The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 1879 of 10246
Sender Date Recipient
Peder Friis [+]

Sender’s Location

København

18.4.1818 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Recipient’s Location

Rom

Information on recipient

Ingen udskrift.
Tilskrift: S.T: Hr Biledhugger Thorvalsen

Abstract

Peder Friis, a friend of Thorvaldsen’s youth, sends a greeting to Thorvaldsen. His son, Frederik Ferdinand, who is a student of architecture, will come to Rome in a couple of years. He reminds Thorvaldsen that he has promised to execute a portrait bust of Johann Friedrich Struensee. Thorvaldsen is asked to deliver a “small roll” to their mutual friend, Hermann Ernst Freund.

See Original

Kjøbenhavn d: 18de. April 1818.

Gode Ven!!

Ieg kan ikke undlade, ved denne gode Leilighed, at tilsenden en Hielsen, fra din UngdomsVen – min Kone og Børn beder dig hilse[t] – jeg har en Søn som studerer Bygningskonsten og som riimlig om to a tre Aar, personllig vil have den Fornoyelse at overbringe Dig min Hilsen –
Hr Etatsraad Smith Beder dig at erindre dit Løfte til ham : angaaende Grev Struenses’ Buste : som du har loved at Behandle. Tillad at jeg uleiliger Dig med vedlagte: lille Rulle til min og jeg formoder tillige, og din Gode Ven – Hr Billedhugger Freunt – jeg ved ikke hans Adresse –

Hilsen og Vendskab
Friis

P:S: Idag Bliver vor fælles Ven Malling; optaget til Medlem af Konstacademiet

General Comment

På brevets bagside har Thorvaldsen skitseret en arkitektonisk ramme til et gravmæle, sandsynligvis over Thomson Henry Bonar.

Archival Reference
m5 1818, nr. 27
Thiele
Omtalt hos Thiele II, p. 398.
Subjects
Commissions, not Accepted and Unrealized · On Familiar Terms with Thorvaldsen · Ideals of Liberty · Ideals of Equality
Persons
Thomson Henry Bonar · Hermann Ernst Freund · Frederik Ferdinand Friis · Henriette Johanne Friis · Kunstakademiet, København · Peder Malling · Johann Friedrich Struensee
Last updated 18.02.2020 Print