Arkivet, Thorvaldsens Museum

Der er 283 dokumenter fra 1818

Efter 1818

Maria Craufurd

Bertel Thorvaldsen

Thorvaldsen anmodes om at lave tolv gipskopier af Jane Craufurds buste, jf. A307, og om straks at...

Antagelig 1818

John Bryant Lane

Bertel Thorvaldsen

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Antagelig 1818

Maria Fjodorovna Barjatinskaja

Bertel Thorvaldsen

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Antagelig 1818

Frances Mackenzie

Bertel Thorvaldsen

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Antagelig 1818

Frances Mackenzie

Bertel Thorvaldsen

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Antagelig omkring 1818

Frances Mackenzie

Frances Mackenzie

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Muligvis omkring 1818

NN

Bertel Thorvaldsen

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Efter 1818

Bertel Thorvaldsen

Bertel Thorvaldsen

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

1818

Charles Robert Cockerell

Omnes

Kommentarerne til dette dokument er under udarbejdelse.

Efter 1818

NN

Bertel Thorvaldsen

Værkstedsregnskab over udgifter til modeller, indkøb af redskaber m.m.

1818

August Wilhelm Kephalides

Omnes

Kommentarerne til dette rejsebogskapitel er under udarbejdelse.

Antagelig 1818

Bertel Thorvaldsen

Veronica Zauli Guarini

Kommentarerne til dette brevudkast er under udarbejdelse.

Tidligst 1818

Bertel Thorvaldsen

Bertel Thorvaldsen

Kommentarerne til denne liste er under udarbejdelse.

Antagelig 1818-19

B.S. Ingemann

Bertel Thorvaldsen

Dedikation til Thorvaldsen i Blanca. Et Sørgespil (1815).

Ca. 1818

NN

Bertel Thorvaldsen

Kommentarerne til dette dokument er under udarbejdelse.

1818

Redaktørerne ved Kunst-Blatt

Omnes

Kommentarerne til dette dokument er under udarbejdelse.

1818 [1813-1815]

NN

NN

I omtalen af kunstens tilstand i Italien 1813-15, der er udgivet af Ateneo di Brescia, omtales og...

Efter 1.1.1818

Lauritz Kruse

Omnes

En subskriptionsindbydelse på tysk hvormed Kruse opfordrer sine dansk-tyske landsmænd i Slesvig, ...

1.1.1818

Bertel Thorvaldsen

Giovanni Battista Sommariva

Kontrakt mellem Thorvaldsen og G.B. Sommariva vedr. marmorversionen af frisen Alexander den Stor...

1.1.1818

Lauritz Kruse

Bertel Thorvaldsen

Kruse sender vedlagt den subskriptionsplan, hvormed den danske befolkning “i disse DageR...

1.1.1818

Bertel Thorvaldsen

Giovanni Battista Sommariva

Afskrift af kontrakt mellem Thorvaldsen og G.B. Sommariva vedr. marmorversionen af frisen Alexan...

1.1.1818

Caroline von Humboldt

Wilhelm von Humboldt

Grev Sommariva har bestilt frisen Alexander den Stores indtog i Babylon i marmor hos Thorvaldsen ...

2.1.1818 - 17.12.1825

Bertel Thorvaldsen

Giovanni Battista Sommariva

Oversigt over udbetalinger fra Sommariva til Thorvaldsen for marmorversionen af Alexander den Sto...

2.1.1818

P.O. Brøndsted

Bertel Thorvaldsen

Brøndsted har endelig modtaget svarbrev fra Thorvaldsen på sine to seneste breve, hvoraf et er gå...

2.1.1818

Caroline von Humboldt

Christian Daniel Rauch

Thorvaldsen har endelig modtaget en bestilling på en marmorversion af frisen Alexander den Stores...

3.1.1818

Peder Malling

Bertel Thorvaldsen

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

6.1.1818

Giovanni Antonio Santarelli

Bertel Thorvaldsen

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

8.1.1818

Peder Anker

Bertel Thorvaldsen

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

9.1.1818

Pantaleone di Nero

Bertel Thorvaldsen

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

9.1.1818

Herman Schubart

Bertel Thorvaldsen

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Antagelig før 11.1.1818

Barthold Georg Niebuhr

Bertel Thorvaldsen

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

15.1.1818

Wilhelm von Humboldt

Caroline von Humboldt

Wilhelm von Humboldt synes bestemt, at Caroline skal have Håbets gudinde i marmor. Han sammenlign...

16.1.1818

Bertel Thorvaldsen

Francesco Barberini

Thorvaldsen kvitterer for gennem Barberini at have modtaget 42 scudi som en del af betalingen for...

16.1.1818

Spiridion Naranzi

Bertel Thorvaldsen

Naranzi meddeler, at afstøbningen af en buste af Thomas Maitland, jf. G342, endelig er ankommet t...

