The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 9.12.1797

Iflg. Kunstakademiets instruks af 23.8.1796 til Thorvaldsen pålå det kunstneren “hver siette Maaned efter hans Afrejse, at underrette Academiet om sit Opholdssted”.
Jf. Thorvaldsens indberetning af 20.1.1798 til Akademiet.

Last updated 07.01.2013