The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 50 of 10246
Sender Date Recipient
Nicolai Abildgaard
Jens Juel
Kunstakademiet, København
Peter Meyn
[+]

Sender’s Location

København

23.8.1796 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af instruksen.

Bertel Thorvaldsen [+]

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Ingen udskrift.

Abstract

Kunstakademiets kortfattede instruks til Thorvaldsen ang. hans rejsestipendium: Han skal drage til Italien; opholde sig hovedsagelig i Rom; hvert halve år aflægge rapport; efter to år sende Akademiet en prøve på sit marmorarbejde og fortsætte med dette én gang årligt, så længe han er udenlands.

See Original [Translation]

Instrux
For Billedhugger Hr Thorvaldsen til hans Udenlands Reise:

Billedhugger Hr Thorvaldsen, som fra 1te Julii d: A: nyder Academiets Rejse Stipendium 400r aarlig, for det første i 3 Aar, for i Italien, særdeles i Rom, at erhverve sig ydermere Fuldkommenhed i sin Konst, paaligger det, hver siette Maaned efter hans Afrejse, at underrette Academiet om sit Opholdssted og efter at have nydt tvende Aars Stipendium, at indsende en Prøve af sin Fremgang i at arbejde i Marmor, eller en Afstøbning i Gibs over et Marmor-Arbejde han i denne Tid maatte have forfærdiget i Rom, og for Fremtiden hvert Aar han endnu maatte blive udenlands at indsende Prøver af sin Fremgang paa ovenmeldte Maade.
Det Kongelige Maler- Billedhugger og Bygnings Academie den 23de August 1796.

JJuel. Abildgaard. Meyn
Archival Reference
m30 I, nr. 1
Thiele
Gengivet hos Thiele I, p. 50.
Subjects
Academy of Fine Arts, Copenhagen, Travelling Grant · Travel Documents · Journey to Italy, 1796-1797
Last updated 07.11.2017 Print