The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 20.1.1802

Thorvaldsen skrev ufortøvet tilbage til Berger, se brevudkast af primo februar 1802. Her bad han om, at kasserne blev opbevarede så tørt som muligt.
Trods billedhuggerens omhu endte kasserne efter deres ankomst til København dog med at stå i det fri på Toldboden i mere end et år, jf. artiklen Hjemsendelse af Thorvaldsens kunst 1798 og 1802.

Last updated 29.04.2015