til sønnen. Skriften er stor og kantet, så hun var tydeligvis uvant med at skrive breve. Skriftbilledet er meget udtryksfuldt, råt og direkte, og for nutidsbetragteren synes det at forstærke den moderlige hengivenhed, brevet røber, og den emotionelle appel og hele det moderlige pres, hun lægger på sin søn.

På brevet ses et meget svagt blyantsrids af en liggende figur; tre ovaler med blæk; nogle streger med blyant og sortkridt og nogle regnestykker. Det hele antagelig af Thorvaldsen.

Archival Reference
m1 1797, nr. 7
Thiele
Gengivet hos Thiele I, p. 121-122.
Other references

  • Louis Bobé: Thorvaldsen i Kærlighedens Aldre, København 1938, p. 28-30.
  • Georg Brandes: ‘Fra Thorvaldsens Ungdom’, in: Liv og Kunst, 1929, p. 102-103.
  • Orla Johansen: ‘Arven fra degnehjemmet i Nr. Nissum’, in: Henning Fogde (ed.): Den jyske pensionisthøjskole i Nr. Nissum 1971-1981, Nr. Nissum 1981, p. 20.

Subjects
On Familiar Terms with Thorvaldsen · Academy of Fine Arts, Copenhagen, Reports For · Portrait Busts, Contemporary Persons · Portrait Medallions, Thorvaldsen's · Thorvaldsen's Parents · Thorvaldsen's Works, Prices · Thorvaldsen's Works, Sale by Gotskalk Thorvaldsen
Persons
Frederik 6. · Christian Ditlev Reventlow · Gotskalk Thorvaldsen
Works
Last updated 09.10.2018 Print