16.1.1818

Pantaleone di Nero

Bertel Thorvaldsen

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

17.1.1818

Giovanni Battista Marelli

Bertel Thorvaldsen

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

17.1.1818

NN

Bertel Thorvaldsen

Værkstedsregnskab for anden uge af januar 1818.

24.1.1818

C.F. Høyer

Bertel Thorvaldsen

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

27.1.1818

NN

Omnes

Kommentarerne til dette dokument er under udarbejdelse.

28.1.1818

Caroline von Humboldt

Christian Daniel Rauch

Caroline von Humboldt priser endnu en gang Thorvaldsens seneste værk, Håbets gudinde, A47.

Muligvis omkring 29.1.1818

Jean Baptiste Joseph Wicar

Bertel Thorvaldsen

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

29.1.1818

Jean Baptiste Joseph Wicar

Bertel Thorvaldsen

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

31.1.1818

Lauritz Kruse

Omnes

Kommentarerne til dette dokument er under udarbejdelse.

3.2.1818

Spiridion Naranzi

Bertel Thorvaldsen

Naranzi har tilsyneladende modtaget et rykkerbrev fra Thorvaldsen, som har krydset hans eget brev...

4.2.1818

Pantaleone di Nero

Bertel Thorvaldsen

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

5.2.1818

Pantaleone di Nero

Bertel Thorvaldsen

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

5.2.1818

Redaktørerne ved Allgemeine Zeitung

Omnes

Kommentarerne til dette dokument er under udarbejdelse.

Antagelig 6.2.1818

Giovanni Battista Sommariva

Bertel Thorvaldsen

Sommariva savner at høre nyt fra Thorvaldsen og udbeder sig en status på udførelsen i marmor af f...

12.2.1818

Stanisław Mokronowski

Bertel Thorvaldsen

Mokronowski meddeler Thorvaldsen, at der er indhentet tilladelse fra Kejser Alexander 1. til at o...

13.2.1818

Pietro Odazi

Bertel Thorvaldsen

En kvittering for, at Thorvaldsen har indbetalt et halvt års husleje for sine værksteder i Vicolo...

Efter 15.2.1818

Accademia di San Luca

Omnes

Kommentarerne til disse statutter er under udarbejdelse.

15.2.1818

Christian 8.

C.F. Hansen

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

17.2.1818

Caroline von Humboldt

Wilhelm von Humboldt

Ved en transport af marmorsager til Berlin har busten af Wilhelm von Humboldt fået en skade, som ...

22.2.1818

Christian 8.

C.F. Hansen

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

23.2.1818

Caroline von Humboldt

Wilhelm von Humboldt

Kunstnerne fra Casa Buti har inviteret Caroline von Humboldt til middag på sin fødselsdag, og hun...

25.2. tidligst 1818

Luigi Bienaimé

NN

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

27.2.1818

Casavano

Domenico Carelli

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Marts 1818

Christina Alexandra Egypta Bonaparte

Bertel Thorvaldsen

En hilsen i Thorvaldsens stambog.

1.3.1818

Henri François Brandt

Bertel Thorvaldsen

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

3.3.1818

Caroline von Humboldt

Wilhelm von Humboldt

Thorvaldsen har vist Humboldt, Brandenburg og Roeder en rigdom af skønne gestalter i sine fem vær...

3.3.1818

Caroline von Humboldt

Christian Daniel Rauch

Thorvaldsen er flittig og er i gang med endnu en figurgruppe og en enkeltfigur. Caroline von Humb...

7.3.1818

NN

Bertel Thorvaldsen

Værkstedsregnskab for første uge af marts 1818.

10.3.1818

Gustav von Ingenheim

Bertel Thorvaldsen

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

13.3.1818

Wilhelm von Humboldt

Caroline von Humboldt

Humboldt bemærker humoristisk, at når hans buste har fået nogle farvede skrab, så må det være str...

14.3.1818

NN

Bertel Thorvaldsen

Værkstedsregnskab for anden uge af marts 1818.

14.3.1818

Per Daniel Amadeus Atterbom

Erik Gustaf Geijer

Kommentarerne til dette dokument er under udarbejdelse.

15.3.1818

Christian 8.

C.F. Hansen

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

16.3.1818

Per Daniel Amadeus Atterbom

Erik Gustaf Geijer

Nazarenernes orientering mod fortiden forklares med en spekulativ tysk nationalkarakter; franskmæ...

17.3.1818

Wilhelm von Humboldt

Caroline von Humboldt

Wilhelm von Humboldt glæder sig over, at Caroline har bestilt Håbets gudinde hos Thorvaldsen. Han...

18.3.1818

Giovanni Battista Sommariva

Luigi Sommariva

Sommariva vil mundtligt fortælle om sin bestilling hos Thorvaldsen af en marmorversion af frisen ...

21.3.1818

? Zedi

Bertel Thorvaldsen

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

23.3.1818

Per Daniel Amadeus Atterbom

Erik Gustaf Geijer

Kommentarerne til dette dokument er under udarbejdelse.

