The Thorvaldsens Museum Archives

Back to G

Goethe-kommissionen

Denne biografi er under udarbejdelse.

Goethe-kommissionen førte fra midten af 1830’erne indgående forhandlinger med Thorvaldsen om en monumental statue af Johann Wolfgang von Goethe, der skulle opstilles i Frankfurt am Main eller på en ø i floden Main.

Som det gjaldt mange andre komitéer, der bestilte værker hos Thorvaldsen, bestod Goethe-kommissionen tydeligvis både af en “hård kerne”, der stod for den centrale korrespondance, og et bredere støttende bagland.

Thorvaldsen udførte flere udkast til mindesmærket, herunder A139 og A140, men projektet strandede. Statuen til Frankfurt blev i stedet udført af Thorvaldsens elev, den tyske billedhugger Ludwig von Schwanthaler og opstillet i 1844.

Goethe-Kommissionen overtog, hvor en tidligere komité havde givet slip. Thorvaldsen var til stede, da Goethes 70-års-dag blev fejret i Frankfurt i 1819 (fødselaren selv var dog in absentia), og han havde allerede ved den lejlighed afgivet løfte over for kunstsamleren Sulpiz Boisserée om at bidrage til et mindesmærke. Det var dengang tænkt som et tempel, og Thorvaldsens rolle skulle være at udføre en række relieffer med motiver fra Goethes forfatterskab til templet. Projektet blev dog skrinlagt efter en proces med interne uenigheder.

Last updated 15.08.2019

Goethe-kommissionen

Comité für Göthe’s Denkmal German Skulpturkomité
From Thorvaldsen6 Doc.
To Thorvaldsen9 Doc.
Total15 Doc.

To and from others1 Doc.