Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 2017 af 10246
Afsender Dato Modtager
B.S. Ingemann [+]

Afsendersted

Rom

10.10.1818 [+]

Dateringsbegrundelse

Ingemann besøgte Thorvaldsen første gang 10.10.1818 – dateringen fremgår af Jacobsen & Brandt-Nielsen, op. cit.

Omnes
Resumé

Ingemann beskriver sit første møde med Thorvaldsen i Rom.

De første Dage i Rom.

Tit Vandreren gik hjemløs henover Mark og Eng,
Nu vaagner han som Jeppe i Herremandens Seng.
Jeg i en Kro mig drømte, og vaagner op i Rom,
Kan ikke ret begribe, hvordan saavidt jeg kom.
En Landsmand mig omfavner, og fast af Glæde stum
Jeg strax med ham spadserer — til Capitolium;
Derfra jeg skuer Forum og Colosseum hist,
— Ifald her ei var Rækværk, nedtumled jeg nu vist —
Der løber via sacra — hist Seiersbuer staae.
Her hellige Ruiner, med Moos og Blomster paa.
Hiin Side Tiberstrømmen staaer Peters Kæmpedom,
Jeg staaer blandt de syv Høie— og spørger dog derom.
Fra Capitol jeg løber til Thorvaldsen paa Stand,
Seer Verdens gamle Guder — og deres Skabermand.
Han Anbefalingsbrevet i Krogen kaster hen:
I danske Thorvald finder den Danske strax en Ven.
Vor Freund, som Qvintus Messis, staaer i hans Værksted tro.
Omfavner mig som Broder, og taber Meislen fro.
Den Mester smiler kjærlig til Svenden, tro og stærk;
Hist stander alt i Leret et dygtigt Svendeværk.
Snart løber jeg tilbage, og snart jeg løber frem —
Her maa jeg boe og bygge, i Rom er nu mit Hjem.
End kan jeg dog ei hvile, fast Lykken er for stor.
Selv midt i Lykkens Gade jeg flytter hen og boer.
[...]

Generel kommentar

Dette er et uddrag af et trykt digt, der blev publiceret første gang 1820 i Ingemanns rejsebeskrivelse på vers, Reiselyren, op. cit. Digtet beskriver Ingemanns første møde med Thorvaldsen 10.10.1818.
Den præcise dato kendes fra den danske præst Frederik Schmidts rejsedagbøger. Han var Ingemanns rejseledsager og beskriver også det første møde med billedhuggeren i sin dagbogsindførsel af 10.10.1818.

Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Andre referencer

  • B.S. Ingemann: Reiselyren, 1.-2. Deel, København 1820, vol. 2, p. 75-76.
  • Ole Jacobsen og Johanne Brandt-Nielsen (ed.): Provst Frederik Schmidts dagbøger, vol. 1-2, København 1966-69, vol. 2, p. 383.

Emneord
Anbefaling eller introduktionsskrivelse, øvrige · Thorvaldsens assistenter · Thorvaldsens værksteder, besøg i · Uformelle omgangsformer
Personer
H.F.J. Estrup · Hermann Ernst Freund · Bertel Thorvaldsen
Sidst opdateret 12.11.2015 Print