26.3.1818

Bertel Thorvaldsen

? Zedi

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

27.3.1818

Wilhelm von Humboldt

Caroline von Humboldt

Thorvaldsens værksted er en helhed af righoldige og store skikkelser, mener Humboldt; han synes d...

28.3.1818

NN

Bertel Thorvaldsen

Værkstedsregnskab for fjerde uge af marts 1818.

31.3.1818

Giovanni Battista Sommariva

Bertel Thorvaldsen

Sommariva informerer om sine rejser og forhindringerne undervejs, der har forsinket hans tilbagev...

1.4.1818

C.W. Eckersberg

Bertel Thorvaldsen

Eckersberg benytter fregatten Nymphens afgang fra København til at sende Thorvaldsen en hilsen. H...

1.4.1818

Pietro Malpieri

Bertel Thorvaldsen

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

1.4.1818

Caroline von Humboldt

Wilhelm von Humboldt

Caroline von Humboldt har fundet stort behag i at læse et meget smukt og personligt brev til sin ...

4.4.1818

Lauritz Kruse

Bertel Thorvaldsen

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse. Til Kunstakademiet bestiller Christian Fre...

6.4.1818

E.H. Fleischer

Bertel Thorvaldsen

Kommentarerne til dette brev er udarbejdelse.

7.4.1818

Dionisio Bulzo

Bertel Thorvaldsen

Bulzo forklarer på Thorvaldsens opfordring betydningen af det ønskede motiv til relieffet, der sk...

7.4.1818

Christian 8.

Bertel Thorvaldsen

Kunstakademiet har længe næret ønske om at besidde gipsafstøbninger efter Thorvaldsens kunstværke...

7.4.1818

Christina Alexandra Egypta Bonaparte

Bertel Thorvaldsen

Bonaparte beklager, at hun ikke har lært Thorvaldsen endnu bedre at kende, men hun understreger, ...

7.4.1818

Ant. Schneider

Bertel Thorvaldsen

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

9.4.1818

Ferdinand 3.

Bertel Thorvaldsen

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

10.4.1818

Carlo Pregor

Bertel Thorvaldsen

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

16.4.1818

Caroline von Humboldt

Wilhelm von Humboldt

Caroline von Humboldt tror, hendes mand vil synes om hendes seneste køb. Hun kalder Håbets gudind...

18.4.1818

Peder Friis

Bertel Thorvaldsen

Ungdomsvennen Peder Friis og familie sender en hilsen til Thorvaldsen. Sønnen Frederik Ferdinand,...

21.4.1818

George Agar Ellis

Bertel Thorvaldsen

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

22.4.1818

Vincenz Rüttimann

Karl Pfyffer von Altishofen

Rüttimann melder, at han har været i kontakt med Thorvaldsen angående monumentet over faldne schw...

23.4.1818

Peder Hjort

Omnes

Kommentarerne til denne artikel er under udarbejdelse.

27.4.1818

Spiridion Naranzi

Bertel Thorvaldsen

Naranzi har videresendt Thorvaldsens spørgsmål til udformningen af monumentet over Thomas Maitlan...

28.4.1818

Herman Schubart

Bertel Thorvaldsen

Kommentarerne til dette digt er under udarbejdelse.

29.4.1818

Stanisław Mokronowski

Bertel Thorvaldsen

Mokronowski svarer på to breve fra Thorvaldsen af marts 1818. Samtidig sender han en kravspecifik...

29.4.1818

George Agar Ellis

NN

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

30.4.1818

NN

Bertel Thorvaldsen

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Antagelig tidligst maj 1818

NN

Bertel Thorvaldsen

Værkstedsregnskab vedrørende arbejdet på lerskitsen til Gratierne, A30, lermodellen til Gratierne...

1.5.1818

John Russell

Bertel Thorvaldsen

Russell har hørt, at to relieffer, som han har bestilt hos Thorvaldsen, Briseis og Achilleus, jf...

4.5.1818

Frederik Schmidt

Frederik Schmidt

Kommentarerne til dette dokument er under udarbejdelse.

5.5.1818

Jørgen Koch

C.F. Hansen

Koch har endnu ikke haft tid til at tale med Thorvaldsen om Alexanderfrisen til Christiansborg Sl...

5.5.1818

Hermann Ernst Freund, Jørgen Koch

Kunstakademiet, København

Koch og Freund meddeler, at de er vel ankomne til Rom, hvor de er blevet taget godt imod af Thorv...

5.5.1818

Jørgen Koch

Maria Koch

Meddeler sin søster sin kommende adresse hos Thorvaldsen i Rom.

6.5.1818

Ludwig 1.

Bertel Thorvaldsen

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

6.5.1818

NN

Bertel Thorvaldsen

Værkstedsregnskab for første uge af maj 1818.

9.5.1818

Bertel Thorvaldsen

Christian 8.

Forsikrer den alarmerede Christian Frederik om, at Alexanderfrisen til Christiansborg Slot vil væ...

9.5.1818

Herman Schubart

Christian 8.

