The Thorvaldsens Museum Archives

Back to S

Mathias Saxtorph

Dansk fødselslæge og mentor for Thorvaldsens ven, lægen Poul Scheel.
Efter Saxtorphs død i 1800 bestilte Scheel sammen med den afdødes søn en portrætbuste hos Thorvaldsen. Se herom referenceartiklen Saxtorphs buste. Busten findes i marmor i Rigshospitalets Fødselsstiftelse, en gipsafstøbning af busten på Thorvaldsens Museum, A899. Imidlertid skriver Thorvaldsen i et udkast til sit brev 23.9.1806 til Nicolai Abildgaard, at busten af professor Baden er færdig “… tiligemed Saxtorff Byste til Her dr Schel som jeg imellem os sagt ikke selv har giord, og er mig betaldt…” Det vides således ikke, om Thorvaldsen selv har modelleret busten, eller om han har overladt hele arbejdet til en anden. Else Kai Sass anser det sidste for det sandsynligste og vurderer på baggrund af marmorarbejdets karakter, at det muligvis kan være tyskeren Peter Kauffmann, der på dette tidspunkt arbejdede som medhjælper i Thorvaldsens værksted, som er bustens ophavsmand, se evt. referenceartikel om Thorvaldsens assistenter.

Thorvaldsen var som ung akademielev ven med Saxtorphs søn Johan Sylvester Saxtorph og modellerede i 1793 et par portrætrelieffer af Mathias Saxtorph, A903, og hans hustru Elisabeth Christine Saxtorph, A904.

Saxtorph blev professor i medicin ved Københavns Universitet og fødselslæge 1771. Yderligere blev han justitsråd 1784, etatsråd 1792 og rektor for Københavns Universitet 1785.


Værker på Thorvaldsens Museum

Se Saxtorph repræsenteret i Kataloget.

References

  • Eric Salingre: ‘Johan Jacob Ekman och hans medicinska studieresor (1796-1803)’, in: LYCHNOS (særtryk), Uppsala 1958, p. 88.
  • Else Kai Sass: Thorvaldsens Portrætbuster, København 1963-65, vol. I, p. 78.

Last updated 07.01.2013

Mathias Saxtorph #

Mathias Saxtorph

1740-1800 Danish Læge, professor og rektor
Mentioned in8 Doc.