The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 20.1.1802

Thorvaldsens brev af 16.1.1802 kendes ikke, se referenceartiklen Forsvundne breve.
Som det fremgår bad Thorvaldsen i det ikke længere kendte brev Berger om, at de kasser, billedhuggeren havde sendt til Kunstakademiet, kunne blive fragtede med Bergers skib, fregatten Triton til København.
Det ukendte brev til Berger var sendt sammen med et andet ukendt brev af 15.1.1802 til den danske konsul i Livorno, J.C. Ulrich, som det fremgår af dennes svar af 25.1.1802.

Last updated 07.01.2013