The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 9.12.1797

I tiden fra Thorvaldsens afrejse fra København til Karen Thorvaldsen skrev sit brev kendes to breve fra Gotskalk Thorvaldsen til sønnen: Et fra 1.11.1796 og et andet fra 8.5.1797. Dette har øjensynlig været for lidt set fra moderens synsvinkel.
Thorvaldsen tog øjensynlig moderens parti, for umiddelbart efter at have modtaget moderens brev, skrev han i sit næste, nu forsvundne brev af 20.1.1798 til faderen og bebrejdede ham, at han ikke skrev oftere. Se brev af 23.3.1798 fra faderen til sønnen.

Last updated 07.01.2013