The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 251 of 10246
Sender Date Recipient
Joh. Hein. Wulffen [+]

Sender’s Location

Livorno

13.7.1801 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Recipient’s Location

Rom

Information on recipient

Udskrift: Al Sig. B Thorwaldsen / Precapito dl. Sig Zoega / Consolo di S:M: Danese / Roma

Abstract

Købmanden Wulffen underretter Thorvaldsen om, at han mod kvittering kan få udbetalt 100 scudi af bankmanden Torlonia.

See Original

Herrn B. Thorwaldsen a Rom
Livorno den 13 July 1801.

Ihre geehrte Zuschrift von 2ten dieses habe ich richtig erhalten. Heute habe ich da d Marino Torlonia order ertheilt 100 Scudi gegen Dublicat Quittung an Ihnen zu bezahlen. Ich empfehle mich Ihnen ganz ergebenst

F: Joh: Hein: Wulfen
Joh: Hein: Sohn

General Comment

Brevet indeholder oplysning om den første udbetaling, som Thorvaldsen modtager på baggrund af bestillingen af en portrætbuste af lægen Mathias Saxtorph. Bestillingen nævnes første gang 24.12.1801 i et brev fra bestilleren Poul Scheel til Thorvaldsens mentor og ven Georg Zoëga. Dernæst følger 20.5.1801 et brev, der yderligere udspecificerer bestillingen, hvori det nævnes, at Scheel har givet Wulffen besked om at udbetale 50 scudi eller om nødvendigt mere til Thorvaldsen. Dette brev har Thorvaldsen først modtaget med Wulffens brev dateret 22.6.1801 og han må derfor, som det fremgår af dette brev, prompte, nemlig 2.7.1801, have bedt Wullfen om at iværksætte udbetalingen. Se evt. referenceartiklen om Saxtorphs buste.

Archival Reference
m1 1801, nr. 12
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Subjects
Saxtorph's Bust · Thorvaldsen's Works, Payment
Persons
Johann Heinrich Wulffen
Works
Last updated 13.10.2014 Print