Forsikrer den alarmerede Christian Frederik om, at Alexanderfrisen til Frederik 6.s nye Christian...

9.5.1818

Bertel Thorvaldsen

Christian 8.

Et udkast til brev af 9.5.1818.

11.5.1818

Frances Mackenzie

Bertel Thorvaldsen

Mackenzie har været hos Thorvaldsen med Cumming for at hente en medalje. Da de tager af sted næst...

13.5.1818

Henrik Stampe

Just Mathias Thiele

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

16.5.1818

Vincenz Rüttimann

Karl Pfyffer von Altishofen

Trods udsigten til kun et beskedent honorar har Thorvaldsen indvilget i at udføre en model til mo...

16.5.1818

Caroline von Humboldt

Wilhelm von Humboldt

Det er Humboldt-parrets ældste datter Carolines 26 års-fødselsdag, og beboerne i Palazzo Tomati, ...

Antagelig 23. eller 28.5.1818

Karl Pfyffer von Altishofen

Bertel Thorvaldsen

Beskrivelse af den klippeside i Luzern, hvor monumentet over faldne schweizergardister, jf. Døend...

23.5.1818

Jørgen Koch

Peder Malling

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

23.5.1818

Jørgen Koch

G.F. Hetsch

Koch flytter snart ind i Casa Buti. Thorvaldsen modellerer Merkur som Argusdræber, jf. A5. Koch b...

23.5.1818

NN

Bertel Thorvaldsen

Værkstedsregnskab for tredje uge af maj 1818.

24.5.1818

Pietro Tenerani

Bertel Thorvaldsen

Tenerani kvitterer for modtagelsen af i alt 83 scudi for arbejde udført for Thorvaldsen.

25.5.1818

Friederike Brun

Omnes

Kommentarerne til dette dokument er under udarbejdelse.

25.5.1818

Redaktørerne ved Kunst-Blatt

Omnes

Kommentarerne til dette dokument er under udarbejdelse.

30.5.1818

Slotsbygningskommissionen

Bertel Thorvaldsen

Beder om, at de fire marmorrelieffer til Christiansborg Slot, jf. A317, A318, A319, A320, sendes ...

30.5.1818

NN

Bertel Thorvaldsen

Værkstedsregnskab for fjerde uge af maj 1818.

Juni 1818

Herman Schubart

Bertel Thorvaldsen

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdse

Mellem sommeren 1818 og 2.5.1819

Frances Mackenzie

Bertel Thorvaldsen

Mackenzie sender et bud efter en pakke. Hun beder Thorvaldsen sige til eller skrive, når han ved,...

Mellem sommeren 1818 og 2.5.1819

Frances Mackenzie

Bertel Thorvaldsen

Mackenzie spørger, hvor Thorvaldsen vil spise frokost, og om han vil komme kl. 3 og gå en lille t...

Mellem sommeren 1818 og 2.5.1819

Frances Mackenzie

Bertel Thorvaldsen

Mackenzie sender efter en bog og et sjal, som hun har glemt hos Thorvaldsen. Hvis vejret ændrer s...

Mellem sommeren 1818 og 2.5.1819

Frances Mackenzie

Bertel Thorvaldsen

Mackenzie spørger, om Thorvaldsen alligevel kan komme forbi lidt tidligere næste dag, da hun alle...

Mellem sommeren 1818 og 2.5.1819

Frances Mackenzie

Bertel Thorvaldsen

Mackenzie er ikke klar over, om Thorvaldsen har i sinde at komme forbi hos hende. Hun vil nødig v...

Mellem sommeren 1818 og 2.5.1819

Frances Mackenzie

Bertel Thorvaldsen

Thorvaldsen inviteres ud på en køretur i det gode vejr, så han kan få lidt luft og slippe af med ...

Mellem sommeren 1818 og 2.5.1819

Frances Mackenzie

Bertel Thorvaldsen

Mackenzie beder Thorvaldsen komme snarest muligt. Hun har fået en række breve, som bekymrer hende...

1.6.1818

Redaktørerne ved Mährisch-Ständische Brünner Zeitung

Omnes

Kommentarerne til dette dokument er under udarbejdelse.

2.6.1818

Caroline von Humboldt

Christian Daniel Rauch

Caroline von Humboldt medgiver Thorvaldsen, at postpriserne i Napoli er uhørt dyre.

5.6.1818

Barthold Georg Niebuhr

Ludwig Nicolovius

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

10.6.1818 - 1822

NN

Bertel Thorvaldsen

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

10.6.1818

Vincenzo Ottaviani

Bertel Thorvaldsen

Ottaviani beder Thorvaldsen betale sin husleje for det kommende halve år. Han vedlægger sin kvitt...

10.6.1818

Vincenzo Ottaviani

Bertel Thorvaldsen

Kvittering for betaling af Thorvaldsens husleje fra juni til november 1818.

10.6.1818

J.F. Schouw

J.P. With

Kommentarerne til dette dokument er under udarbejdelse.

