Back to B

Eugène de Beauharnais

Denne biografi er under udarbejdelse.

Eugène de Beauharnais afgav flere bestillinger hos Thorvaldsen bl.a. en gipsafstøbning af Alexander den Stores indtog i Babylon, A503. Gipseksemplaret befandt sig indtil anden verdenskrig på Leuchtenbergs Palæ i München, men er nu forsvundet.

Eugène de Beauharnais var stedsøn til Napoleon 1. og fulgte generalen på felttoget i Italien 1796-1797. Han blev ved kejserdømmets oprettelse 1804 udnævnt til fransk prins og vicekonge af Italien. I 1806 blev han gift med den bayerske prinsesse Augusta Amalia. Efter Napoleons fald blev han gjort hertug af Leuchtenberg og fyrste af Eichstätt.

Thorvaldsen udførte i 1827 portrætstatuen Eugène de Beauharnais, A156, til hertugens gravmæle. Portrættet blev udført bl.a. på grundlag af en dødsmaske, L649, som billedhuggeren fik tilsendt fra enken, Augusta Amalia. Statuen blev opstillet i marmor 1830 på gravstedet i St. Michaels kirken, München.
Værker på Thorvaldsens Museum

Se Beauharnais repræsenteret i Kataloget.

References

  • Dyveke Helsted: Livs- og dødsmasker i Thorvaldsens samling, København 1985, p. 22-23.
  • Thiele II, p. 413-414.
  • Thiele III, p. 206-216, 319.

Last updated 04.06.2019

Eugène de Beauharnais #

Eugène de Beauharnais

Eugène Rose de Beauharnais 1781-1824 French Duke of Leuchtenberg, prince of Eichstätt, officer
Mentioned in38 Doc.