20.1.1802

Sender

Johan Hartvig Ernst von Berger

Sender’s Location

Livorno

Information on sender

Rødt laksegl med våbenskjold.

Recipient

Bertel Thorvaldsen

Recipient’s Location

Rom

Information on recipient

Udskrift: A Monsieur / Monsieur B. Thorvaldsen / a / Rom
Tilskrift: Til S.T.I Herr B. Thorvaldsen

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Abstract

Berger reports that he is willing to transport Thorvaldsen’s four crates bound for Copenhagen / the Royal Danish Academy of Fine Arts on the Danish frigate Triton.

Document

Livorno d. 20 January 1802

P.M.II

Deres skrivelse af 16 d.m.III haver jeg modtaget, og ønskede jeg i følge denne De snarest mulig vilde behage at sende mig de 4re KasserIV til Hr. Justizraad AbilgaardV da midt Ophol her nok ey vil blive over 3deVI Uger. Jeg formoder at komme til at gaae hiem i EfteraaretVII og da skal de blive avleveret til ham, dog ønskede jeg at de maatte være vel indbalerede og tillige underrettet om de kunde tage skade ved at blive fugtigeVIII.
Det beste bliver nok, om De saa synes, at adressere dem til Hr. WulffenIX her, vor jeg boer.
Skulde der ellers være noget som Di ønskede at faae besørget hiem og det ey var for volominøs vil De finde beredvillig

Deres
skyldige
J.H.E. Berger

General Comment

Dette brev omhandler transporten af Thorvaldsens kasser med kunstværker, etc. til Kunstakademiet i København, jf. artiklen Hjemsendelse af Thorvaldsens kunst 1798 og 1802.

Archival Reference

m1 1802, nr. 2

Thiele

Omtalt hos Thiele I, p. 172.

Subjects

Persons

Commentaries

 1. Dvs. salvo titulo, der er latin for “med forbehold for titlen”. Udtrykket bruges i tilskrifter på breve, når man vil angive, at man ikke kender titlen, eller at denne formalitet ikke er nødvendig.

 2. I.e. Pro Memoria – Latin for “in remembrance”, used to recall oneself to somebody. The expression was originally a polite introduction in letters to persons of a higher rank, often civil servants. Gradually it was also used more generally in letters to or from officials, often written in one word. The expression appears frequently in the more formal letters in the Archive.

 3. Thorvaldsens brev af 16.1.1802 kendes ikke, se referenceartiklen Forsvundne breve.
  Som det fremgår bad Thorvaldsen i det ikke længere kendte brev Berger om, at de kasser, billedhuggeren havde sendt til Kunstakademiet, kunne blive fragtede med Bergers skib, fregatten Triton til København.
  Det ukendte brev til Berger var sendt sammen med et andet ukendt brev af 15.1.1802 til den danske konsul i Livorno, J.C. Ulrich, som det fremgår af dennes svar af 25.1.1802.

 4. To af de fire kasser befandt sig allerede i Livorno, de to andre ankom omkring 1.2.1802, jf. artiklen Hjemsendelse af Thorvaldsens kunst 1798 og 1802. De fire kasser, Berger her omtaler, svarer til de i artiklen nummererede 1-4.

 5. Maleren Nicolai Abildgaard.

 6. Dvs. trende, se Ordbog over det danske Sprog.

 7. Fregatten Triton og kaptajn Berger ankom først til København 10.12.1802, jf. artiklen Hjemsendelse af Thorvaldsens kunst 1798 og 1802.

 8. Thorvaldsen skrev ufortøvet tilbage til Berger, se brevudkast af primo februar 1802. Her bad han om, at kasserne blev opbevarede så tørt som muligt.
  Trods billedhuggerens omhu endte kasserne efter deres ankomst til København dog med at stå i det fri på Toldboden i mere end et år, jf. artiklen Hjemsendelse af Thorvaldsens kunst 1798 og 1802.

 9. Den danske handelsmand i Livorno, Joh. Hein. Wulffen.

Last updated 13.05.2015