11.6.1818

Atanazy Raczyński

Bertel Thorvaldsen

Raczyński sender en del af betalingen for Ganymedes rækker skålen, jf. A854 og håber den kan bliv...

12.6.1818 (1894)

Peder Hjort

F.C. Sibbern

Kommentarerne til dette dokument er under udarbejdelse.

12.6.1818

Stanislaus de Chaudoir

Bertel Thorvaldsen

Chaudoir bestiller gravmælet over sin første hustru Aloisia, jf. Gravmæle over Stanislaus Chaudoi...

13.6.1818

Ludwig Fuhrmann

Bertel Thorvaldsen

Fuhrmann beder om, at Thorvaldsen underretter Atanazy Raczyński om, hvordan det går med fremstill...

13.6.1818

Jørgen Koch

Jonas Collin

Koch fortæller om Thorvaldsens arbejder og bestillinger. Billedhuggeren har afsluttet Merkur som ...

13.6.1818

Vincenz Rüttimann

Karl Pfyffer von Altishofen

Thorvaldsen har endnu ikke afleveret det lovede udkast til monumentet over faldne schweizergardis...

15.6.1818

Giovanni Battista Sommariva

Bertel Thorvaldsen

Sommariva skriver til Thorvaldsen af frygt for, at hans forrige brev er gået tabt. Han spørger ti...

20.6.1818

C.F. Hansen

Bertel Thorvaldsen

Hansen glæder sig over, at Frederik 6. den 15.6.1818 har befalet Alexanderfrisen, jf. A503, indkø...

20.6.1818

Spiridion Naranzi

Bertel Thorvaldsen

Naranzi rykker Thorvaldsen for svar på sit brev af 27.4.1818 og gentager indholdet af det tidlige...

20.6.1818

Slotsbygningskommissionen

Bertel Thorvaldsen

Frederik 6. bestiller Alexanderfrisen til Christiansborg Slot og takker samtidigt ja til to karya...

20.6.1818

Slotsbygningskommissionen

Bertel Thorvaldsen

Kopi af brev af 20.6.1818.

20.6.1818

Caroline von Humboldt

Wilhelm von Humboldt

Humboldt er irriteret over, at Thorvaldsen først lige op til hendes afrejse har taget fat på at m...

24.6.1818

Ferdinando Mori

Bertel Thorvaldsen

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Muligvis 26.6.1818?

Den franske ambassade i Rom

Bertel Thorvaldsen

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

26.6.1818

Paolo Prossalendi

Bertel Thorvaldsen

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

8.7.1818

Leon Potocki

Bertel Thorvaldsen

Indledende kontrakt i syv punkter ang. rytterstatuen for Józef Poniatowski, jf. A123. Thorvaldsen...

9.7.1818

John Russell

Bertel Thorvaldsen

Russell følger op på sit brev af 1.5.1818 angående afsendelsen af de to basrelieffer, som han har...

10.7.1818

Christian 8.

Bertel Thorvaldsen

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

10.7.1818

Stanisław Mokronowski

Bertel Thorvaldsen

Thorvaldsens sidste brev har vakt behag. Nu tror komitéen på hans dedikation, og de beder ham sen...

11.7.1818

NN

Bertel Thorvaldsen

Værkstedsregnskab for anden uge af juli 1818.

12.7.1818

Georg Wilhelm Wilding

Bertel Thorvaldsen

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

13.7.1818

Alessandro Bornaccini

Bertel Thorvaldsen

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

14.7.1818

Pietro Benvenuti

Bertel Thorvaldsen

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

14.7.1818

Gaetano Cartoni

Bertel Thorvaldsen

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

14.7.1818

Frances Mackenzie

Bertel Thorvaldsen

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

18.7.1818

NN

Bertel Thorvaldsen

Værkstedsregnskab for tredje uge af juli 1818.

19.7.1818

Giovanni Battista Sommariva

Bertel Thorvaldsen

Sommariva har hørt, at gemmeskæreren Girometti arbejder på hans portræt i kamé. Han beklager dybt...

23.7.1818

Caroline von Humboldt

Christian Daniel Rauch

Caroline von Humboldt har hørt, at Thorvaldsen er syg, og hun frygter, at Herman Schubarts plager...

24.7.1818

Herman Schubart

Bertel Thorvaldsen

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

25.7.1818

Richard Bingham

Bertel Thorvaldsen

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

27.7.1818

Pelagio Palagi

Bertel Thorvaldsen

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

29.7.1818

Giuseppe Gudo

Bertel Thorvaldsen

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

30.7.1818

Francesco Barberini

Bertel Thorvaldsen

Barberini har hørt, at marmorversionen af Gravmæle over Anna Maria Porro Serbelloni, jf. A619, er...

August 1818

Christina Alexandra Egypta Bonaparte

Bertel Thorvaldsen

Bonaparte bebrejder Thorvaldsen, at hun ikke har hørt nyt fra ham, og minder ham om de løfter om ...

