Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 1203 af 10246
Afsender Dato Modtager
Anna Maria Buti [+]

Afsendersted

Rom

31.12.1812 [+]

Dateringsbegrundelse

Måneden og året for den periode, som regningen omhandler, fremgår af dokumentet. Dateringen er derfor sat til den sidste dag i denne periode, dvs. 31.12.1812.

Bertel Thorvaldsen [+]

Modtagersted

Rom

Modtagerinfo

Udskrift: S.r Alberto

Resumé

Husholdningsregnskab for november og december 1812.

Se original
Spese fatte per il Sig.r Alberto dal p.mo Nov.re a t[ut].to li 31. X.mbre 1812
Per Colazione o Sia Caffè       [tegn for scudi]
Per Cene dal p[ri].mo a tutto li 10 Nov.       [tegn for scudi]
Per Lavatura di Palucca ad Antonio       [tegn for scudi]
Per mangiare al sud.o Cane a tutto li 12       [tegn for scudi]
Carne per il Gatto per 33. giorni       [tegn for scudi]
Pane per Colazione, ed altro       [tegn for scudi]
Per le Pantufole       [tegn for scudi]
Per uno Scaldino       [tegn for scudi]
Carbonella       [tegn for scudi]
Lettera di Ferrara       [tegn for scudi]
 
4.57
1  
  40
  24
  20
  25
  55
  08
  05
  12

[Papiret revet over]

[På bagsiden med samme hånd:]

S.r Alberto

Generel kommentar

Papiret er revet over, hvorved det resterende af regningen og den afsluttende sammentælling af udgifter mangler. Regningen er ikke underskrevet af udskriveren, men ifølge håndskriften og indholdet må der være tale om Thorvaldsens værtinde i Casa Buti, Anna Maria Buti. Beløbene er angivet i den romerske møntenhed scudi, jf. referenceartiklen Møntenheder.

Arkivplacering
gmII, nr. 4
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Emneord
Forsvundne breve · Regninger til Thorvaldsen · Thorvaldsens hunde · Thorvaldsens husholdning
Sidst opdateret 11.11.2015 Print