The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 256 of 10246
Sender Date Recipient
Johan Hartvig Ernst von Berger [+]

Sender’s Location

Livorno

Information on sender

Rødt laksegl med våbenskjold.

20.1.1802 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Recipient’s Location

Rom

Information on recipient

Udskrift: A Monsieur / Monsieur B. Thorvaldsen / a / Rom
Tilskrift: Til S.T. Herr B. Thorvaldsen

Abstract

Berger meddeler, at han gerne tager de fire kasser, Thorvaldsen ønsker afskibet til København / Abildgaard, med ombord på fregatten Triton.

See Original

Livorno d. 20 January 1802

P.M.

Deres skrivelse af 16 d.m. haver jeg modtaget, og ønskede jeg i følge denne De snarest mulig vilde behage at sende mig de 4re Kasser til Hr. Justizraad Abilgaard da midt Ophol her nok ey vil blive over 3de Uger. Jeg formoder at komme til at gaae hiem i Efteraaret og da skal de blive avleveret til ham, dog ønskede jeg at de maatte være vel indbalerede og tillige underrettet om de kunde tage skade ved at blive fugtige.
Det beste bliver nok, om De saa synes, at adressere dem til Hr. Wulffen her, vor jeg boer.
Skulde der ellers være noget som Di ønskede at faae besørget hiem og det ey var for volominøs vil De finde beredvillig

Deres
skyldige
J.H.E. Berger

General Comment

Dette brev omhandler transporten af Thorvaldsens kasser med kunstværker, etc. til Kunstakademiet i København, jf. artiklen Hjemsendelse af Thorvaldsens kunst 1798 og 1802.

Archival Reference
m1 1802, nr. 2
Thiele
Omtalt hos Thiele I, p. 172.
Subjects
Transportation of Thorvaldsen's Artworks to Copenhagen 1798 and 1802 · Thorvaldsen's Works, Transportation
Persons
Nicolai Abildgaard · Joh. Hein. Wulffen
Last updated 13.05.2015 Print