Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 1879 af 10246
Afsender Dato Modtager
Peder Friis [+]

Afsendersted

København

18.4.1818 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Modtagersted

Rom

Modtagerinfo

Ingen udskrift.
Tilskrift: S.T: Hr Biledhugger Thorvalsen

Resumé

Ungdomsvennen Peder Friis og familie sender en hilsen til Thorvaldsen. Sønnen Frederik Ferdinand, der studerer til arkitekt, kommer til Rom om nogle år. Thorvaldsen bliver mindet om, at han har lovet at udfærdige en portrætbuste af Johann Friedrich Struensee. Thorvaldsen skal også overbringe deres fælles ven, Hermann Ernst Freund, en “lille Rulle”.

Se original

Kjøbenhavn d: 18de. April 1818.

Gode Ven!!

Ieg kan ikke undlade, ved denne gode Leilighed, at tilsenden en Hielsen, fra din UngdomsVen – min Kone og Børn beder dig hilse[t] – jeg har en Søn som studerer Bygningskonsten og som riimlig om to a tre Aar, personllig vil have den Fornoyelse at overbringe Dig min Hilsen –
Hr Etatsraad Smith Beder dig at erindre dit Løfte til ham : angaaende Grev Struenses’ Buste : som du har loved at Behandle. Tillad at jeg uleiliger Dig med vedlagte: lille Rulle til min og jeg formoder tillige, og din Gode Ven – Hr Billedhugger Freunt – jeg ved ikke hans Adresse –

Hilsen og Vendskab
Friis

P:S: Idag Bliver vor fælles Ven Malling; optaget til Medlem af Konstacademiet

Generel kommentar

På brevets bagside har Thorvaldsen skitseret en arkitektonisk ramme til et gravmæle, sandsynligvis over Thomson Henry Bonar.

Arkivplacering
m5 1818, nr. 27
Thiele
Omtalt hos Thiele II, p. 398.
Emneord
Bestillinger, ikke antagne og urealiserede · Dus med Thorvaldsen · Frihedsidealer · Lighedsidealer
Personer
Thomson Henry Bonar · Hermann Ernst Freund · Frederik Ferdinand Friis · Henriette Johanne Friis · Kunstakademiet, København · Peder Malling · Johann Friedrich Struensee
Sidst opdateret 18.02.2020 Print