1818-19

Anne Proby

Bertel Thorvaldsen

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

1.8.1818

Bertel Thorvaldsen

C.F. Hansen

Glæder sig til snart at omfavne C.F. Hansen i København. Karakteriserer Hermann Ernst Freund som ...

1.8.1818

Bertel Thorvaldsen

Slotsbygningskommissionen

Takker for bestillingen af Alexanderfrisen og to karyatider til Christiansborg Slot.

1.8.1818

Bertel Thorvaldsen

Slotsbygningskommissionen

Andet udkast til brev af 1.8.1818.

1.8.1818

Bertel Thorvaldsen

C.F. Hansen

Et udkast til brev af 1.8.1818.

1.8.1818

Bertel Thorvaldsen

Slotsbygningskommissionen

Tredje udkast til brev af 1.8.1818.

1.8.1818

Bertel Thorvaldsen

Slotsbygningskommissionen

Første udkast til brev af 1.8.1818.

2.8.1818

Vincenz Rüttimann

Bertel Thorvaldsen

Rüttimann beder Thorvaldsen om et møde inden sin afrejse fra Rom for at drøfte monumentet Døende ...

4.8.1818

Bertel Thorvaldsen

Ivan Ivanovitj Barjatinskij

Kommentarerne til denne kontrakt er under udarbejdelse.

5.8.1818

Pietro Odazi

Bertel Thorvaldsen

En kvittering på, at Thorvaldsen har indbetalt et halvt års husleje for sit værksted i Vicolo del...

Antagelig 6.8.1818

Giuseppina Appiani

Bertel Thorvaldsen

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

8.8.1818

Margherita Vergé

Bertel Thorvaldsen

Bønskrivelse om økonomisk hjælp.

8.8.1818

Vincenz Rüttimann

Karl Pfyffer von Altishofen

Thorvaldsen har afleveret en tegnet skitse til monumentet over schweizergardister, jf. Døende løv...

11.8.1818

Caroline von Humboldt

Wilhelm von Humboldt

Caroline von Humboldt er vendt hjem til Rom til en buste, der med hendes øjne stadig er ufærdig. ...

14.8.1818

Herman Schubart

Bertel Thorvaldsen

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

22.8.1818

Jørgen Koch

C.F. Hansen

Thorvaldsen er tilfreds med, at fædrelandet nu anerkender hans indsats i form af en stor bestilli...

22.8.1818

Jørgen Koch

Maria Koch

Koch er flyttet ind i Casa Buti efter at have tilbragt 14 dage i Albanerbjergene.

24.8.1818

Edward Collins

Bertel Thorvaldsen

Collins anbefaler en hr. Pendarves, der bringer ham brevet.

24.8.1818

Bartolommeo Pacca

Bertel Thorvaldsen

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

24.8.1818

Christian 8.

C.F. Hansen

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

24.8.1818

Redaktørerne ved Wiener Zeitung

Omnes

Kommentarerne til dette dokument er under udarbejdelse.

25.8.1818

Herman Schubart

Bertel Thorvaldsen

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

26.8.1818

Alessandro Bornaccini

Bertel Thorvaldsen

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

26.8.1818

Herman Schubart

Bertel Thorvaldsen

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

27.8.1818

Caroline von Humboldt

Christian Daniel Rauch

Thorvaldsen vil ikke rejse med Herman Schubart til Danmark, men vil tage af sted til foråret i se...

28.8.1818

Christian 8.

C.F. Hansen

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

29.8. - 4.10.1818

NN

Bertel Thorvaldsen

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

29.8.1818

NN

Bertel Thorvaldsen

Værkstedsregnskab for fjerde uge af august 1818.

Efteråret 1818

Francesca Gerna

Bertel Thorvaldsen

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Antagelig september-oktober 1818

NN

Bertel Thorvaldsen

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

1.9.1818

Carl Ritter

Bertel Thorvaldsen

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

3.9.1818

Giovanni Battista Sommariva

Bertel Thorvaldsen

Sommariva glæder sig over, at Thorvaldsen er sammen med deres fælles ven Herman Schubart, og at h...

4.9.1818

Herman Schubart

Bertel Thorvaldsen

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

5.9.1818

NN

Bertel Thorvaldsen

Værkstedsregnskab for første uge af september 1818.

7.9.1818

Vincenz Rüttimann

Bertel Thorvaldsen

Rüttimann takker Thorvaldsen for hans tilsagn om at udføre en model af Døende løve (Schweizerløve...

8.9.1818

Karl von Seinsheim

Bertel Thorvaldsen

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

11.9.1818

Redaktørerne ved Mährisch-Ständische Brünner Zeitung

Omnes

Kommentarerne til dette dokument er under udarbejdelse.

12.9.1818

NN

Bertel Thorvaldsen

Værkstedsregnskab for anden uge af september 1818.

13.9.1818

Accademia di Carrara

Bertel Thorvaldsen

Thorvaldsen udnævnes til medlem af Accademia di Carrara.

