No. 251 af 10318
Afsender Dato Modtager
Joh. Hein. Wulffen [+]

Afsendersted

Livorno

13.7.1801 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Modtagersted

Rom

Modtagerinfo

Udskrift: Al Sig. B Thorwaldsen / Precapito dl. Sig Zoega / Consolo di S:M: Danese / Roma

Resumé

Købmanden Wulffen underretter Thorvaldsen om, at han mod kvittering kan få udbetalt 100 scudi af bankmanden Torlonia.

Se original

Herrn B. Thorwaldsen a Rom
Livorno den 13 July 1801.

Ihre geehrte Zuschrift von 2ten dieses habe ich richtig erhalten. Heute habe ich da d Marino Torlonia order ertheilt 100 Scudi gegen Dublicat Quittung an Ihnen zu bezahlen. Ich empfehle mich Ihnen ganz ergebenst

F: Joh: Hein: Wulfen
Joh: Hein: Sohn

Generel kommentar

Brevet indeholder oplysning om den første udbetaling, som Thorvaldsen modtager på baggrund af bestillingen af en portrætbuste af lægen Mathias Saxtorph. Bestillingen nævnes første gang 24.12.1801 i et brev fra bestilleren Poul Scheel til Thorvaldsens mentor og ven Georg Zoëga. Dernæst følger 20.5.1801 et brev, der yderligere udspecificerer bestillingen, hvori det nævnes, at Scheel har givet Wulffen besked om at udbetale 50 scudi eller om nødvendigt mere til Thorvaldsen. Dette brev har Thorvaldsen først modtaget med Wulffens brev dateret 22.6.1801 og han må derfor, som det fremgår af dette brev, prompte, nemlig 2.7.1801, have bedt Wullfen om at iværksætte udbetalingen. Se evt. referenceartiklen om Saxtorphs buste.

Arkivplacering
m1 1801, nr. 12
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Emneord
Saxtorphs buste · Thorvaldsens værker, betaling for
Personer
Johann Heinrich Wulffen
Værker
Sidst opdateret 13.10.2014 Print