31.12.1812

Afsender

Anna Maria Buti

Afsendersted

Rom

Modtager

Bertel Thorvaldsen

Modtagersted

Rom

Modtagerinfo

Udskrift: S.r Alberto

Dateringsbegrundelse

Måneden og året for den periode, som regningen omhandler, fremgår af dokumentet. Dateringen er derfor sat til den sidste dag i denne periode, dvs. 31.12.1812.

Resumé

Husholdningsregnskab for november og december 1812.

Dokument

Spese fatte per il Sig.r Alberto dal p.mo Nov.re a t[ut].to li 31. X.mbre 1812
Per Colazione o Sia Caffè       [tegn for scudi]
Per Cene dal p[ri].mo a tutto li 10 Nov.       [tegn for scudi]
Per Lavatura di PaluccaI ad AntonioII       [tegn for scudi]
Per mangiare al sud.o Cane a tutto li 12       [tegn for scudi]
Carne per il GattoIII per 33. giorni       [tegn for scudi]
Pane per Colazione, ed altro       [tegn for scudi]
Per le PantufoleIV       [tegn for scudi]
Per uno ScaldinoV       [tegn for scudi]
Carbonella       [tegn for scudi]
LetteraVI di Ferrara       [tegn for scudi]
 
4.57
1  
  40
  24
  20
  25
  55
  08
  05
  12

[Papiret revet over]

[På bagsiden med samme hånd:]

S.r Alberto

Generel kommentar

Papiret er revet over, hvorved det resterende af regningen og den afsluttende sammentælling af udgifter mangler. Regningen er ikke underskrevet af udskriveren, men ifølge håndskriften og indholdet må der være tale om Thorvaldsens værtinde i Casa Buti, Anna Maria Buti. Beløbene er angivet i den romerske møntenhed scudi, jf. referenceartiklen Møntenheder.

Arkivplacering

gmII, nr. 4

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Emneord

Kommentarer

  1. Dette må være navnet på en af Thorvaldsens hunde; han havde flere gennem sit liv. Se evt. hertil emneordet Thorvaldsens hunde.

  2. Hvem denne Antonio var, er p.t. uvist, men han optræder også som hundevasker i husholdningsregnskaberne af 31.10.1811, 28.2.1813 og 31.5.1814.

  3. At Thorvaldsen (i hvert fald ind i mellem) havde kat, fremgår også af husholdningsregnskaberne af 31.10.1811, 30.9.1815 og 1. marts-december 1817.

  4. Dvs. formentlig pantofole, dvs. tøfler.

  5. Som regnskabets dato indikerer, var det begyndelsen på den kolde årstid i Rom, og der har derfor været brug for en varmekilde – her bestående af kulbækken og nedenstående kul.

  6. Der kendes p.t. ikke noget brev i Thorvaldsens Arkiv, der lader til at være sendt fra Ferrara på denne tid.

Sidst opdateret 11.11.2015