The Thorvaldsens Museum Archives

Back to W

Johann Heinrich Wulffen

Johann Heinrich Wulffen var søn af den danske købmand i Livorno, Joh. Hein. Wulffen. Wulffen junior fungerede som dansk konsul i Civitavecchia (bestalling 1803). Han oprettede 1805 sammen med Gerhard Stub fra Bergen handelshuset Wulffen & Stub i Livorno. Far og søn påtog sig bl.a. speditørforretninger, bl.a. for Thorvaldsen.
Bror til Paul Heinrich Wulffen.
Familien Wulffen stammede fra Flensborg, hvor Johann Heinrich opholdt sig 1812, og hvor han antagelig døde før 1.6.1814.

References

  • Øjvind Andreasen: ‘Breve til Baron Herman Schubart’, in: Personalhistorisk tidsskrift, 11. række, IV, 1943, p. 102.
  • Genealogiske oplysninger om Wulffen og hans familie.

Last updated 05.10.2009

Johann Heinrich Wulffen

Ca. 1776-død før 1.6.1814 Danish, german Købmand og konsul i Civitavecchia
To Thorvaldsen1 Doc.

Mentioned in9 Doc.