Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 2018 af 10247
Afsender Dato Modtager
Frederik Schmidt [+]

Afsendersted

Rom

10.10.1818 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af bogen, hvori denne tekst er trykt.

Frederik Schmidt
Resumé

Kommentarerne til dette dokument er under udarbejdelse.

10. Oktober 1818.

[…]

Paa Retouren besaae vi Teatrum Marcelli, Fontainen paa Monte Cavallo med Castor og Pollux Statuerne, af hvilke den 1. havde en af Solen dannet Glorie om Hovedet, gik derfra over Piazza delle Qvatro Fontane, giorde Torvaldsen en Visit, men traf ham ej hjemme og vandrede saa med I[ngeman] og E[strup] til Monte Pincio, fordum Mons hortulorum (hvor Lucull havde sine Hauger) og tog der vort Middagsmaaltid i en paa Højden liggende Restauration, hvor der er meer for øjet end for Ganen. Efter Maaltidet spadserede vi paa den tætved liggende offentlige Promenade kaldet giardino publico.
Vi besøgte nu atter Torvaldsen og traf ham. Han er en meget jævn og fordringløs Mand med et interessant genialsk Ansigt, men begynder alt temmelig at ældes. Af hans Arbejder saae vi hans nylig fuldendte Mercur, et i Henseende til Ideen og Udførelsen mesterligt Arbejde, forestillende ham med Fløjten, hvormed han har søvndysset Argus, i Haanden og Sværdet halv uddraget af Skeden, pønsende paa hvilket af begge han skal benytte. Blandt Busterne var en af Improvisatoren Segricci og en Do. colossal af Maitland, samt Torvaldsens egen Buste forfærdiget af en preussisk Billedhugger Rauch de beste. Blandt Basrelieferne, hvori T[orvaldsen] maaskee endnu er størst var en skjøn Gruppe af de 3 Qvinder som besøgte Jesu Grav og Engelens Aabenbarelse for dem, der tilligemed flere bibelske Sujetter ere bestemte til en Fries paa en Kirke. Men endnu skjønnere var 2 Medaillons, den ene forestillende Natten ved en Moder med 2 velsignede Smaabørn som slumre paa hendes Arme og den anden en qvindelig Figur, som med den ene Haand strøer Blomster og paa den anden Arm har et Barn med en Fakkel. T[orvaldsen]s Skolar Launitz (en Curlænder) arbeidede paa en Mercur og havde en levende nøgen Model for sig, og Freund, som bragte mig et Brev fra min Kone, adresseret til T[orvaldsen] fra Genf, havde modelleret en qvindelig Figur med et Lam forestillende Uskyldigheden. I hans Stue hang en Magdalena af Sasso Ferrata, forskjellig fra den i Florentz, samt Eggersbergs Maria med Barnet, in Gloria, en gammel bedende Mand, Hector som rækker Astyanax til Andromache, en gammel romersk Ruin og et Perspectiv af en Kirke. Af Angelica Kaufman var der en ung Moltke malet, som Bachus paa en Tigerhud. I et andet Værelse hang en Madonna med Barnet af Riepenhausen, ligesom Torvaldsen viste os nogle Tegninger af en Carstens, hvoriblant Megapentes som slæbes til Charons Baad, og et Sidestykke forestillende ham bundet til Masten, samt Napoleons Hest med Pyramiderne i Baggrunden.
T[orvaldsen] modsagde Frue Bruns Beretning om at han skulde være fød paa et Skib og erklærede at han var fød i Kjøbenhavn. Fra ham gik vi i Selskab med Freund over Ponte S. Angelo forbi Engelsborg til Petri Kirke…

Generel kommentar

Dette er et uddrag fra Schmidts dagbog. Det gengives her fra den trykte udgave i Jacobsen & Brandt-Nielsen, op. cit.

Andre referencer

  • Ole Jacobsen og Johanne Brandt-Nielsen (ed.): Provst Frederik Schmidts dagbøger, vol. 1-2, København 1966-69, vol. 2, p. 383.

Emneord
Myten om Thorvaldsens fødsel på et skib · Thorvaldsens værksteder, besøg i
Personer
Friederike Brun · Asmus Jacob Carstens · C.W. Eckersberg · H.F.J. Estrup · Hermann Ernst Freund · B.S. Ingemann · Angelika Kauffmann · Eduard Schmidt von der Launitz · Thomas Maitland · Napoleon 1. · Christian Daniel Rauch · Brødrene Riepenhausen · Bertel Thorvaldsen
Sidst opdateret 09.12.2016 Print