13.9.1818

Accademia di Carrara

Bertel Thorvaldsen

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

13.9.1818

Jørgen Koch

Nicolai Dajon

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

13.9.1818

Jørgen Koch

Kunstakademiet, København

En underretning om Hermann Ernst Freunds igangværende kunstværk, Uskyldigheden, der opklækker et ...

15.9.1818

? Orsola

Bertel Thorvaldsen

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

15.9.1818

Redaktørerne ved Grätzer Zeitung

Omnes

Kommentarerne til dette dokument er under udarbejdelse.

16.9.1818

Accademia di Carrara

Bertel Thorvaldsen

Giovanni Landini, sekretær ved Accademia di Carrara, meddeler Thorvaldsen, at G.B. Raggi på sin r...

16.9.1818

Adam Wilhelm Moltke

C.F. Hansen

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

19.9.1818

NN

Bertel Thorvaldsen

Værkstedsregnskab for tredje uge af september 1818.

22.9.1818

Herman Schubart

Bertel Thorvaldsen

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

26.9.1818

Commissione di S. Francesco di Paola

Bertel Thorvaldsen

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

26.9.1818

NN

Bertel Thorvaldsen

Værkstedsregnskab for fjerde uge af september 1818.

1.10.1818

Christian 8.

Christian 8.

Kommentarerne til dette dokument er under udarbejdelse.

3.10.1818

NN

Bertel Thorvaldsen

Værkstedsregnskab for ugen gående fra slutningen af september til starten af oktober 1818.

Antagelig kort efter 4.10.1818

NN

Bertel Thorvaldsen

Regnskab over diverse både professionelle og private udgifter.

5.10.1818

Redaktørerne ved Gazzetta di Milano

Omnes

Kommentarerne til dette dokument er under udarbejdelse.

10.10.1818

Frances Mackenzie

Bertel Thorvaldsen

Mackenzie er i færd med at flytte til et hus ved siden af toldbygningen ved Porto di Ripetta. Hun...

10.10.1818

NN

Bertel Thorvaldsen

Værkstedsregnskab for anden uge af oktober 1818.

10.10.1818

B.S. Ingemann

Omnes

Ingemann beskriver sit første møde med Thorvaldsen i Rom.

10.10.1818

Frederik Schmidt

Frederik Schmidt

Kommentarerne til dette dokument er under udarbejdelse.

Efter 11.10.1818

B.S. Ingemann

Bertel Thorvaldsen

Uddrag af Ingemanns Reiselyren, der beskriver nogle Thorvaldsen-værker.

11.10.1818

Frederik Schmidt

Frederik Schmidt

Kommentarerne til dette dokument er under udarbejdelse.

12.10.1818

Jørgen Knudtzon

Bertel Thorvaldsen

Knudtzon anbefaler den engelske arkitekt Benjamin Dean Wyatt til Thorvaldsen. Endvidere meddeler ...

14.10.1818

Johann August Gottlob Weigel

Bertel Thorvaldsen

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

15.10.1818

Herman Schubart

Bertel Thorvaldsen

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

16.10.1818

Jørgen Koch

Gustav Heintzelmann

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

17.10.1818

NN

Bertel Thorvaldsen

Værkstedsregnskab for tredje uge af oktober 1818.

17.10.1818

Caroline von Humboldt

Christian Daniel Rauch

Thorvaldsen har været en måned i Napoli, men er alligevel hverken mere munter eller frisk at se p...

20.10.1818

? Especo

Bertel Thorvaldsen

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

22.10.1818

Ferdinando Mori

Bertel Thorvaldsen

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Senest 23.10.1818

B.S. Ingemann

Bertel Thorvaldsen

To digte til Natten, A901, og Dagen, A902. I “Natten” fremmanes stjerner, måne og et ...

23.10.1818

Veronica Zauli Guarini

Bertel Thorvaldsen

Veronica Zauli Guarini har forgæves opsøgt Thorvaldsen for at høre, om han vil udføre hendes bust...

24.10.1818

Stanisław Mokronowski

Bertel Thorvaldsen

Mokronowski fortæller, at han, siden han sidst skrev til Thorvaldsen, har indsamlet alt, han har ...

25.10.1818

Giovanni Battista Sommariva

Bertel Thorvaldsen

Sommariva er ankommet til Italien. Han har læst i den franske presse, at Frederik 6. har bestilt...

26.10.1818

Ferdinand 1.

Bertel Thorvaldsen

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

28.10.1818

Frederik Julius Kaas, J.D.T. Manthey, Ordenskapitlet, København

Bertel Thorvaldsen

Ordenskapitlet rykker Thorvaldsen for hans biografi.

31.10.1818

NN

Bertel Thorvaldsen

Værkstedsregnskab for femte uge af oktober 1818.

November 1818

Lauritz Kruse

Bertel Thorvaldsen

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

4.11.1818

Leo von Klenze

Bertel Thorvaldsen

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

6.11.1818

Bertel Thorvaldsen

Atanazy Raczyński

Thorvaldsen kvitterer for modtagelsen af 250 scudi som en del af betalingen for Ganymedes rækker ...

