The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 1203 of 10246
Sender Date Recipient
Anna Maria Buti [+]

Sender’s Location

Rom

31.12.1812 [+]

Dating based on

Måneden og året for den periode, som regningen omhandler, fremgår af dokumentet. Dateringen er derfor sat til den sidste dag i denne periode, dvs. 31.12.1812.

Bertel Thorvaldsen [+]

Recipient’s Location

Rom

Information on recipient

Udskrift: S.r Alberto

Abstract

Household accounts for November and December 1812.

See Original
Spese fatte per il Sig.r Alberto dal p.mo Nov.re a t[ut].to li 31. X.mbre 1812
Per Colazione o Sia Caffè       [tegn for scudi]
Per Cene dal p[ri].mo a tutto li 10 Nov.       [tegn for scudi]
Per Lavatura di Palucca ad Antonio       [tegn for scudi]
Per mangiare al sud.o Cane a tutto li 12       [tegn for scudi]
Carne per il Gatto per 33. giorni       [tegn for scudi]
Pane per Colazione, ed altro       [tegn for scudi]
Per le Pantufole       [tegn for scudi]
Per uno Scaldino       [tegn for scudi]
Carbonella       [tegn for scudi]
Lettera di Ferrara       [tegn for scudi]
 
4.57
1  
  40
  24
  20
  25
  55
  08
  05
  12

[Papiret revet over]

[På bagsiden med samme hånd:]

S.r Alberto

General Comment

Papiret er revet over, hvorved det resterende af regningen og den afsluttende sammentælling af udgifter mangler. Regningen er ikke underskrevet af udskriveren, men ifølge håndskriften og indholdet må der være tale om Thorvaldsens værtinde i Casa Buti, Anna Maria Buti. Beløbene er angivet i den romerske møntenhed scudi, jf. referenceartiklen Møntenheder.

Archival Reference
gmII, nr. 4
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Subjects
Letters Lost · Bills for Thorvaldsen · Thorvaldsen's Dogs · Thorvaldsen's Housekeeping
Last updated 11.11.2015 Print