Tilbage til F

Frederik Ferdinand Friis

Friis var i Rom 1828-30 og fik her kontakt til Thorvaldsen, i kraft af sine forældre, Thorvaldsens ungdomsvenner Henriette Johanne og Peder Friis.

Han fungerede også som mellemmand for J.M. Thiele, der i slutningen af 1820’erne indsamlede materiale til sit første fire-binds værk om Thorvaldsen: Den danske Billedhugger Bertel Thorvaldsen og hans Værker, vol. I-IV, 1831-50. Friis interviewede Thorvaldsen om adskillige detaljer vedrørende hans liv og værk og rapporterede tilbage til Thiele i København, se fx hans brev af 8.1.1829 til Thiele.

Han vendte tilbage til København omkring nytår 1832.

Friis blev endvidere medlem af Bygningskommissionen for Thorvaldsens Museum 1839.

Som arkitekt arbejdede han i en afdæmpet klassicistisk stil og byggede bl.a. fængsler, rådhuse og toldkamre.

Portrættet til højre er malet af den tyske maler Ferdinand Wolfgang Flachenecker (1792 – efter 1847) i 1830. Det befinder sig i privateje.

Referencer

Sidst opdateret 02.11.2018

Ferdinand Wolfgang Flachenecker: Frederik Ferdinand Friis, 1830

Frederik Ferdinand Friis

1793-1865 Dansk Arkitekt
Til Thorvaldsen2 dok.

Til og fra andre6 dok.
Omtalt i11 dok.