13.7.1801

Sender

Joh. Hein. Wulffen

Sender’s Location

Livorno

Recipient

Bertel Thorvaldsen

Recipient’s Location

Rom

Information on recipient

Udskrift: Al Sig. B Thorwaldsen / Precapito dl. Sig Zoega / Consolo di S:M: Danese / Roma

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Abstract

Wulffen informs Thorvaldsen that he can draw 100 scudi on the banker Torlonia.

Document

Herrn B. Thorwaldsen a Rom
Livorno den 13 July 1801.

Ihre geehrte Zuschrift von 2ten diesesI habe ich richtig erhalten. Heute habe ich da d Marino TorloniaII order ertheilt 100 ScudiIII gegen Dublicat QuittungIV an Ihnen zu bezahlen. Ich empfehle mich Ihnen ganz ergebenst

F: Joh: Hein: Wulfen
Joh: Hein: SohnV

General Comment

Brevet indeholder oplysning om den første udbetaling, som Thorvaldsen modtager på baggrund af bestillingen af en portrætbuste af lægen Mathias Saxtorph. Bestillingen nævnes første gang 24.12.1801 i et brev fra bestilleren Poul Scheel til Thorvaldsens mentor og ven Georg Zoëga. Dernæst følger 20.5.1801 et brev, der yderligere udspecificerer bestillingen, hvori det nævnes, at Scheel har givet Wulffen besked om at udbetale 50 scudi eller om nødvendigt mere til Thorvaldsen. Dette brev har Thorvaldsen først modtaget med Wulffens brev dateret 22.6.1801 og han må derfor, som det fremgår af dette brev, prompte, nemlig 2.7.1801, have bedt Wullfen om at iværksætte udbetalingen. Se evt. referenceartiklen om Saxtorphs buste.

Archival Reference

m1 1801, nr. 12

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Subjects

Persons

Works

A899 Mathias Saxtorph, 1801, inv.nr. A899

Commentaries

  1. Thorvaldsen må 2.7.1801 have sendt et brev til Wulffen. Dette er sket kort efter modtagelsen af et brev dateret 22.6.1801 fra Wulffen, hvori denne på opfordring af Poul Scheel tilbyder at udbetale 50-100 scudi, såfremt Thorvalden skulle ønske det. Thorvaldsens brev 2.7.1801 kendes ikke i dag, se hertil evt. referenceartiklen omhandlende forsvundne breve.

  2. Dvs. bankierfirmaet opkaldt efter dets grundlægger Marino Torlonia (1725-1785), hvis søn Giovanni Raimondo Torlonia drev forretningen.

  3. De 100 scudi var en betaling for den af den danske læge Poul Scheel bestilte buste af Mathias Saxtorph. Se evt. referenceartiklen om Saxtorphs buste eller om datidens møntenheder.

  4. Hermed menes formentlig med kopi af kvitteringen til såvel Torlonia som til Wulffen selv.

  5. Joh. Hein. Wulffen, søn af købmanden Johann Heinrich Wulffen, som han her underskriver for.

Last updated 13.10.2014