6.11.1818

Caroline von Humboldt

Christian Daniel Rauch

Wilhelm Schadow maler flittigt, bl.a. Kristi gang til Golgatha, B156. Thorvaldsen har sammenstill...

7.11.1818

NN

Bertel Thorvaldsen

Værkstedsregnskab for første uge af november 1818.

11.11.1818

Redaktørerne ved Oesterreichischer Beobachter

Omnes

Kommentarerne til dette dokument er under udarbejdelse.

13.11.1818

NN

Bertel Thorvaldsen

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

15.11.1818

Giuseppe Piazzini

Bertel Thorvaldsen

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

19.11.1818

Vincenz Rüttimann

Bertel Thorvaldsen

Rüttimann rykker Thorvaldsen for svar på forskellige spørgsmål vedrørende monumentet Døende løve ...

21.11.1818

Slotsbygningskommissionen

Bertel Thorvaldsen

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

22.11.1818

Bertel Thorvaldsen

Bertel Thorvaldsen

Værkstedsregnskab for en eller flere uger i november 1818.

28.11.1818

A. Italinsky

Bertel Thorvaldsen

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

29.11.1818

John Parker

Bertel Thorvaldsen

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

29.11.1818

NN

Bertel Thorvaldsen

Værkstedsregnskab for fjerde uge af november 1818.

4.12.1818

Atanazy Raczyński

Bertel Thorvaldsen

Raczyński takker for tegningen af Ganymedes og håber snart at modtage den tilsvarende statue, jf....

Antagelig 5.12.1818

Heinrich Keller

Karl Pfyffer von Altishofen

Keller sender en tegning af monumentet Døende løve (Schweizerløven), jf. afstøbning A119. Han fry...

5.12.1818

NN

Bertel Thorvaldsen

Værkstedsregnskab for første uge af december 1818.

6.12.1818

Herman Schubart

Bertel Thorvaldsen

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

8.12.1818

Leo von Klenze

Bertel Thorvaldsen

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

9.12.1818

Christian 8.

C.F. Hansen

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

11.12.1818

Peder Anker

Bertel Thorvaldsen

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

12.12.1818

Vincenzo Ottaviani

Bertel Thorvaldsen

Kvittering for betaling af Thorvaldsens husleje fra december 1818 til maj 1819.

15.12.1818

Bertel Thorvaldsen

Det toscanske Hof

Kommentarerne til denne kontrakt mellem Thorvaldsen og Det toscanske Hof ved konservatoren Gemini...

15.12.1818

Edward Everett

Bertel Thorvaldsen

Everett har bestilt et antal kopier af busten af Lord Byron, men havde ikke overvejet materialet....

15.12.1818

Joh. Carl Löwe

Bertel Thorvaldsen

Löwe meddeler, at han sammen med Gerhard Stub skal stå for transporten af Ganymedes-statuen, jf. ...

17.12.1818

Filippo Aurelio Visconti

Bertel Thorvaldsen

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

18.12.1818

Bertel Thorvaldsen

Luigi Porro Lambertenghi

Thorvaldsen takker for den kostbare æske og de rosende ord, som han har modtaget som tak for det ...

21.12.1818

Atanazy Raczyński

Bertel Thorvaldsen

Raczyński har talt med Joh. Carl Löwe om transporten fra Rom til Posen af statuen Ganymedes række...

22.12.1818

Stanisław Mokronowski

Bertel Thorvaldsen

Mokronowski understreger, at komitéen har fuld tillid til Thorvaldsens udførelse af rytterstatuen...

24.12.1818 (1894)

Peder Hjort

Olivia Catharine Rasbech

Kommentarerne til dette dokument er under udarbejdelse.

24.12.1818

Frederik Schmidt

Frederik Schmidt

Kommentarerne til dette dokument er under udarbejdelse.

24.12.1818

B.S. Ingemann

Bertel Thorvaldsen

Kommentarerne til dette dokument er under udarbejdelse.

24.12.1818

Clemens Metternich

Dorothea Lieven

Metternich fortæller om sin have. Han har forberedt et rum med italienske genstande, hvor han ogs...

26.12.1818

Franciszek Skibicki

Bertel Thorvaldsen

Skibicki gør Thorvaldsen opmærksom på, at grevinde Felix Potocka, der står for at rejse til Itali...

26.12.1818

Friedrich Wilhelm Basil von Ramdohr

Brødrene Riepenhausen

Kommentarerne til dette dokument er under udarbejdelse.

29.12.1818

C.F. Høyer

Bertel Thorvaldsen

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

29.12.1818

Giovanni Antonio Santarelli

Bertel Thorvaldsen

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

31.12.1818

Gerhard Stub

Bertel Thorvaldsen

Stub beder Thorvaldsen meddele, om Atanazy Raczyńskis Ganymedes-statue, jf. A41, er færdig, så de...