Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 1813 af 10246
Afsender Dato Modtager
Bertel Thorvaldsen [+]

Afsendersted

Rom

2.1.1818 - 17.12.1825 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen følger den første udbetaling, der faldt 2.1.1818, mens den sidste formentlig faldt 17.12.1825, jf. kommentaren til september nedenfor.

Giovanni Battista Sommariva [+]

Modtagersted

Rom

Modtagerinfo

Ingen udskrift.

Resumé

Oversigt over udbetalinger fra Sommariva til Thorvaldsen for marmorversionen af Alexander den Stores indtog i Babylon, jf. A505.

Se original

Nota dei Pagamenti fatti dal Banco Torlonia al Sig Cave A Thorwaldsen per Conto del Sig Conte Sommariva

1818
Genno 2
1823
Dece 4
1826
Giugo 21

Pagati
 
do.
 
do.

2000
 
2000
 
2000
6000


[på samme ark men på hovedet i forhold til det ovenanførte. Antagelig med Thorvaldsens hånd:]

6 Agosto 1825
17 Settembre 1825
2000
2000
Generel kommentar

Regnskabet knytter sig til G. B. Sommarivas bestilling af den første marmorversion af frisen Alexander den Stores indtog i Babylon, i dag i Villa Carlotta ved Como-søen i Italien; en gipsafstøbning af frisen til Sommariva findes i Thorvaldsens Museums samling, A505 (dog let varieret i forhold til Sommarivas version). Kontrakten mellem Sommariva og Thorvaldsen blev indgået dagen forinden, jf. kontrakt af 1.1.1818.

Thiele II, p. 362, omgår sandheden i sin omtale af dokumentet ved at skrive, at Thorvaldsen frem til 24.6.1824 kun hævede 6000 scudi. Men de 6000 scudi skal lægges oven i de allerede 2.1.1818 hævede 2000 scudi, så det i alt bliver 8000 scudi. Herudover forbigår Thiele i tavshed de to udbetalinger fra 1825, hhv. 29.10. og 17.12.1825, hver på 2000 scudi. Altså havde Thorvaldsen hævet i alt 12.000 scudi, mod de 6000 som Thiele lader forstå. Han skriver også, ibid., at der ikke var aftalt et maksimum for kreditten, men ovenfor står højt og tydeligt 14.000 scudi. Om Thorvaldsen efterfølgende kunne få mere, fremgår ikke. Thiele har dog ret i, at prisen ikke fremgår af kontrakten af 1.1.1818 mellem Sommariva og Thorvaldsen.

Arkivplacering
m27, nr. 9
Thiele
Omtalt Thiele II, p. 362 (se den generelle kommentar).
Emneord
Alexanderfrisen, Villa Carlotta, Tremezzo · Relieffer, allegorier · Relieffer, antik mytologi · Thorvaldsens værker, betaling for · Thorvaldsens værker, betaling i rater · Thorvaldsens værker, priser · Thorvaldsens værker, uden for Thorvaldsens Museum
Personer
Giovanni Raimondo Torlonia
Værker
Sidst opdateret 31.03.2017 Print