Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 2045 af 10246
Afsender Dato Modtager
Slotsbygningskommissionen [+]

Afsendersted

København

Afsenderinfo

Rødt laksejl med våbenskjold.

21.11.1818 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Modtagersted

Rom

Modtagerinfo

Udskrift: Monsieur / Monsr Thorvaldsen / Professeur de la Sculpture / Chevalier / a Rom. /
Tilskrift: Hrr Professor Thorvaldsen Ridder af Dannebrog.-

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Se original

Hrr Professoren har i meget ærede Skrivelse af 1e. August til undertegnede Commission, blant andet behaget at yttre, at De venter at kunne fuldføre det Konstverk af Deres Haand, som er bestemt for det nye Slot, i 3 Aar, og altsaa i meget kortere Tid end den som af Hans Excellence Baron Schubarth var angivet. Commissionen har ved Modtagelsen af denne behagelige Efterretning, tillige erfaret, at Hrr Professoren allerede har forskrevet Marmoret som behøves til dette vigtige Arbeide, og da saadant maae medføre betydelige Udgifter, som Hrr Professoren ikke bør staae i Forskud for, saa giver Commissionen sig den Ære at henstille til Deres Godtbefindende, ved Vexel paa os med 8 Dages Sigt at hæve saa meget som De til Deres Udgifters Bestridelse maatte ansee fornødent, med mindre at Hrr Professoren heller ønsker, at man herfra remitterer den Sum, som De nærmere maatte behage at opgive. Uagtet Commissionen i Overeensstemmelse med Hrr Professorens Brev, nærer det glade Haab at see Dem her i Vinter, formoder den dog at disse Linier ville forefinde Dem endnu i Rom, og at den vil være i Stand til at modtage Hrr Professorens Svar betids nok, for i Overeensstemmelse dermed at foranstalte det fornødne, forinden Hrr Professorens Afreyse fra Rom.

Kiøbenhavn i Slotsbygnings Commissionen, den 21 Novbr 1818.

Hauch J.S. Møsting Monrad C.F. Hansen
/ Holm

Arkivplacering
m5 1818, nr. 80
Sidst opdateret 24.10.2011 Print