Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 1087 af 10246
Afsender Dato Modtager
Anna Maria Buti [+]

Afsendersted

Rom

31.10.1811 [+]

Dateringsbegrundelse

Måneden og året for den periode, som regningen omhandler, fremgår af dokumentet. Dateringen er derfor sat til den sidste dag i denne periode, dvs. 31.10.1811.

Bertel Thorvaldsen [+]

Modtagersted

Rom

Modtagerinfo

Ingen udskrift.

Resumé

Husholdningsregnskab inkl. udgifter til medicin for september og oktober 1811.

Se original

Spese fatte per il Sig.re Alberto da p[ri]moSett[em]brea tutto Oct[ob]re1811.

Pane per il Cane
Carne per il gatto
Dati ad Antonio per lavatura del Cane
Per un Bagno
Pagti al Vetraio
China Gn. Una
China composte
Pagati per la Carozza
Oglio Fog.e 2. –
Pagati al Facchino per porto della Cassa
Per due Lettere
Cafè del p[ri]moSett[embre] al. li 9. Ott.[obre] levati 5. giorni
Per Pranzi [,] Cene, ed altro
Limonee
66
40
40
18
47 ½
40
1.20
35
26
20
36
1.70
1.90
17 ½
= Biancheria =
[papiret mangler]
[papiret mangler]
[papiret mangler]
[papiret mangler]
[papiret mangler]
[papiret mangler]
[papiret mangler]
12
03
05
07
02
09
08
Generel kommentar

Regningen for kaffeservering stopper d. 9.10.1811; dette kunne indikere, at det var denne dag, eller senest den efterfølgende dag, Thorvaldsen tog på rekreationsophold i Ariccia, jf. Thorvaldsen-kronologien. Formentlig var hans søn, Carlo Alberto Thorvaldsen, der var dødssyg på dette tidspunkt, med ham, jf. brev af 29.10.1811.
Regningen indeholder bl.a. udgifter til datidig medicin, jf. China ovenfor, der bl.a. blev brugt som feberstillende middel, jf. også brevet af 10.2.1809 vedr. arkæologen Georg Zoëgas sygdom og død. Efter al sandsynlighed er der her tale om indkøb af den medicin, som lægen Christian Schlosser anbefalede i sit brev af 29.10.1811 til Thorvaldsen. Der er tale om medicin til både Thorvaldsen og hans søn, Carlo Alberto Thorvaldsen, der døde samme år.
Papiret er revet over, hvorfor noget af teksten mangler. Regningen er ikke underskrevet af udskriveren, men ifølge håndskriften og indholdet må der være tale om Thorvaldsens værtinde i Casa Buti, Anna Maria Buti.

Arkivplacering
gmIII, nr. 8
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Emneord
Regninger til Thorvaldsen · Thorvaldsens hunde · Thorvaldsens husholdning · Thorvaldsens sygdom 1811
Sidst opdateret 11.11.2015 Print