The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 9.12.1797

Dvs. subskriptionen eller annonceringen for busten af A.P. Bernstorff, A856. I Københavns Adresseavis 17.7.1797, ses følgende annonce, der formodentlig gengiver “planens” ordlyd:
“Kort for [før] sin Reise til Italien haver min Søn B. Thorvaldsen forfærdiget den uforglemmelige Statsminister Grev Bernstorffs Brystbillede af Gips naturlig Størrelse, og overdraget til mig allene, saa længe han er borte, at besørge samme Buste udgivet; skulde nogen af det høistærede Publicum vilde tegne sig for samme Buste, vilde de behage at melde dem paa Speilfabriken paa Østergade No. 49, hvor Busten kan tages i Øjesyn og hos mig Undertegnede; Prisen er 10 Rd. pr. Exemplar og udenbyes 8 Mk mere for Kost [sic! Post?] og Indpakning.
G. Thorvaldsen, Billedhugger
boende i Amaliegade Litr. D.E. i Sidehuset paa venstre Haand.”

Last updated 02.07.2007